Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1995 - 1999 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Kuram ve uygulamada kamu örgütleri

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar ve profesyonelleşme olgusu

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Yl) (Tezli)