Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - Continues Assistant Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2014 - 2021 Research Assistant

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2022 - Continues Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2022 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - Continues Mevlana Exchange Program Department Coordinator

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - Continues Farabi Program Department Coordinator

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2021 - Continues Erasmus Program Department Coordinator

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Courses

 • Undergraduate Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması II

 • Undergraduate Toplum Sağlığı Ve Sağlık Sistemleri

 • Undergraduate Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Sivil Toplum Örgütleri İle Çalışma

 • Undergraduate Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulama

 • Undergraduate Türkiye’Nin Toplumsal Ve Ekonomik Yapısı

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması I

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Mesleki Uygulama

 • Postgraduate İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Sivil Toplum Örgütleri İle Çalışma

 • Undergraduate Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

 • Undergraduate Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

 • Undergraduate SHB 321 Seminer

 • Undergraduate SHB 307 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

 • Undergraduate SKY 211 Sağlık Sosyolojisi

 • Undergraduate SHB 421 Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulama

 • Undergraduate SHB 113 İletişim Becerileri

 • Undergraduate SHB 308 Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması I

 • Undergraduate SHB 316 Çocuklarla Sosyal Hizmet