General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Islam Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

15

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

2

Biography

CV

Dr. Hadi Ensar Ceylan

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku Anabilim Dalı

06500-Beşevler, Ankara

Email: heceylan@ankara.edu.tr

Education

BA, Divinity School, Ankara Üniversitesi (2008)

MA, Islamic Law, Ankara Üniversitesi (2011)

PhD, Islamic Law, Ankara Üniversitesi (2017)

Publications

Articles

Ceylan, Hadi Ensar. “Ghazali’s Account of Signification,” Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, 3:2 (2010), 98-114.

Ceylan, Hadi Ensar. “İbn Sīnā ve Fıkıh: Şeriatın Hikmet Boyutu,” Diyanet İlmî Dergi, 50:1 (2014), 111-121.

Ceylan, Hadi Ensar. Pehlivan, Necmettin. “Adābu’l-Baḥs̠ Devrimine Doğru Son Evrim: Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56:2 (2015), 1-75.

Ceylan, Hadi Ensar. “İslam Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığının (Lüzūm) Mahiyeti,” Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9:19 (2018), 201-215.

Ceylan, Hadi Ensar. “Sirācuddīn el-Urmevī’nin (ö.682/1283) Ḫilāf İlmindeki Metodu,” Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 2 (2018), 44-53.

Ceylan, Hadi Ensar. Pehlivan, Necmettin. "Şemseddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî el-Hüseynî et-Türkî'ye (ö.722/1322) Ait İki Yeni Eser: Şerhu Menşe'i'n-Nazar ve Şerhu'n-Nikât", Nazariyat, 6:1 (2020), 115-207.

Book Sections

Ceylan, Hadi Ensar. “Lafzın Manaya Delaleti Tartışmalarına Molla Hüsrev’in Katkısı,” Fuat Aydın, Metin Aydın, Muhammet Yetim (ed.), in Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları (İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2019), ss.521-527.

Ceylan, Hadi Ensar, Kutlutürk, Cemil, Çınar, Merve. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkında Yurtdışında Yayımlanan Yazıların Değerlendirilmesi,” Eyüp Baş, Halide Aslan, Rabiye Çetin (ed.), in Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019) (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2019), ss.507-520.

Translations

Ceylan, Hadi Ensar, Deniz, Gürbüz. “er-Risāletu’l-ʿArşiyye fī Ḥaḳāiki’t-Tevḥīd ve İs̠bāti’n-Nubuvve,” Recep Alpyağıl (ed.), in Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi IV (İstanbul: İz Yayıncılık: 2019), ss.843-854.