General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Metrics

Publication

47

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

26

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

15

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals