General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
Research Areas: Law, Legal Aspects of Labor and Social Security

Contact