Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eski Asurca Belgelerde Ruhlar

Mavi Atlas , vol.7, no.1, pp.309-321, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1988 Yılı Kültepe Tabletlerinde Aššur-rē’ī Ailesinin Meseleleri/ Matters of the Aššur-rē’ī Family in The Kültepe Tablets of 1988

4th International Azerbaijan Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 15 - 18 September 2023, pp.184

Eski Mezopotamya Edebi ve Mitolojik Metinlerinde Namtar

14th International Istanbul Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 26 - 27 August 2023, pp.339

Anadolu'nun İlk Yazılı Belgelerinde Kefillik

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.248-249

Kültepe Metinlerindeki Ruhlarla İlgili Kayıtlar

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 6 - 09 December 2018

Books & Book Chapters

Kutsal Nesneler: Kült Eşyalarının Listelendiği Bir Kültepe Tableti (Kt 90/k 504)

in: Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı: Eskiçağ Tarihi Yazıları, Kılıç, Y., Kuzuoğlu, R., Akkuş-Mutlu, S., Kahya, Ö, Editor, Çizgi Kitapevi, pp.93-104, 2023

Çivi Yazılı Belgelerde Tufan Anlatıları

in: Prof. Dr. Salih Çeçen'e Armağan, İrfan Albayrak, L. Gürkan Gökçek, Nurgül Yıldırım, Koray Toptaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat, pp.85-100, 2023

Sumerce Bir Rüyaya Yatma Örneği: Lagaš Beyi Gudea’nın İstihâresi

in: Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı: Eskiçağ Tarihi Yazıları, Kılıç, Y., Kuzuoğlu, R., Akkuş-Mutlu, S., Kahya, Ö., Editor, Çizgi Kitapevi, pp.281-294, 2023

Akadca Belgelerde Salgın

in: Eskiçağ'da Salgın ve Hastalıklar, , Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.51-78, 2021

Metrics

Publication

25

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

3

Open Access

2