Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Suça karışan Ergenlerde Affetme Üzerine Bir İnceleme

Toplum Bilimleri , vol.11, no.22, pp.39-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Measuring Image of God in Children

TOPLUM BİLİMLERİ , vol.8, no.15, pp.349-364, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Outlook of Being Religious among Young People in Turkey

Religiosity in East and West– Conceptual and Methodological Challenges, Münster, Germany, 25 - 27 June 2019, pp.20-21 Sustainable Development

SEKÜLERLEŞME VE MODERNLEŞME BAĞLAMINDA DİNSELBİREYCİLİK

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.124-126

Terör eylemleri sonrası suç mağduru olma korkusunu tetikleyen faktörler üzerine bir inceleme

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararsı Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.47-59 Sustainable Development

“Relationship between Magical Attribution and Religious Belief in Juvenile Delinquent”

APA 125th ANNUAL CONVENTION, Washington, Kiribati, 3 - 06 August 2017

Changing Experience Of Terrorism İn Turkey

Division 36 Mid year conference on Psychology, Religion and spiritualıty, 7 - 08 April 2017 Sustainable Development

Dezavantajlı Gruplara Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinde İncelenmesi

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Ankara, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.17-37

Religion Values and Crime

Congress of the Internetional Association for the psychology of Religion, İstanbul, Turkey, 17 - 19 August 2015, pp.151-152 Sustainable Development

Ceza İnfaz Kurumlarında Verilen Din Hizmetlerinin Gençlerde Umut Kaynağı ve Gelecek Tasarımı İle İlişkisi

” Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.119-130

Suça Sürüklenen Bağımlı Çocuklara Yönelik Ergoterapi Uygulamaları Slovakya Örneği

5. Uluslarası Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

Children s Image of God Age Gender Parent s Education And SES

Congress of The International Association for The Psychology of Religion, lozan, Switzerland, 27 - 30 August 2013, pp.42-43

Kınalızade ve Bağlanma Kuramı

Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 02 June 2012

Books & Book Chapters

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalının Din Psikolojisi Alanına Katkısı

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Bilimsel Hayata Katkısı, , Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.1-640, 2023

İlahiyat Eğitiminde Din Psikolojisi

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Eğitimi, , Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.1-800, 2023

Suç ve Yükleme

Grafiker, Ankara, 2020 Sustainable Development

The Problems of Syrian Students Concerning the Adaptation Process to Schools in Turkey: A Qualitative Meta-Synthesis

in: Migration, Religion and Early Childhood Education, Ednan Aslan, Editor, Springer, VERLAG, pp.239-261, 2020 Sustainable Development

Çocuk İstismar ve İhmalini önlemede dinin etkisi

in: Çocuk İhmali ve İstismarı, Betül Ulukol, Editor, Punto yayınları, İstanbul, pp.1061-1069, 2019 Sustainable Development

Reflection on Gender Discrimination in the Spiritula Life of a Muslim Community

in: Re-enchanting Education and Spiritual Wellbeing, Marian de Souza, Anna Halafoff, Editor, Routledge, New York, pp.149-160, 2018

Güven

in: Birey Toplum ve değer, İhsan Çapcıoğlu, Mualla Yıldız, Editor, Grafiker, Ankara, pp.161-178, 2018

Din ve Hukuk

in: Din Sosyolojisi Yaşadığımız Dünya, İhsan Çapçıoğlu, Editor, İmge, Ankara, pp.185-206, 2016

Dezavantajlı Gruplara Sunulan Hizmetlerin AB Ülkelerinde İncelenmesi

in: Dezavantajlı Gruplar-Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım, ÇAPCIOĞLU İHSAN, BELEN ZEYNEP,, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.103-132, 2015

Din Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri

in: Din ve Maneviyat Psikolojisi, ihsan çapçıoğlu, Editor, phoenix, Ankara, pp.137-170, 2013

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

9

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals