Assoc. Prof. OYTUN OKAN ŞENEL


Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı


Research Areas: Veterinary Surgery

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Köpeklerde kas gevşeticilerinden Mivacurium chloride ve Cisatracurium besylate'ın karşılaştırılması

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Veterinary Surgery

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

1999 - 2012

1999 - 2012

Research Assistant

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Biyogüvenlik Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Sürekli Eğitim Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Engelsiz Birimi Başkanı

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Surgeon General

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Öğrenciye Destek (Burs) Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Toplumsal Katkı Koordinatörü

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2018 - Continues

2018 - Continues

Döner Sermaye Fiyat Belirleme Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2017 - Continues

2017 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2017 - Continues

2017 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2016 - Continues

2016 - Continues

YÖKAK Kalite Dış Değerlendiricisi

Ankara University

2016 - Continues

2016 - Continues

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2015 - Continues

2015 - Continues

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2013 - Continues

2013 - Continues

Tarım ve Orman Bakanlığı Yaban Hayvanlarına Yönelik Hizmet Protokolü Fakülte Temsilcisi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2013 - Continues

2013 - Continues

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü Fakülte Proje Sorumlusu

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2012 - Continues

2012 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2019 - 2021

2019 - 2021

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi komisyon üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2018 - 2021

2018 - 2021

Deputy Chief Physician

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2018 - 2021

2018 - 2021

Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2016 - 2021

2016 - 2021

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Sorumlusu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2012 - 2021

2012 - 2021

Dış İlişkiler, Basın Yayın, Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2012 - 2021

2012 - 2021

Tomografi Ünitesi Tesis Sorumlusu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2019 - 2020

2019 - 2020

Veteriner Hekimliği Çekirdek Eğitim Programı (VUÇEP) çalışma grubu üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2018 - 2019

2018 - 2019

Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Sağaltım Öğrenci Topluluğu Danışmanı

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı

Ankara University, Ziraat Fakültesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi çalışma grubu üyesi

Ankara University, Rektörlük

2017 - 2018

2017 - 2018

Deputy Quality Coordinator

Ankara University, Rektörlük, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koor.

2013 - 2018

2013 - 2018

Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Birimi vekil sorumlusu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2007 - 2018

2007 - 2018

Dans Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı (Yabancı Dil Editörü)

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Yayın Alt Komitesi Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2011 - 2014

2011 - 2014

Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2007 - 2014

2007 - 2014

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği komisyon üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi

2002 - 2010

2002 - 2010

Hayvanları Koruma Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı

Ankara University, Veteriner Fakültesi

2004 - 2008

2004 - 2008

Ankara Üniversitesi Ankapella Korosu Koordinatörü

Ankara University

Non Academic Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Üye

Professional Organization, VEDEK, Ölçütler Komitesi

2011 - Continues

2011 - Continues

Kurul Üyesi

Governorship, Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu

2017 - 2022

2017 - 2022

Üye

Turkey Bar Association, Türkiye Barolar Birliği, Hayvan Hakları Danışma Kurulu

2012 - 2022

2012 - 2022

Büyük Kongre Delegesi

Professional Chamber, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

2018 - 2021

2018 - 2021

Haysiyet Divanı Üyesi

Professional Chamber, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

2019 - 2020

2019 - 2020

Uzman Üye

Grand National Assembly of Turkey Grand National Assembly, TBMM, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu

2011 - 2018

2011 - 2018

Yönetim Kurulu Başkanı

Professional Chamber, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

2012 - 2013

2012 - 2013

Uzman Üye

Grand National Assembly of Turkey Grand National Assembly, TBMM, Çevre Komisyonu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Kedi ve Köpeklerde Reanimasyon

Postgraduate

Postgraduate

Büyük Hayvanlarda Genel Anestezi

Doctorate

Doctorate

Periodontal Hastalıklar

Doctorate

Doctorate

Büyük Hayvanlarda Genel Anestezi

Doctorate

Doctorate

Anestezide Temel İlkeler

Doctorate

Doctorate

Küçük Hayvanlarda Genel Anestezi

Doctorate

Doctorate

Anestezideki Hastalarda Monitörizasyon

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahide Klinik Muayene Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Küçük Hayvanlarda Genel Anestezi ve Komplikasyonları

Doctorate

Doctorate

Göğüs Cerrahisinde Anestezi

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi

Postgraduate

Postgraduate

Yara ve Komplikasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Laparoskopik Tanı Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

ANESTEZİ-REANİMASYON

Undergraduate

Undergraduate

Anesthesiology and Reanimation

Undergraduate

Undergraduate

Professional Practise And Clinical Skills Methods

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Genel Anestezide Premedikasyon

Postgraduate

Postgraduate

Anestezide Temel İlkeler

Doctorate

Doctorate

Epidural Anestezi

Doctorate

Doctorate

Anestezinin Kaza ve Komplikasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Genel Anestezide Premedikasyon

Doctorate

Doctorate

Keratoplasti

Doctorate

Doctorate

Lokal Anestezi

Undergraduate

Undergraduate

Surgery

Books & Book Chapters

2023

2023

2- Kardiyopulmoner Resusitasyon, 6-Hiperkapni, 7- Mekanik Ventilasyonun Temelleri, 8- Sedasyon ve Anestezi, 9- Analjezi

Şenel O. O.

in: Kedilerde Acil ve Yoğun Bakım, Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.6-51, 2023

2023

2023

Ödem

ŞENEL O. O., ERGİN İ.

in: Veteriner Genel Cerrahi, İsa Özaydın, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-10, 2023

2021

2021

Veteriner Anesteziyoloji

Koç B., Sarıtaş Z. K., Şenel O. O.

Ankara Nobel Tıp, Ankara, 2021

2007

2007

Bölüm 19: Tedavi

BAKIREL U., ŞENEL O. O., PEKKAYA S.

in: Klinik Pratikte At Hekimliği, Sancak A. Arda, Sağlam Mehmet, Editor, Medipres, Ankara, pp.653-700, 2007

Activities in Scientific Journals

2016 - 2017

2016 - 2017

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Foreign Language Redactor

2016 - 2017

2016 - 2017

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Publication Committee Member