Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Uzmanlık gerektiren mesleklere yönelik bir ilgi envanteri geliştirme çalışması

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı puanları arasındaki uygunluk geçerliği çalışması

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English