General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı
Research Areas: Hadith

Metrics

Publication

24

Citiation (TrDizin)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

EĞİTİM


 2016               Doktora. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tez: “Ahlak Hadisleri ve Değerlendirme Esasları”

 

2005               Yüksek Lisans. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tez: “Erken Dönem Mekârim-i Ahlak Literatürünün Ahlak-Değer İlişkisi Bakımından İncelenmesi”

 

2002               Lisans. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi