Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2022 - Continues Research Assistant

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü