Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Önümüzdeki Süreçte Toplumlarda Geriatrik Dönüşümün Yansıması Nasıl Olacak ?

5. Uluslararası ve 16. Akademik Geriatri Kongresi, Ankara, Turkey, 27 September - 01 October 2023

Technostress in Old Age:Understanding Socio-relational Factors in Türkiye

Aging & Social Change: Thirteenth Interdisciplinary Conference, Ancona, Italy, 13 - 15 September 2023

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma: Dijital Eşitsizlikler

Uluslararası Yaşlılık Konferansı, Ankara, Turkey, 12 October 2022

The Effects of COVID-19 on Intergenerational Contact in Turkey

23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 November 2021

Iranian Asylum Seekers in Turkey: The Case of Isparta

International Migration Researches Congress, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2021

Vaccine Hesitancy and Refusal in the Light of Covid-19: The Case of Izmir, Turkey

Sociological Knowledges for Alternative Futures, 15th Conference of the ESA, 31 August - 03 September 2021

Impact of Covid-19 on Work Experiences of Different Generations: A Comparative Analysis in The Eu Context.

Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors In Employment (DAISIE) Conference, Brno, Czech Republic, 25 May 2021 Sustainable Development

COVID-19 Salgınının Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışma Üzerine Etkisi

COVID-19 ve TOPLUM - Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler, Ankara, Turkey, 22 February 2021

Yaşlılar ve Pandemi

Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 February 2021

Ankara İlindeki Yaşlı Hükümlülerin Fiziksel İhtiyaçları

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Turkey, 25 - 27 October 2019

Social Work with Older People: Values and Ethical Issues

International Social Work Congress 2017, Ankara-TURKEY, 29 - 31 May 2017

Health Literacy as a Potential Indicator for the Active Ageing Index A Conceptual Analysis

International Seminaron Building an Evidence Base for Active Ageing Policies: Active Ageing Index and itsPotential, Brussels-BELGIUM, Brüksel, Belgium, 16 - 17 April 2015 Sustainable Development

Empowerment Approach and Gerontological Social Work Implications For Individuals And Community

IV. TURYAK International Congress on Longevity, İstanbul-TURKEY, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2015

Long-term-care (LTC) services in the UK and Turkey: A Comparative Perspective

6th International Social and Applied Gerontology Symposium, Antalya, Turkey, 15 October 2014

Renegotiation of Intergenerational Contract: Changing forms of Intergenerational Solidarity among Educated Turkish Women

IFA and TURYAK International İstanbul Initiative on Ageing "International Solidarity", İstanbul, Turkey, 04 October 2013

Books & Book Chapters

Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerine Kuramsal ve Pratik Bir Çerçeve

in: Göç ve Sosyal Hizmet, Melek Zubaroğlu Yanardağ,Beyza Erkoç, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.229-250, 2023

Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerine Kuramsal ve Pratik Bir Çerçeve

in: Göç ve Sosyal Hizmet, Zubaroğlu Yanardağ, Melek; Erkoç, Beyza, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.229-249, 2023

Covid-19 Salgını Döneminde Yaşlı Bireylerle Çalışma

in: Pandemide Sosyal Hizmet, Filiz Demiröz,Gonca Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.131-143, 2022 Creative Commons License

Pandemide Çocuk Hakları Bağlamında Aile İçi İletişim Ve Çocuk Yetiştirme Tarzları

in: Krizlerde Çocuğun İyilik Halinin Korunması - Pandemide Çocuk Hakkı İhlalleri Teorisi ve Pratiği, Aslıhan Aykara, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-24, 2022

COMPLIANCE WITH COVID-19 LOCKDOWN RULES IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS

in: International Research in Human and Administrative Sciences V, Prof. Dr. Mehmet Yücenurşen, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.21-42, 2022

Age Discrimination in Employment: Lack of Legislation in Turkey

in: Non-Discrimination in Turkey, Doç. Dr. Gözde Yılmaz, Editor, Palgrave MacMillan, pp.145-164, 2022

12. BÖLÜM YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET

in: TÜRKİYE’DEN SOSYAL HİZMET VAKALARI Farklı Sorun Alanlarına İlişkin Vakalar ve Çözümleme Örnekleri İle, Zubaroğlu-Ioannides, Pınar; Yüceer Kardeş, Tuba; Sever, Melih; Çiçek, Ş. Eda; Ünal, Büşra Hazal, Editor, Nika, Ankara, pp.271-280, 2022

İRANLI KADIN SIĞINMACILARIN YAŞAM DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

in: SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 4, Prof. Dr. Hasan Babacan, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.106-127, 2022

Covid-19 Pandemisinin 65 Yaş Üstü Bireylerin Ekonomik Durumuna Etkisi.

in: Bireyden Devlete Küresel Salgın, Onur Ender Aslan • Şebnem Köşer Akçapar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-25, 2021

Covid-19 Pandemisinin 65 Yaş Üstü Bireylerin Ekonomik Durumuna Etkisi

in: Bireyden Devlete Küresel Salgın, ASLAN, Onur Ender; KÖŞER AKÇAPAR, Şebnem, Editor, PEGEM, Ankara, pp.153-177, 2021

Gelir, Satın Alma ve Ödeme Gücü Ekseninde Türkiye'de Yaşlı Yoksulluğu

in: Yaşlılık ve Yoksulluk, Cem Ergun, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.177-194, 2021 Sustainable Development

Türkiye'deki İranlı Kadın Göçmenler: Isparta Örneği.

in: The Different Approaches of Academic Disciplines to the Phenomenon of Migration, Meryem Bulut, Ceren Aksoy Sugiyama, Kadriye Şahin, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.378-392, 2021

Attitudes of Social Work Students towards Syrian Refugees in Turkey

in: Recent Migrations and Refugees in the MENA Region, Khalil Malik M. Rania, Malit, T. Frolian, Editor, transnational press london, Londrina, pp.33-47, 2019

Attitudes of Shopping Mall Workers Towards Somali Asylum Seekers

in: Turkish Migration 2016 Selected Papers, Eroğlu Deniz, Cohen Jeffrey H, Sirkeci İbrahim, Editor, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, pp.108-115, 2016

Aktif Yaşlanma İçin Sağlık Okuryazarlığı

in: Sağlık Okuryazarlığı, FİLİZ YILDIRIM, ALEV KESER, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.75-90, 2015

Aktif Yaşlanma için Sağlık Okuryazarlığı

in: Sağlık Okuryazarlığı, Yıldırım, Filiz ; Keser, Alev, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.75-90, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals