Asst. Prof. MİNE ARAZ


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Research Areas: Nuclear medicine, Health Sciences

Metrics

Publication

208

Citation (WoS)

247

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

271

H-Index (Scopus)

8

Project

7

Open Access

35
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2012

2008 - 2012

Expertise In Medicine

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2001 - 2007

2001 - 2007

Undergraduate

Baskent University, School Of Medıcıne, Tıp Pr. (Ücretli), Turkey

Dissertations

2012

2012

Expertise In Medicine

18F-NAF PET /BT'nin metastatik kemik hastalığının gösterilmesindeki rolü

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - 2022

2017 - 2022

Lecturer

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Expert

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2008 - 2012

2008 - 2012

Research Assistant

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Nükleer Tıp

Undergraduate

Undergraduate

Pratik (interaktif uygulama)

Undergraduate

Undergraduate

Nükleer Tıp Uygulamaları-III

Undergraduate

Undergraduate

I AM CHOOSING MY CAREER; BEING A MEMBER OF NUCLEER MEDDICINE TEAM

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Radionuclide Methods for Pain Palliation

Araz M., Akkuş P.

Nuclear Medicine Seminars , vol.6, no.1, pp.20-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Developments in Pain Imaging

Soydal Ç., Araz M.

Nuclear Medicine Seminars , vol.6, no.1, pp.1-4, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Onkolojik PET/MR uygulamaları

ARAZ M.

35.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 26 April 2023

2022

2022

Mikro PET/BT radyofarmastik üretimi (Ga-68 radyofarmasötikleri)

ARAZ M.

Deney Hayvanları İnvivo Görüntüleme Kursu - 1: Mikro PET/BT ve SPECT/BT, 17 November 2022

2022

2022

Moleküler görüntülemde radyofarmasi

ARAZ M.

Deney Hayvanları İnvivo Görüntüleme Kursu - 1: Mikro PET/BT ve SPECT/BT, 17 November 2022

2022

2022

The Relationship between 18F-FCH uptake intensity and Cell Content in Parathyroid Lesions

ARAZ M., SOYDAL Ç., KIVRAK H., SAK S., SÜTÇÜ G., KIR K. M., et al.

35th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barselona, Spain, 15 October 2022, vol.49, pp.136

2022

2022

Paratiroid Hastalıklarında Nükleer Tıp ve Fonksiyonel Görüntüleme Yöntemler

ARAZ M.

Paratiroid Hastalıklarına Cerrahi Yaklaşım, Ankara, Turkey, 13 October 2022

2022

2022

Lokal nüks ve metastaz değerlendirmed yeni nükleer görüntüleme yöntemleri

ARAZ M.

7.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 October 2022

2022

2022

F-18 FES PET/CT'nin Meme Kanseri Görüntülemesinde Yeri

ARAZ M.

Meme Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 September 2022

2022

2022

PET Ajanları ve Diğer Kesitsel Görüntüleme Teknikleri

ARAZ M.

34.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 March 2022

2022

2022

DBBHL’Lİ Olguda Nadir Ekstranodal Tutulumlar

ARAZ M., GÜNDÜZ P., BALTACIOĞLU M. H., SÜTÇÜ G., ÖZKAVUKCU E., YÜKSEL M., et al.

34.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 March 2022, vol.8, pp.157-158

2021

2021

Myocardial perfusion SPECT findings in postcovid period

ARAZ M., SÜTÇÜ G., DEMİR B., ÖZKAN E., SOYDAL Ç.

Annuals Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2021, 20 October 2021, vol.48, pp.184

2021

2021

Added value of F18-FDG PET/MR imaging for detecting liver metastases in patients with colorectal cancer

GÜNDÜZ P., ÖZKAN E., KURU ÖZ D., ARAZ M., SOYDAL Ç., KÜÇÜK N. Ö., et al.

Annuals Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 20 October 2021, vol.48, pp.184 Sustainable Development

2021

2021

Postinduction FDG-PET imaging improves the impact of biochemical response assessment on transplant outcome.

Cengiz Seval G., Özkan E., Araz M., Kırcalı E., Koyun D., Gürman G., et al.

8th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 2021, İstanbul, Turkey, 21 May 2021, vol.38, pp.45

2020

2020

Paratiroid patolojileinde sintigrafi, ultrasonografi ve PET ajanları

ARAZ M.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Tiroid Hastalıkarı Semineri, Ankara, Turkey, 20 February 2020

2019

2019

PET perfüzyon ve myokardiyal kan akımı (+SPECT) (genel prensipler, değerlendirme / raporlama)

ARAZ M.

Nükleer Kardiyoloji Güncel Durum ve Yenilikler, İzmir, Turkey, 15 - 16 November 2019

2019

2019

Clinical outcome of low risk differentiated thyroid cancer patients treatede with 30 mCi for ablation or 'thout radioactive iodine therapy : a single center experience from Turkey

ÖZKAN E., Akkus P., Bahcecioglu B., ARAZ M., SOYDAL Ç., GÜLLÜ S., et al.

Annual Meeting of the Society-of-Nuclear-Medicine-and-Molecular-Imaging (SNMMI), California, United States Of America, 22 - 25 June 2019, vol.60 Sustainable Development identifier

2019

2019

Rekombinant TSH (Thyrogen) kullanımı, endikasyonlar, kısıtlamalar ve hasta örneği

ARAZ M.

Ankara Endokrin Çalışma Grup Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 February 2019

2019

2019

Görüntülemede yenilikler; Nükleer Tıp (SPECT/CT, PET/CT, PET/MRG)

ARAZ M.

5.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu. 11-12 Ocak 2019 Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 12 January 2019

2018

2018

Diferansiye tiroid kanseri takibinde nükleer görüntüleme: Mevcut kanıtlar ve geleceğe yönelik beklentiler

ARAZ M.

4.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2018

2018

2018

Fonksiyonel Görüntüleme

ARAZ M.

6.Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu, Turkey, 22 December 2018

2018

2018

The Efficacy of 18F Choline PET/CT in comparison to Tc99m MIBI SPECT/CT in the Localisation of Hyperfunctioning Parathyroid Gland in primary Hyperparathyroidism

ARAZ M., SOYDAL Ç., ÖZKAN E., KIR K. M., İBİŞ E., Gullu S., et al.

31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Düsseldorf, Germany, 13 - 17 October 2018, vol.45 identifier

2018

2018

The Related Factors with Brown Fat Activation in 18F-FDG PET/CT

SOYDAL Ç., ARAZ M., Gulpinar B., Akkus P., ÖZKAN E., Sahin M.

31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Düsseldorf, Germany, 13 - 17 October 2018, vol.45 identifier

2016

2016

Factors Effecting The Sensitivity of Tc-99m MIBI Parathyroid SPECT

ARAZ M., ÇAYIR D., YALÇINDAĞ A., ÇAKAL E.

Annual Congress of the EANM 2016, Barcelona, Spain, 15 - 19 October 2016, vol.43, pp.573

2016

2016

Factors affecting the sensitivity of Tc-99m MIBI Parathyroid SPECT

ARAZ M., Cayir D., Erdogan M., Ucan B., Cakal E.

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Barcelona, Spain, 15 - 19 October 2016, vol.43 identifier

2016

2016

The Relationship Between Disease Severity and Quantitative Parameters Derived From Tc-99m MIBI SPECT Images in Primary Hyperparathyroidism

Cayir D., ARAZ M., Yalcindag A., Cakal E.

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Barcelona, Spain, 15 - 19 October 2016, vol.43 identifier

2016

2016

Rekürren Hipertiroidi Olgusunda Ektopik Mediastinal Toksik Nodüler Tiroid Dokusu

ÇAYIR D., ARAZ M., UÇAN B., ÇAKAL E.

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.184-185

2016

2016

Diferansiye Tiroid Karsinomu HastalarındaTc-99m MIBI ile Rezidü Tiroid Dokusu Değerlendirmesi: Olgu Sunumu

ÇAYIR D., ARAZ M., UÇAN B., ÇAKAL E.

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.195

2016

2016

Primer Hiperparatiroidi Hastalarında Tc-99m MIBI SPECT Sensitivitesini Etkileyen Faktörler

ARAZ M., ÇAYIR D.

28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 April 2016, vol.2, pp.90

2016

2016

Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinde Aktif Tiroid Nodülünde İnsidental Tc-99m MDP Tutulumu

ARAZ M., ÇAYIR D.

28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 April 2016, vol.2, pp.89

2016

2016

Dinamik Renal Sintigrafide Bifid Pelvis Görünümü ve Yo-Yo Reflü: İki Olgu Sunumu

ARAZ M., ÇAYIR D.

28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 April 2016, vol.2, pp.109-110

2016

2016

Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinde Hot Kidneys Görünümü: İki Olgu Sunumu

ARAZ M., ÇAYIR D.

28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 April 2016, vol.2, pp.101-102

2015

2015

Üç Fazlı Kemik Sintigrafisinde Maligniteyi Taklit Eden Torakal Hemanjiom Bulguları

ÇAYIR D., DEMİREL K., KORKMAZ M., KOCA G., ARAZ M.

27.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 05 April 2015, vol.1, pp.56

2014

2014

Correlation of tumor marker levels with intensity of FDG uptake on PET imaging in epithelial cancers.

Mizrak D., ARAZ M., AKBULUT H., KÜÇÜK N. Ö., Alkan A., Yalcin S., et al.

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, Illinois, United States Of America, 30 May - 03 June 2014, vol.32 Sustainable Development identifier

2014

2014

GİS Acilleri

ARAZ M.

26.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

2012

2012

18F-NaF PET/CT imaging in metastatic bone disease: Preliminary results from Turkey.

ARAZ M., ARAS G., KÜÇÜK N. Ö.

Annual Congress of the EANM 2012, 27 October 2012, vol.39, pp.474

2012

2012

18F-NaF PET/CT Imaging in Metastatic Bone Disease: Preliminary Results from Turkey

ARAZ M., Aras G., KÜÇÜK N. Ö.

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, Italy, 27 - 31 October 2012, vol.39 identifier

2012

2012

CT and 18F-FDG PET/CT in staging or restaging of renal cell carcinoma.

ÖZKAN E., ARAZ M., SOYDAL Ç., FİLİK M., ARAS G.

SNM 2012 Annual Meeting, United States Of America, 09 June 2012, vol.53, pp.300-301

2010

2010

The role of PET/CT in the evaluation of pancreatic cancer and suspected pancreas masses

ÖZKAN E., SOYDAL Ç., ARAZ M., Filik M., Yagci S. G., KÜÇÜK N. Ö.

23rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Vienna, Austria, 9 - 13 October 2010, vol.37 Sustainable Development identifier

2010

2010

The role of 18F-FDG-PET CT in malign melanome and comparison with conventional imaging modalities

ÖZKAN E., ARAZ M., SOYDAL Ç., Filik M., KÜÇÜK N. Ö.

23rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Vienna, Austria, 9 - 13 October 2010, vol.37 identifier

2010

2010

Is radioiodine treatment effective for childhood differentiated thyroid carcinomas: Results of five years follow up.

ÖZKAN E., SOYDAL Ç., ARAZ M., Lacin S., Yagci S. G., Filik M., et al.

23rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Vienna, Austria, 9 - 13 October 2010, vol.37 identifier

2010

2010

Clinical experience of PET/CT in soft tissue and osseos sarcomes.

ÖZKAN E., SOYDAL Ç., FİLİK M., ARAZ M., KÜÇÜK N. Ö.

9th International Nuclear Oncology Congress, 25 April 2010, vol.19, pp.93

Books & Book Chapters

2023

2023

Radionuclide Therapy in benign thyroid diseases: Graves' disease

ARAZ M., ÖZKAN E.

in: Radionuclide Therapy, Recep Bekiş, Berna Polack, Murat Fani Bozkurt,, Editor, Springer, pp.83-95, 2023

2022

2022

Endokrinolojide Diğer Nükleer Görüntüleme ve Tedavi Yöntemleri

ARAZ M., ÖZKAN E.

in: Klinik Endokrinoloji, Bekir Uçan, Muhammed Kızılgül, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.685-697, 2022

2021

2021

Baş Boyun Kanserlerinde PET(in Yeri ve Önemi

ARAZ M., DEMİR B., ÖZKAN E.

in: Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, T.Metin Önerci, M.Hakan Korkmaz, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.71-82, 2021

2020

2020

Medüller Tiroid Kanserinde Radyonüklid Görüntüleme ve Radyonüklid Tedaviler

ARAZ M., KÜÇÜK N. Ö.

in: Tiroid Kanseri Güncel Yaklaşım, Prof.Dr.Bekir Çakır, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.521-530, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Parkinson Hastalığı Tanısında Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri

ARAZ M., KÜÇÜK N. Ö.

in: Hareket Bozuklukları ve Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaarslan Türk, Editor, Güneş Tıp Yayınevi, pp.86-90, 2020

2020

2020

Graves Hastalığında Radyonüklid Tedavi

ARAZ M., ÖZKAN E.

in: Radyonüklit Tedavi, Prof.Dr.Recep Bekiş, Prof.Dr.BErna Polack, Prof.Dr.Murat Fani Bozkurt, Editor, O’xxTıp Kitapevi, pp.94-113, 2020

2018

2018

Karaciğer Tümörlerinde İntraarteriyel Mikroküre Tedavisi Sonuçları

Araz M., Küçük N. Ö.

in: Türkiye Klinikleri Özel Konular - Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Radyonüklid Tedavi, Prof.Dr.K.Metin KIR, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.26-31, 2018

2017

2017

Radioiodine therapy of malignant thyroid diseases

Çayır D., Araz M.

in: Radionuclide Treatments, Doç.Dr.Çiğdem SOYDAL, Editor, INTECH, Rijeka, pp.21-31, 2017

2017

2017

I-131 metaiodobenzylguanidine therapy of neuroectodermal tumors

Araz M., Çayır D.

in: Radionuclide Treatments, Doç.Dr.Çiğdem SOYDAL, Editor, INTECH, Rijeka, pp.35-49, 2017

Supported Projects

2019 - 2025

2019 - 2025

Imaging in Cardio-Oncology Study (ICOS)

IAEA International Atomic Energy Agency Supportted Project

Soydal Ç. (Executive), Araz M., Tulunay Kaya C., Ürün Y.

2022 - 2024

2022 - 2024

Radyonüklid tedavi sonrası görüntülemede SPECT/BT’nin değeri

Project Supported by Other Official Institutions

Özkan E., Kır K. M., Küçük N. Ö., Araz M. (Executive), Soydal Ç.

2018 - 2024

2018 - 2024

PET/CT in the evaluation of locally advanced breast cancerSustainable Development

IAEA International Atomic Energy Agency Supportted Project

Araz M. (Executive), Küçük N. Ö., Özkan E., Soydal Ç., Düşünceli Atman E.

2011 - 2015

2011 - 2015

Clinical use of myocardial SPECT imaging and CT angiography in coronary artery disease

IAEA International Atomic Energy Agency Supportted Project

Özkan E. (Executive), Küçük N. Ö., Altın A. T., Soydal Ç., Araz M.

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

International Journal of Nuclear Medicine Research

Publication Committee Member

Awards

October 2020

October 2020

Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü

Türkiye Hematoloji Derneği

November 2019

November 2019

Seçilmiş Sözel Bildiri Ödülü

Türk Radyoloji Derneği

April 2018

April 2018

Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

November 2011

November 2011

En İyi Sunum Ödülü, 2011

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

November 2011

November 2011

En iyi Sunum Ödülü

Uluslararası Atom Enerjisi KurumuCitations

Total Citations (WOS): 267

h-index (WOS): 8