Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2023 - Continues Assistant Professor

    Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Courses

  • Postgraduate Başlangıçtan 16. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı Tarihi

  • Undergraduate Osmanlı Türkçesi - İLİTAM

  • Postgraduate Türk Şiirinde Dini Muhteva

  • Undergraduate Osmanlı Türkçesi