Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2006 - 2012 Associate Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2003 - 2006 Expert

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - Continues HEC Member

  Ankara University

 • 2016 - Continues University Executive Board Member

  Ankara University

 • 2008 - 2010 Assistant Director of the Institute

  Near East University

 • 2007 - 2010 Head of Department

  Near East University

 • 2006 - 2007 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Ankara University

Courses

 • Undergraduate Muayne ve Muayene Formu

 • Undergraduate Oral Diagnoza Giriş

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Temporomandibula Eklem

 • Undergraduate ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate 45302105 Radyolojide adli diş hekimliği uygulamaları

 • Doctorate 45302115 Sistemik hastalıklar ve diş hekimliği uygulamaları

 • Doctorate 45302075- TME Patolojileri Ve Radyolojisi

 • Doctorate 45302119- Radyolojik Raporlama

 • Doctorate 45301051 Sistemik Hastalıklar ve Dişhekimliği Uygulamaları

 • Doctorate 45301053 Panoramik Görüntüleme

 • Doctorate İntraoral Yumuşak Doku Lezyonlarında Tanıya Varma

 • Doctorate Dijital ve 3 Boyutlu görüntüleme ve planlama teknikleri

 • Doctorate Dentomaksillofasiyal bölge MR uygulamaları

 • Doctorate Kardiovasküler Hastalığı bulunan Hastaların Değerlendirilmesi

 • Doctorate Adli dişhekimliğinde radyoloji

 • Doctorate Ultrasonographic applications of Dento Maxillofacial imaging

 • Doctorate kstra-oral Teknikler/Radyasyon zararları ve radyasyondan korunma

 • Doctorate Temopromandibular Eklem hastalıları ve görüntüleme teknikleri

 • Doctorate Salivary Gland disease and radiographic imaging

 • Doctorate Dentomaksillofasiyal bölge CT uygulamaları

 • Doctorate Maksiller sinüs patolojileri ve radyolojisi

 • Doctorate İntraoral ve ekstraoral radyografi teknikleri, anatomik landmarklar

 • Doctorate Oral Diagnozda Laser uygulamaları

 • Doctorate Klinik ve Radyografik değerlendirme

 • Doctorate Intraoral ve Ekstraoral muayene

 • Doctorate Vital Bulgular

 • Doctorate Anamnez