Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gastrointestinal tract diverticula from head to toe: A pictorial review

European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 28 February - 03 March 2024, pp.1

Hastane Çalışanlarında Biontech Aşı Uygulamaları Sonrası Aşı Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi

XXII. Ulusal Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.253

MR defekografi ile pelvik taban yetmezliğinin değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 25 - 27 May 2017

Komplike Crohn hastalığında ürogenital komplikasyonlar

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Cornelia de Lange sendromu: olgu bildirisi

35. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2014), Turkey, 11 - 16 November 2014

Meckel Gruber sendromu: Fetal US bulguları

34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

141

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

184

H-Index (Scopus)

8

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals