Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Asistanlar Bağırıyor: Üniversite Hocaları Çıplak!

Mülkiye Dergisi , vol.30, no.251, pp.101-113, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Düzenleyici Reform Üzerine

Kamu Yönetimi Dünyası , vol.3, no.19, pp.12-18, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yükseköğretim Planlamasının Bileşenleri

Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama Konferansı, Turkey, 29 April - 29 October 2019

Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi

Kamucu Politikalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 November 2019, pp.67-78

Kamusal Yönetim Perspektifiyle Eğitim ve Etik

International Congresses on Education, 28 June - 01 July 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Personel Sistemine Etkileri

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.310-313

Impassess of Public Administration Discipline (Identity Crisis in Public Administration: Reflections from Turkey)

2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), 16 - 20 July 2018

Yerel Yönetimlerde Reform

Mülkiye ve Reform, Turkey, 11 May 2018

Parlamento Öncülüğünde Üniter Devlet

2023 Türkiyesi Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2018

The Metropolitan Municipality Reform and its Impact on Rural Areas in Turkey

VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19 - 21 April 2018

Türk Kamu Yönetiminde Performans Denetimi Mümkün mü?

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’xx18-Spring), 28 - 29 April 2018

Etkinlik-Verimlilik Bağlamında Yerel Hizmetlerin Değerlendirilmesi

5. Kent ve Çevre Çalışmaları: Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet, Turkey, 16 - 17 April 2018

Kamu Yönetimini Yörüngesinden Çıkarmak: Kapsama ve Yönteme Dair Bir Sorgulama

Uluslararası KAYFOR Bildiri Özetleri Kitabı, 27 - 29 April 2017, pp.45-47

Kavramlar Üzerinden Yerel Özerkliği Tartışmak

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Turkey, 18 - 19 September 2017

Yerel Yönetimlerde İstihdam başlıklı oturumun başkanı

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14 - 15 May 2017

Denge Arayışı Üzerine Kurulu Bir Yapı: ABD Başkanlık Sistemi

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017

Yerel Yönetimler Kış Okulu Genel Değerlendirme Konuşması

Yerel Yönetimler III. Kış Okulu, Turkey, 27 February 2016

Büyükşehir Belediyesi Reformunun Analizi

Yeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli, Turkey, 24 November 2015

6360 Sayılı Kanun’un Kırsal Alana Etkisi

Büyükşehir Yasası Ne Getirdi Ne Götürdü? Çalıştayı, Turkey, 21 November 2015

Büyükşehir Yasası ve Etkileri

21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda, Turkey, 13 April - 14 November 2015

Verimlilik Felsefesini İrdelemek

V. Ulusal Verimlilik Kongresi, Turkey, 6 - 07 October 2015

Teori-Pratik Birlikteliğinde Kamu Yönetimi

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri, 2015 Bahar-I (Kamu Yönetimi), Turkey, 10 April 2015

Kamu Yönetiminde Verimlilik Algısı

Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı, Turkey, 24 - 27 March 2014

Yakın Dönem Büyükşehir Belediyesi Reformu ve Orman Köyleri Meselesi

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 25 - 26 November 2014

Kamu Yönetiminde 3 E

TODAİE Çarşamba Konferansları, Turkey, 09 April 2014

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özerkliği Meselesi

XI. Kamu Yönetimi Forumu, Turkey, 31 October - 01 November 2013

Verimlilik Üzerine Düşünmeler

IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Turkey, 10 - 12 December 2013

An Analysis of Turkey Regarding the Decentralization and Local Government Reform

4th International Conference on European Studies, 8 - 09 November 2013

YÖK’ün Yeniden Yapılandırılması ve Üniversite Çalışanlarının Geleceği konulu çalıştayın oturum başkanlığı

YÖK’ün Yeniden Yapılandırılması ve Üniversite Çalışanlarının Geleceği, Turkey, 22 December 2012

Türkiye’de Büyükşehir Olma Süreci: Sorunlar/Çözümler

Hatay: Büyükşehir Olma Süreci Sempozyumu, Turkey, 12 October 2012

Verimlilik Konusunda Kavram Kullanımına ve Sahip Olunan Rasyonelliğe Eleştirel Bir Bakış

16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı, 2 - 05 November 2010

Verimlilik ve Teknoloji

VIII. Kamu Yönetimi Forumu, Turkey, 20 - 22 October 2010

Günümüz Kamu Yönetimi Disiplininde Son Dönem Yaklaşımlar

Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform, Turkey, 18 December 2008

OECD nin Kamu Yönetimi Alanına Etkisi

Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kuruluşlar, Ankara, Turkey, 04 June 2007

Devletin Yapısı, Merkezi-Yerel Devlet

Yerel Yönetimler, Yerelleştirme ve Sağlık, Turkey, 6 - 10 October 2006

Türkiye deki Kamu Yönetimi Disiplininin Özgüllük ve Saflık Sorunu

III. Kamu Yönetimi Forumu, Turkey, 16 - 17 November 2005

Books & Book Chapters

Türkiye’de Başkanlık Sistemi: Siyasal Sistemin Niteliği ve Yönetsel Yapıdaki Değişim

in: Türkiye’de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler, Can Umut Çiner, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.85-126, 2020

Türkiye’de Başkanlık Sistemi: Siyasal Sistemin Niteliği ve Yönetsel Yapıdaki Değişim

in: Türkiye’de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler, Can Umut Çiner, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.85-126, 2020

Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi: Bir Giriş Denemesi

in: Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi, Tekin Avaner,Ozan Zengin, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-15, 2019

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamu Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Koray Karasu, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.349-435, 2019

The Metropolitan Municipality Reform and its Impact on Rural Areas in Turkey

in: Current Debates in Public Finance & Public Administration, Sevda Mutlu Akar,Duygu Şenbel Eser, Editor, IJOPEC, İstanbul, pp.133-151, 2018

Kavramlar Üzerinden Yerel Özerkliği Tartışmak

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi,Deniz İşçioğlu, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.662-675, 2018

Eleştirel Kamu Yönetimi: İşletmeciliği Dengeleme Çabasında Bir Eleştiri Pratiği

in: Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Özer Köseoğlu,Mehmet Zahid Sobacı, Editor, Dora, Bursa, pp.47-74, 2015

Teknoloji Planlamasından Önce Teknolojiyi Düşünmek

in: Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, Esra Ergüzeloğlu Kilim,Esra Dik, Editor, YAYED, Ankara, pp.183-193, 2014

Verimlilik Kavramı ve Olgusu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine, İpek Özkal Sayan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.77-98, 2010

Günümüz Kamu Yönetiminde Ön Plana Çıkan Yaklaşımlar

in: Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform, Barış Övgün, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.1-41, 2009

OECD

in: Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Fikret Başkaya,Aydın Ördek, Editor, Özgür Üniversites, Ankara, pp.813-825, 2008

1936: Parti ile Devletin Bütünleşmesi

in: Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, Birgül Ayman Güler, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.705-810, 2007

Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininin Özgüllük ve Saflık Sorunu

in: Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.79-96, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

73

Project

7

Thesis Advisory

13

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals