General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Research Areas: Labor Economics and Industrial Relations, Labor Economics

Metrics

Publication

4
UN Sustainable Development Goals