Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbrahim Edhem Paşa

The Encyclopedia of Islam , vol.3, pp.125-126, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

John Desmond Bernal (1901-1971)

Historia , no.4, pp.278-297, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik Bilimlerinde Yöntem

Dörtöge , vol.4, no.7, pp.23-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ve Pitagoras Matematiği Yarattı

Bilim ve Ütopya , no.202, pp.43-45, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Antik Çağ'da Bilim: Hint

Bilim ve Ütopya , no.200, pp.80-82, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Antik Çağ'da Bilim: Çin

Bilim ve Ütopya , no.199, pp.59-62, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sayı

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU , vol.36, pp.212-213, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Pisagor

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU , vol.34, pp.292-293, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Fatih Dönemi Matematikçileri

Bilim ve Ütopya , no.96, pp.32-33, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mecmua-i Ulum-i Riyâziye

Düşünen Siyaset , no.16, pp.209-229, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Kerecî

İslâm Ansiklopedisi , vol.25, pp.277-278, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Takiyüddin'in Cebir Risalesi

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU , vol.61, no.231, pp.301-320, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

İbrahim Edhem Paşa (1785-1865)

Otam , no.7, pp.113-117, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medrese ve Üniversite

Ali Kuşçu ve Osmanlılarda Eğitim Anlayışı, İznik/Bursa, Turkey, 30 November 2022

The Contribution of Husetin Vasfi Efendi from Plovdiv to Ottoman Technological Literature

7th International Symposium on History of Machines and Mechanisms (HMM), Granada, Nicaragua, 28 April 2022, vol.40, pp.49-56

The Contribution of Huseyin Vasfi Efendi from Plovdiv to Ottoman Technological Literature

7th International Symposium on History of Machines and Mechanisms (HMM), Spain, 28 - 30 April 2022, pp.49-56 identifier identifier

Mechanics (Machines) in Ishaq Efendi, the Chief Instructor of Military School in the Ottomans

6th IFToMM International Symposium on the History of Machines and Mechanisms (HMM), Beijing, China, 26 - 28 September 2018, vol.37, pp.3-16 identifier

Politikleştirilen Bilim

Türkiye’xxde Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 November 2017, pp.637-643

Türkiye’xxde Bilim Tarihinin Kurumsallaşması: Ankara Üniversitesi Örneği

Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye’xxde Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı, Turkey, 18 - 20 October 2018

Osmanlı nın Matematik Ufku

Artuklu Akademi Günleri, Bilim Tarihi ve Felsefesi Sempozyumu, Mardin, Turkey, 27 November 2015 - 29 November 2105, pp.59-67

Osmanlı Muhasiplerinden Matrakçı Nasuh

Ölümünün 450. Yılında Matrakçı Nasuh, Matematikçi, Tarihçi, Sanatçı, Bilimsel Panel ve Matrak Gösterisi, Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2014

Hacı Atmaca nın Hesap Kitabı Vesilesiyle Matematik Tarihiyle İlgili Bazı Değerlendirmeler

Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 8 - 10 May 2014

Hocam Ord Prof Dr Aydın Sayılı

Doğumunun 100.Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2013

İslam Dünyası nda Bilim Din İlişkisi Bilim Sosyolojisi Açısından Bir Deneme

Tarih Boyunca Çağdaşlaşma Mücadelemiz, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.391-397

Books & Book Chapters

İshak Hoca'da (ö. 1836) Manivela Bahsi

in: İlim ve İrfan Yolunda Bir Hezarfen Ekmeleddin İhsanoğlu'na Armağan, Hatice Aynur, Didar Bayır, Tuncay Zorlu, Fatma M. Şen, Magda Makhlouf, Jan Pieter Hogendijk, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.295-310, 2021

Taqî al Dîn (1521-1585)

in: Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science, Marco Ceccarelli and Yibing Fang, Editor, Springer, Cham, pp.127-145, 2020

Ortaçağ İslam Uygarlığında Türk Bilginlerinin Rolü

in: Keşf-i Kadîmden Vaz’xx-ı Cedîde İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi, İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.167-179, 2019

Ortaçağ İslâm Dünyasında Fizik Bilimi

in: İslam Medeniyeti Tarihi ve Fuad Sezgin (Hatıra Kitabı), İbrahim Uslan, Yaşar Aydemir, Ayten Koç Aydın, Editor, Gezegen Yayınevi, Ankara, pp.120-128, 2019

Türkiye’xxde Bilim Tarihçiliği

in: Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları-I, Eyüp Baş, Halide Aslan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.115-128, 2017

Bilim Tarihinde Türkler

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2016

Hacı Atmaca’xxnın Mecma’xx el-Kavâid Adlı Hesap Kitabı

in: Necati Öner’xxe Armağan, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi, Bahaeddin Yediyıldız, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.421-428, 2013

Hoca İshak Efendi ve Eseri Mecmua-i ’xxUlûm-u Riyâziyye

in: Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Yavuz Unat, Editor, Nobel, Ankara, pp.367-400, 2010

Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye

in: Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Yavuz Unat, Editor, Nobel, Ankara, pp.221-245, 2010

Fatih Dönemi (1451-1481) Bilim Anlayışı ve Bilim Adamları

in: Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji- Makaleler, Yavuz Unat, Editor, Nobel, Ankara, pp.39-50, 2010

Cumhuriyet Dönemi Matematiğine Kısa Bir Bakış

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, cilt 2, Osman Horata, Editor, Atatürk Kültür merkezi, Ankara, pp.803-808, 2009

Aydın Sayılı

Atatürk Kültür Merkezi Yayını:354, Ankara, 2008

Ebû Kâmil Şucâ'ın Kitâb El-Cebr ve El-Mukâbele Adlı Eseri

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.133-146, 2008

Ebû Kâmil'in Hârizmî'den Aldığı Etkiler Konusunda Bazı Düşünceler

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.147-151, 2008

Matematik Rönesansı'na İslâm Dünyası'nın Etkisi

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.103-115, 2008

Ortaçağ'da İki Türk Matematikçisi: İbn Türk ve Harîzmî

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.126-132, 2008

Salih Zeki'de Hint Rakamlarının Kökeni Meselesi

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.116-125, 2008

İslâm Dünyası'nda Bir Bilim Rönesansı İhtiyacı ve Koşulları

in: Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Bilim ve Teknik, Yavuz Unat, Editor, Lotus, Ankara, pp.61-67, 2008

Selçuklular Döneminde Bilimsel Etkinliklerde Sivas'ın Yeri

in: Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Kadir Pürlü, Editor, Sivas valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas, pp.206-225, 2006

Hoca İshak Efendi ve Mecmua-i Ulum-u Riyaziyye

in: Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Recep Kılıç, Kazım Sarıkavak, Nurten Gökalp, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.539-568, 2005

Fatih Dönemi Bilim Anlayışı ve Bilim Adamları

in: İstanbul’xxun Fethinin 550.Yılı Anı Kitabı, Esin Kahya, Ayten Aydın, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.35-46, 2004

Ankara Üniversitesi, DTCF’xxde Bilim Tarihi Araştırmalarının Başlaması ve Gelişmesi (Kronolojik Bir Bakış)

in: Türkiye’de Bilim Tarihi Araştırmalarının Dünü ve Bugünü, , Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.93-109, 2003

Bilim Tarihinin Bilimsel Temelleri, Bilim Tarihi Üzerine Bir İnceleme

in: Bilim Tarihinde Yöntem, Remzi Demir, Editor, Doruk, Ankara, pp.60-120, 1997

Beş Büyük Cebir Bilgini

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1994

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.175-209, 2002

Türkler

Yeni Türkiye, pp.267-276, 2002

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

22

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals