General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Anabilim Dalı

Metrics

Publication

8

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2