Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihselliği İçinde Mülki İdarenin Dönüşümünü Anlamak

1864 Vilayet Nizamnamesi, Ankara, Turkey, 6 - 07 November 2014

Kalkınma Ajansları Modeli Kaybettim Hükümsüzdür

XII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Aydın, Turkey, 12 - 14 September 2014

PPP in Organisation of Health Services Turkey Case

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS, 6 - 08 November 2013

Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı

Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı, Bursa, Turkey, 7 - 09 May 2011, pp.164-231

Yönetimlerarası İlişkiler Boyutuyla Yerel Özerklik

5. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 November 2011

Dünya da Kamu Özel Ortaklığı

XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Turkey, 25 - 27 October 2011

Kamu Örgütleri Dünyasının Yeni Aktörleri Kamu Yararı Şirketleri

V. Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor), Kocaeli, Turkey, 19 - 21 October 2007

Riskin Kamusallaştırıldığı Bir Örgütlenme Modeli Kamu Özel Ortaklığı

VI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2008

Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı

Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler, 01 November 2003, pp.55-66

Books & Book Chapters

Mülkiye’de İdare Alanının Akademik İşbölümü ve Örgütlenmedeki Yeri

in: Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik - Can Umut Çiner, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.383-452, 2021

1950’li ve 1960’lı Yıllarda Türkiye’de Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimi

in: Türk Yönetim Tarihi, , Editor, Atatürk Üniversitesi, pp.316-348, 2021

1970’lı Yıllar ve Sonrasında Kamu Yönetimi

in: Türk Yönetim Tarihi, , Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.349-382, 2021

Atatürk ve Tek Parti Dönemlerinde Mülki ve Mahalli İdare (1923-1950)

in: Türk Yönetim Tarihi, , Editor, Atatürk Üniversitesi, pp.287-315, 2021

İngiltere'de Kamu Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Karasu, Koray, Editor, İmge, Ankara, pp.175-348, 2020

Yönetim Bilimi Alanyazını ve Devletin Kamusallaşması Bağlamında Türk İdare Dergisi’xxnin İlk 45 Yılı (1928-1972)

in: Türk İdare Dergisi’nin 90 Yılı 1928-2018, Selim Çapar, Erkan Tural, Editor, TİAV, pp.113-159, 2019

Vali Atamalarında Çok Bilinmeyenli Denklem

in: Prof Dr Oğuz Onaran a Armağan, Ozan Zengin - Şulenur Özkan Erdoğan, Editor, Ankara Üniversitesi - KAYAUM, Ankara, pp.397-416, 2016

İdarenin Mülkle Bağının Kurulması: Mülkileşme

in: 1864 Vilayet Nizamnamesi, Tural, E.- Çapar, S., Editor, TODAİE, pp.345-368, 2015

İngiltere'de Kamu Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, KARASU, KORAY, Editor, İMGE, Ankara, pp.145-292, 2013

Yönetim İlişkisi ve Yerel Özerklik

in: 5 Yerel Yönetimler Sempozyumu, , Editor, TBB, Ankara, pp.397-429, 2013

Bakanlar Kurulunun Örgütlenmesi: Bakanlar Kurulu Sekreterliği

in: Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, İpek Özkal Sayan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.227-258, 2010

Kamu - Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi

in: Kamu Yönetimi Yapı İşleyiş Reform, Övgün, Barış, Editor, KAYAUM, pp.79-91, 2009

İngiltere'de Bölge Kalkınma Ajansları

in: Bölge Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir, Turan, Menaf , Editor, Paragraf, Ankara, pp.197-238, 2005

Turkey / Turquie

in: L administration de la justice en Europe et l évaluation de sa qualité, Fabri Marco, Jean Jean-Paul, Langbroek Philip, et Pauliat Hélène, Editor, Montchrestien LGDJ, Paris, pp.363-382, 2005

Halkın Mülki İdareye Bakışı

in: Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, Emre, Cahit- Özşen, Tayfur, Özuğurlu, Metin - Karasu, Koray, Editor, İçişleri Bakanlığı, pp.58-126, 2003

Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı

in: Kamu Yönetimi Reformu Mülkiye den Perspektifler, , Editor, AÜ SBF, pp.55-66, 2003

Quality of Justice in Turkey

in: The Administration of Justice in Europe Towards the Development of Quality of Standarts, Hélene Pauliat, Marco Fabri, Philip M. Langbroek, Editor, Editrice Lo Scarabeo, Bologna, pp.449-488, 2003

Mülki İdare Amirliği Mesleği

in: İyi Yönetim Arayışında Mülki İdarenin Geleceği, Emre, Cahit, Editor, TİAV, Ankara, pp.113-214, 2002

Mülki İdare Amirliği Mesleğinin Sayısal Görünümü

in: İyi Yönetim Arayışında Mülki İdarenin Geleceği, EMRE, CAHİT, Editor, TİAV, pp.35-44, 2002

Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi

Mülkiyeliler Birliği Vakfı, 2001

Metrics

Publication

47

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

26

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

15

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals