Supported Projects

Supported Projects

Student Project

 • 2022 - 2023 Gerçek sürüş esnasında, ışık miktarının, sürücü bireylerin beyin dinamiklerine etkisinin araştırılması

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2020 - 2023 Endoskopi Hemşirelerine Pratik Yapabilecekleri Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2021 - 2022 Cerrahi Becerinin Dokunma Sensörleri İle Belirlenmesi: Laparoskopi Çalışması

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2021 - 2022 Nöbet Tutan Cerrahların Zihinsel İş Yüklerinin Eeg Ve Ekg Verilerine Göre Değerlendirilmesi

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2021 - 2022 Diyabet Kaynaklı Yaraların İyileşme Sürecini Hızlandırmak İçin Pemf Tedavisi Uygulayacak Giyilebilir Cihaz Geliştirilmesi

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2021 - 2022 Makine Öğrenmesi Tabanlı Sperm Seçimi Metodu Geliştirilmesi: Mikroakışkan Çip Çalışması

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2020 - 2021 Sperm Hücrelerinin Elektriksel Ve Kimyasal Ortamlar Altında Davranışlarının Araştırılması: Mikroakışkan Çip Çalışması

  R & D Project , Ankara University, Turkey

 • 2020 - 2021 Makine Öğrenmesi İle Zihinsel İş Yükü Analizi Ve IOT Sistemi İle Cerrahi Hatanın Azaltılması: fNIRS Çalışması

  R & D Project , Ankara University, Turkey