General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Civil Law, Commercial Law, Private Law

Metrics

Publication

3

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1