Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1985 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Doctorate İleri araştırma yöntemleri

 • Undergraduate F. Mikrobiyoloji pratik

 • Undergraduate FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ II

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Araştırma Projesi

 • Postgraduate Bakterilerde izolasyon ve identifikasyon Yöntemleri

 • Undergraduate ECZ1008 Farmasötik mikrobiyoloji ve İmmunoloji

 • Doctorate Zoonozlar

 • Postgraduate ilaçlarda mikrobiyolojik saflığın kontrolü

 • Postgraduate Mikroorganizmalarda Boyama Teknikleri

 • Doctorate 34601005 Gram (-) Ve (+) koklar

 • Postgraduate Bakteri Genetiği

 • Doctorate Farmasötik Preparatlarda kontaminasyon kaynakları Ve Önlemleri

 • Undergraduate Araştırma Projesi-I Uygulama

 • Postgraduate Araştırma yöntemleri

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

 • Doctorate Farmasötik Preparatlarda Kontaminasyon Kaynakları Ve Önlemleri

 • Postgraduate İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü-Teorik

 • Postgraduate Bakteri Plazmitleri ve Aktarım Yöntemleri- Teorik

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji

 • Postgraduate Bakterilerde izolasyon ve identifikasyon yöntemlari

 • Undergraduate Pharmaceutical Microbiology Pr.

 • Doctorate DNA virus enfeksiyonları

 • Doctorate Bakterilerde izolasyon ve identifikasyon yöntemlari

 • Doctorate Gram( )ve Gram( – )Koklar ve oluşturdukları hastalıklar

 • Postgraduate Bakterilerde Tiplendirim Yöntemleri

 • Doctorate Farmasötik preparatlarda kontaminasyon kaynakları

 • Doctorate GENEL VİROLOJİ

 • Doctorate BAKTERİLERDE İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON YÖNTEMLERİ

 • Doctorate GRAM (-) VE (+) KOKLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR

 • Postgraduate İLAÇLARDA MİKROBİYOLOJİK SAFLIĞIN KONTROLÜ

 • Postgraduate VİRAL VE PARAZİT ENFEKSİYONLAR

 • Postgraduate BAKTERİLERDE İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNULOJİ

 • Postgraduate STERİLİZASYON VE STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ (UYGULAMA)

 • Postgraduate STERİLİZASYON VE STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Diş hekimliği Mikrobiyoloji

 • Postgraduate İmmunoloji ve immun sistem hastalıkları

 • Postgraduate Kozmetik Mikrobiyolojisi

 • Doctorate HASTANE ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAN MİKROORGANİZMALAR

 • Postgraduate Farmasötik Mikrobiyolojiye giriş

 • Postgraduate DEZENFEKTANLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

 • Doctorate Gram+ basiller ve oluşturdukları hastalıklar

 • Postgraduate KEMOTERAPÖTİK İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

 • Postgraduate VİRAL İNFEKSİYONLARDA YARARLANILAN TANI YÖNTEMLERİ

 • Doctorate İLAÇLARDA MİKROBİYOLOJİK SAFLIĞIN KONTROLÜ

 • Postgraduate AŞILAR HAZIRLANMALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

 • Postgraduate AŞILAR VE İMMUN SERUMLAR, HAZIRLANMALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Advising Theses