Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rusçada Zarf Yapılarının İncelenmesi Üzerine

Dil Dergisi , vol.172, no.1, pp.60-85, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Rusça Ulusal Derlemi

JOURNAL OF TURKISH STUDIES , vol.10, no.10, pp.341-360, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCI DİL OLARAK RUSÇANIN EĞİTİMİNDE TÜRKÇEDEKİ ETTİRGEN FİİLERİN RUSÇADAKİ İFADELERİNE İLİŞKİN ZORLUKLAR

2nd International Hazar Scientific Reserarches Conference April 10-12, 2021, Baku, Azerbaijan, 10 April 2021, vol.2, pp.788-908

H.Z. Uşaklıgil’in “Aşkı-Memnu” Adlı Eseri ile L.N. Tolstoy’un “Anna Karenina” Adlı Eserindeki Kadın Başkahraman İmgesi

2nd International World Women Conference Baku Girls University, Azerbaijan, February 11-12, 2021, Baku, Azerbaijan, 11 February 2021, pp.83-99

Yabancı dil eğitiminde kültürün önemi: -sın/sin eki ile dile getirilen kalıplaşmış ifadelerin Rusçadaki yansımaları

Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.131-146

Rus ve Türk Toplumu Arasındaki Kültürel Farkların Dile Yansıması Multidisciplinary Studies

V. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.11-25

Dilbilgisel terim eksikliklerinin yabancı dil eğitiminde getirdiği sorunlar.

III. Uluslararsı Sözlük Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, vol.425, pp.88-90

Türkiye’de yaşayan iki dilli çocukların dilinde görülen dilbilgisel farklar

İstanbul 2016 - Jeo-kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar. VII Uluslararası Sanal Forum., İstanbul, Turkey, 1 - 06 October 2016, pp.208-215

Reflection of aspect category in Russian to Turkish within the framework of tense category

XI. European Conferance on Social and Behaviorial Science, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.74

Bir Safın notlarında Göçmen Rusların ve İstanbul un hicivsel anlatımı

Nazım Hikmet Anısına Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu, Krakov, Poland, 25 - 30 June 2015, pp.333-343

Rus dilinde öneksiz hareket fiillerinin öğreniminde Türk öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar

Uluslararası Rus Dili ve Edebiyatı Eğitimcileri Ortaklığı MAPRYAL. XIII. Dünya Kültürü Çerçevesinde Rus Dili ve Edebiyatı Kongresi, Granada, Nicaragua, 13 - 20 September 2015, vol.10, pp.200-294

Konkurentsiya vido-vremennıh form glagola v russkom yazıke pri peredaçe semantiki nastoyaşego-buduşego vremeni soverşennogo vida (na materiale paralellnıh turetstkih i russkih tekstov)

St. Petersburg Devlet Üniversitesi, XXXIX Uluslararası Filoloji Konferansı, Gramer (Rusça-Slavistik Bölümü) 15-20 Mart 2010, St. Petersburg, Russia, 10 - 12 April 2011, vol.80, pp.63-72

Books & Book Chapters

Rus Yazar, Seyyah Andrey Muravyov'un Gözünden Kudüs

in: Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa, Dr. Harun Dündar Karahan, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.348-374, 2023

Международная коммуникация как способ преодоления языковых и культурных различий: из опыта перевода произведений А.Т. Аверченко "Записки Простодушного"

in: Связующая нить: русский язык в ХХI веке в общении культур, М.В. Захарова,Х. Бак, В.В. Кириллов, И.Н. Райкова, Editor, Московский городской педагогический университет, Moskva, pp.35-74, 2023

Cumhuriyetin İlk Rus Dili ve Edebiyatı Kürsüsünün Tarihçesi: Emeği Geçenler

in: Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE ATA YADİGÂRI DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ CİLT II, Prof. Dr. Levent KAYAPINAR, Doç. Dr. Murat KÜÇÜK, Doç. Dr. Rüya BAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Türkan Banu GÜLER, Araş. Gör. Dr. Derya Koray DÜŞÜNCELİ, Araş. Gör. Muhammet ÖKSÜZ., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.1049-1011, 2023

NİKOLAY GAVRİLOVİÇ ÇERNIŞEVSKİY (1828 - 1889)

in: 19. YÜZYIL RUS EDEBİYATI ALTIN KALEMLER, Tuğba Güngör, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.373-427, 2022

Bir Safın Notları

Doruk Yayınları, Ankara, 2018

Ağlayan Adam

in: Turnalar, , Editor, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, pp.118-120, 2018

Altın

in: Turnalar, , Editor, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, pp.74-75, 2017

Yazarın stili, tarihi-kültürel olgular ve diller arası dil bilgisel farklılıkların çeviri üzerindeki etkileri

in: Rus Dili ve Edebiyatının izinde . Prof. Dr. Altan Aykut’xxa Armağan., Prof. Dr. Ayla Kaşoğlu, Editor, Çeviribilim Yayınları, Ankara, pp.112-136, 2016

Metrics

Publication

63

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1