Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Thessaliko Imerologio

Thessaliko Imerologio , vol.80, pp.49-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The city of Arcadia and its township during the Ottoman period

The Ottoman Monuments in Greece Revisited A Tribute to Machiel Kiel, Selanik, Greece, 04 November 2022

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Karşılaştığı Gayrimüslim Devletler ile Münasebetleri

ULUSLARARASI BATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU V. OSMANLI BEYLİĞİ SEMPOZYUMU (1299-1453), Eskişehir, Turkey, 02 November 2022

Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Türkler ve Balkanlar

Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III, İstanbul, Turkey, 30 September 2022

Teselya Bölgesinde Yörük Yerleşimleri

Avrasya'da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu'dan Balkanlara Yörükler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 01 July 2022

Selanik

Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 May 2022

Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü ve Geleceği

II. Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 04 March 2022

Bizans Kaynaklarına Göre Aydınoğlu Umur Bey ve Osmanlı Sultanı Orhan Gazi

XVIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, 1-5 Ekim 2018 Ankara, Ankara, Turkey, 01 October 2018, vol.3, pp.749-760

Makedonya’da Osmanlı Dönemi Evlad-ı Fatihan Teşkilatı

INCSOS, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.17-34

Bulgaristan’ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve Türk Varlığının Oluşumu

1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu 1989 Yılında Türklerin Bulgaristan’dan Zorunlu Göçü, Çorlu, Turkey, 15 - 16 June 2019, pp.52-54

Eski Zağra, Yenice-i Zağra ve Akçe Kızanlık Bölgesinin Fethi ve Türk Varlığının Oluşması

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 27 September - 01 October 2018

Balkan Fethilerinin Öncüsü Olarak Aydınoğlu Umur Bey’inRumeli Seferleri

II. Uluslararası Çaka Bey Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 March 2018

Yunanistan Coğrafyasında Osmanlı DönemindeGermiyanlu İsmi Taşıyan Yerleşim Birimleri

Uluslararası Batı Anadolu BeylikleriTarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.512-536

I. Murat’tan II. Murat’a Tımar, Zaviye ve Vakıflar üzerinden Şeyh Bedrettin Vakası

Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 05 June 2016, pp.410-425

I Murattan II Murat a Tımar Zaviye ve Vakıflar üzerinden Şeyh Bedrettin Vakası

Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2016

Osmanlı Dönemi’nde Ege Adaları’nda Kullanılan Ölçü Birimleri

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017

Mübadele Coğrafyasında Yeniçağ’da Yapılan İskânlar

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Turkey, 30 January - 01 February 2017, pp.337-360

Türkiye’de Bizans Araştırmalarının Öncüsü Olarak Kâtip Çelebi

Uluslarası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İzmir, Turkey, 26 - 28 March 2015, pp.191-233

Yunanistan’da Gazi Umur Bey’in Adını Taşıyan Bir Liman

İzmir’in Türkler Tarafından Fethi Kutlamaları ve Uluslararası Çaka Bey Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 March 2017

Yunanistan da Menteşeoğulları Yer Adları

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2012, pp.265-287

The Measuring Units of Area and Weight Used In Archipelagos During The Turkokratia Period

1st Workshop on Intercultural Osmosis Around the Archipelago, Chios, Greece, 20 - 21 May 2016

The Application of the Derbend Organization in the Balkans An Example of the Continuity of Balkan Institutions in the Ottoman System

State and Society in the Balakns before and after Establishment of Ottoman Rule, Belgrat, Serbia, 25 - 26 May 2016, pp.23-24

15 ve 16 Yüzyıllarda Anadolu dan Balkanlara Yapılan Türk Göçleri

Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, İstanbul, Turkey, 20 April 2016

Bizans Kaynaklarına Göre İstanbul un Fethi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde davetli olarak konferans sunumu, İstanbul, Turkey, 07 April 2016

Osmanlı Döneminde Yunanistan Coğrafyasında Saruhan ve Saruhanlu İsmini Taşıyan Yerleşim Birimleri

Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV, Saruhanoğulları Beyliği, Manisa, Turkey, 5 - 07 November 2015

Osmanlı Dönemi Teselya sında Birgi Adlı Mahalle

Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu, Ödemiş, Turkey, 18 - 20 September 2015

Olympos Piskoposu Methodios ve Olympos Kenti

Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslarası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.535-544

Osmanlı Döneminde Dimetoka da Tekke ve Zaviyeler

2. Uluslararası Balkanlar'da Alevilik Bektaşilik Sempozyumu: Seyyid Ali Sultan, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 April 2015, pp.4

Yunanistan da Germiyan Yer Adları

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), Kütahya, Turkey, 8 - 10 May 2014

Balkanlarda Anadolu Kökenli Türk Varlığı

Balkan Savaşları’nın 100. Yılı 1912-2012, Nevşehir, Turkey, 16 May 2012

Osmanlı ve Bektaşilik

II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2010, pp.99-109

Balkanlar da Erken Dönem Osmanlı Akıncı Uçbeyleri Bektaşi miydiler

Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni, Nevşehir, Turkey, 17 August 2007 - 18 August 2009, pp.245-267

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Eski Zağra'da Bir Bektaşi Merkezi: Mümin Baba ve Zaviyesi

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Hacı bektaş Veli. Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2009, pp.164-196

XVI XVII Yüzyıllarda Aşağı Tuna Bölgesinde İltizam Sisteminin Uygulanması

Birinci İkitsat Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 2007, pp.87-95

Mora da Tourkokratia nın Tesisi

XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.2, pp.3-21

Books & Book Chapters

XV. Yüzyılda Bizans Kaynaklarında Türkler

in: Batı Dilleri ve Edebiyatlarında Türk İmgesi, Ünal Kaya,Derya Koray Düşünceli, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.247-273, 2022

Balkanlar’a Yapılan Türk Göçlerinde Coğrafya ve Kimliğin İzleri

in: Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik, Selami Fedakâr, Arife Karadağ, Ahu Selşn Erkul Yağcı, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.57-86, 2020

Bulgaristan’ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve Türk Varlığının Oluşumu

in: 1989 Yılında Bulgaristan’dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, Kayapınar, Ayşe Kayapınar, Levent Narinç, Ökkeş Öztürk, Hakan, Editor, Çorlu Belediyesi, Çorlu, pp.41-67, 2020

Anadolu Beylikleri ve Balkanlar

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti: Anadolu Beylikleri, Kayapınar, Levent Ayönü, Yusuf, Editor, SİYER Yayınları, İstanbul, pp.557-603, 2017

Application of Derbend Organization in the Balkans: An Example of Continuity of Balkan Institutions in the Ottoman System

in: State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, Srdan Rudic, Selim Aslantaş, Editor, Yunus Emre Enstitüsü-Turkish Cultural Centre Belgrade, Belgrat, pp.205-222, 2017

Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri

in: Balkanlar El Kitabı, Bilgehan A. Gökdağ, Osman Karatay, Editor, Akçağ, Ankara, pp.133-142, 2017

Bizans’ın Hakimiyet Sağlama Dönemi: II. Basileos’tan IV. Haçlı Seferine

in: Balkanlar El Kitabı, Karatay, Osman, Gökdağ, Bilgehan, Editor, Akçağ, Ankara, pp.215-230, 2017

Geç Dönem Ortaçağ Avrupa Tarihi (1300-1453)

in: Ortaçağ Yeniçağ Avrupa Tarihi, KAYAPINAR Levent, AFYONCU Erhan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.52-76, 2016

Venedik Egemenliğinden Osmanlı Fethine Bir Deniz Üssü Olarak Modon

in: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Prof Dr Yılmaz Kurt Armağanı, CEYLAN MUHAMMED, ORUÇ HATİCE, Editor, Akçağ, Ankara, pp.521-560, 2016

Bizans Tarihi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2015

14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu'ya ve Balkanlar'a Türklerin Göçü

in: Türkiye nin Göç Tarihi 14 Yüzyıldan 21 Yüzyıla Türkiye ye Göçler, ERDOĞAN MURAT M KAYA AYHAN, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.17-34, 2015

Bir Göç Serüveninde Mekan ve Tarih: Yunanistan'dan Anadolu'ya Bir bektaşi Öyküsü

in: Balkanlarda Alevilik Bektaşilik, ERSAL MEHMET, Editor, Çorlu Belediyesi, Çorlu, pp.1-15, 2015

Kılkış Muharebesi ve Makedonya'da Bulgar-Yunan Çekişmesi/Battle of Kilkis and Bulgarian-Greek Rivalry over Macedonia

in: The Centenary of Balkan Wars 1912 1913 Contested Stances 100 Yılında Balkan Savaşları 1912 1913 İhtilaflı Duruşlar, Türkeş, Mustafa, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.119-131, 2014

Bizans Tarihi

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013

Bizans Devlet Yapısı ve Eğitim Sistemi

in: Bizans Tarihi, KAYAPINAR LEVENT, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.176-202, 2013

Bizans Hukuku

in: Bizans Tarihi, KAYAPINAR LEVENT, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.154-175, 2013

Selanik Vilayeti ve Evlad-ı Fatihan

in: Mübadil Kentler Yunanistan, PEKİN Müfide, Editor, Lozan Mübadiller Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.47-106, 2012

Atatürk, Menderes ve Özal Dönemi Bulgaristan’xxdan Gelen Göçmenler Üzerine Gözlemler

in: 89 Göçü Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye, Neriman Ersoy HacisalihoğluMehmet Hacisalihoğlu, Editor, BALKARBALMED, İstanbul, pp.99-120, 2012

SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr

in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, , Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.82-85, 2010

Bizans’ın Hakimiyet Sağlama Dönemi: II. Basileos’tan IV. Haçlı Seferine

in: Balkanlar El Kitabı, Osman Karatay – Bilgehan A. Gökdağ, Editor, Karam Yayınları, Çorum, pp.215-231, 2006

Yunanistan’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması

in: Türkler, GÜZEL Hasan, ÇİÇEK Kemal, KOCA Salim, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.187-195, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.260-261, 2016

Metrics

Publication

112

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

8