Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1998 - 2013 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Vice Dean

  Ankara University

 • 2017 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Doctorate Metaller

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate İLAÇ GÜVENLİLİĞİ VE İLAÇ KULLANIMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • Postgraduate Toksikolojide Özel Uygulamalar Teorik

 • Postgraduate Toksikolojide Özel Uygulamalar Pratik

 • Undergraduate KOZMETİK TOKSİKOLOJİ

 • Undergraduate HAMİLELİK, ÇOCUKLUK, YAŞLILIK DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMININ TOKSİKOLOJİK ÖNEMİ

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Pharmaceutical Toxicology I Theory

 • Undergraduate Araştırma Projesi Teorik

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji I Teorik

 • Undergraduate Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

 • Associate Degree İLAÇ VE ZEHİR BİLGİSİ

 • Doctorate ENDÜSTRİYEL TOKSİKOLOJİ II

 • Associate Degree Çevre Sağlığı

 • Undergraduate Pharmaceutical Toxicology I Practice

 • Postgraduate ENDÜSTRİYEL TOKSİKOLOJİ I (TEZLİ YL)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji I Pratik

 • Undergraduate GIDALARDAKİ TOKSİK MADDELER

 • Undergraduate Araştırma Projesi Pratik

 • Undergraduate ETKİN İLAÇ KULLANIMINDA GENETİK FAKTÖRLER

 • Doctorate KİMYASDAL KARSİNOJENEZİS, MUTAJENEZİS VE TERATOJENEZİS

 • Postgraduate SELEKTİF TOKSİSİTE

 • Doctorate Endüstriyel Toksikoloji

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Pratik

 • Postgraduate Endüstriyel Toksikoloji

 • Undergraduate İlaç Güvenliği ve İlaç Kullanımında Risk Değerlendirmesi

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Teorik

 • Doctorate Toksikolojide Özel Uygulamalar Teorik

 • Doctorate Toksikolojide Özel Uygulamalar Pratik

 • Postgraduate Selektif Toksisite (Tezsiz YL)

 • Postgraduate Toksikolojide Özel Uygulamalar II (Tezli YL)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Teorik I

 • Doctorate Endüstriyel Toksikoloji I

 • Postgraduate Endüstriyel Toksikoloji I (Tezsiz YL)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Pratik I

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Pratik II

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Postgraduate Toksikolojide Özel Uygulamalar II (Tezsiz YL)

 • Postgraduate Toksikolojide Özel Uygulamalar I (Tezli YL)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Teorik II

 • Doctorate Toksikolojide Özel Uygulamalar I (Doktora)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Uygulama II

 • Undergraduate Öğrenci Araştırma Proje Dersi Teorik

 • Undergraduate İlaç Güvenliği ve İlaç Kullanımında Risk Değerlendirilmesi

 • Undergraduate İlaç ve Zehir Bilgisi

 • Undergraduate Öğrenci Araştırma Proje Dersi Uygulama