Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Er-Rāğıb el- İsfahānī’nin ez-Zerī‘a ilā Mekārimi’ş-Şerī‘a Adlı Eserinde Hadis Kullanımı ve Yorumu

ISAS2019-SHAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Social, Human and Administrative Sciences), Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.100-111

Rethinking the Role of the Reports in Understanding the yahs with Special Reference to S rat al Qalam 68 4

International Conference on Horizons of Islamic Theology, Goethe University, Frankfurt, Germany, 1 - 05 September 2014

Kur an da Huluk Kavramını Yeniden Düşünmek

2. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme -Kur’ân Kavramları- İlmî Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2014

Hadis ve Kültürel Bağlam Mesh Metamorfoz Konulu Bir Sahîhayn Rivayeti Çerçevesinde

X. Gerede Hadis Meclisi: Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili Uluslararası Hadis Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2011

Books & Book Chapters

Dindarlığın İhyası İçin Klasik Bir Rehber: Riyazü's-Salihin

in: İslam İlim Geleneğinde Nevevi, Nail Okuyucu, Editor, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, pp.645-724, 2022

Dindarlığın İhyası İçin Klasik Bir Rehber: Riyazü's-Salihin

in: İslam İlim Geleneğinde Nevevi, Nail Okuyucu, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.645-724, 2022

HADİS VE AHLAK

KURAMER, İstanbul, 2020

NEVEVÎ (Ö. 676/1277)

in: TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (7-10. yy.) Prof. Dr. Seyfett􀵴n ERŞAHİN (18-21. yy.) Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (11-13. yy.) Prof. Dr. Eyüp BAŞ (14-17. yy.) Prof. Dr. Fat􀵴h ERKOÇOĞLU (14-17. yy.) Doç. Dr. Nurullah YAZAR (11-13. yy.) Doç. Dr. Mustafa Necat􀵴 BARIŞ (7-10. yy.) Dr. Öğr. Üyes􀵴 Mehmet Ak􀵴f FİDAN (18-21. yy.), Editor, OTTO YAYINLARI, Ankara, pp.126-129, 2020

İBNU’S-SALÂH EŞ-ŞEHREZÛRÎ (Ö. 643/1245)

in: TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (7-10. yy.) Prof. Dr. Seyfett􀵴n ERŞAHİN (18-21. yy.) Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (11-13. yy.) Prof. Dr. Eyüp BAŞ (14-17. yy.) Prof. Dr. Fat􀵴h ERKOÇOĞLU (14-17. yy.) Doç. Dr. Nurullah YAZAR (11-13. yy.) Doç. Dr. Mustafa Necat􀵴 BARIŞ (7-10. yy.) Dr. Öğr. Üyes􀵴 Mehmet Ak􀵴f FİDAN (18-21. yy.), Editor, OTTO YAYINLARI, Ankara, pp.116-118, 2020

Kutub-i Sitte – 2 (Sunenler)

in: Hadis Metinleri I, Bünyamin Erul, Editor, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, pp.95-125, 2014

Kutub-i Sitte – 1 (Câmi‘ler)

in: Hadis Metinleri I, Bünyamin Erul, Editor, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, pp.63-93, 2014

Ahlak

in: Hadis Metinleri II, Kamil Çakın, Editor, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, pp.85-119, 2013

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals