Prof. SONER GÜNDÜZÖZ


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı


Research Areas: Philosophy, Theology, Public Administration, Education, Philology


Names in Publications: Gunduzoz Soner

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

24

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

13

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. SONER GÜNDÜZÖZ

1970 yılında 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesinde Arapça branşında yüksek lisansını, 2002 yılında OMÜ’de Arapça branşında doktorasını tamamladı. 1995–2006 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında araştırma görevlisi ve Dr. araştırma görevlisi olarak çalıştı. 20 Mart 2006’da doçent oldu. 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak çalıştı. 29 Ağustos 2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atandı. Bu görevinin yanı sıra “Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü” ve “IV. Din Şûrası Genel Sekreter Yardımcılığı” görevini yürüttü. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Konulu Hadis Projesi’nde de bir süre çalıştı. OMÜ’de 2011 yılında profesör olan Soner Gündüzöz, 2013 tarihi itibarıyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı. Daha sonra bir süre ODÜ İlahiyat Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümünde görev yaptı. 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ve 11 Temmuz 2020 tarihli 31182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgi Cumhurbaşkanı kararıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır. Soner Gündüzöz akademik çalışmalarına ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etmektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Meal Projesi Meal Heyetinde Yalın ve Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim Meali çalışmalarını sürdürmektedir.

AKADEMİK GÖREV YERLERİ

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2017.

Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2015 -2017.

Prof. Dr., Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslamBilimleriBölümü,2014 -2015.

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslamBilimleriBölümü,2013 -2014.

Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2011 -2013.

Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2006 -2011.

AKADEMİK-İDARÎ DENEYİMLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2011 -2013.

Anabilim Dalı Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,2015 -2017.

Ordu Üniversitesi, 2014 -2015.

Anabilim/BilimDalı Başkanı, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2013 -2015.

MYO Müdürü, Kırıkkale Üniversitesi, Yabancı Diler Yüksekokulu, Yabancı Diler Bölümü, 2016 -2017.

BİLİMSEL TELİF KİTAPLAR

·                                                     Arap Düşüncesinin Büyübozumu: Arap Dilbiliminin Felsefî ve İdeolojik Yapılanması, Etüt Yay., Samsun, 2011.

·                                                     Arapçada Kelime Türetimi: Kavramlar-Kuramlar-Kurumlar, Kayıhan Yayınları, Samsun, 2005.

·                                                     Arapçanın Söz Varlığı, Grafiker Yayınları, [Arapçada Kelime Türetimi genişletilmiş baskı], Ankara 2015.

·                                                     Kur’an’ın Eşsiz Dili: Kur'ân’da Gramer İddialarına Cevap, Etüt Yay. Samsun, 2011.

·                                                     Kutsal Dilin Yıkımı, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2024.

·                                                     Taha Abdurrahman’ın Ahlâk Felsefesi Epistemolojik ve Etimolojik Bir Değerlendirme, Genesis Publishing, 2022.

·                                                     Taha Abdurrahman’ın İlâhî Emanet Paradigması ve Ahlaki Eylem Teorisi, , Lambert Academic Publishing, 2021.

DERS KİTAPLARI

·                                                     Arapça Dil YDS-YDT Sosyal Bilimler Okuma Parçaları & Soru Bankası, (Soner Gündüzöz-İbrahim Fidan-Mohamad Turkey), Cantaş Yayınları, İstanbul, 2020.

·                                                     Medhal ila’l-lugati’l-‘arabiyye,  , Grafiker Yayınları, Ankara, 2012 I-II, (c.I, 13-14-15-16. Üniteler: s. 363-500).

KÜLTÜREL TELİF KİTAPLARI

·                                                     Gençlerle Hayata Dair, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2019.

·                                                     Orucu Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2010.

BİLİMSEL ÇEVİRİ KİTAPLARI

·                                                     Dinin Ruhu, Sekülarizmin Sığğından Emanet Paradigmasının Enginliğine, (Taha Abdurrahman) , Pınar Yay., İstanbul, 2020.

·                                                     Doğunun Hükümdarı: İslam Siyaset Teorisinin Kayıp Halkası,  (Abdülhamid el-Kâtib), Timaş-Antik Kitap, İstanbul, 2007.

·                                                     Seküler Ahlakın Sefaleti, Pınar Yayınları, (Taha Abdurrahman) Pınar Yay., İstanbul, 2023.

BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMLERİ

·                                                     Arap Lengüistiğinde Müphemlik Sorunu ve Evrensel Bir Kanon Arayışı, İslam Düşüncesinde Bilimlerin Birliği, İslam Düşünce Enstitüsü, (Yayın Aşamasında)

·                                                     Arapça Sözlükbilimi ve Sözlük Çalışmaları, İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler, İSAM Yay., İstanbul.

·                                                     İslâm Düşüncesinde Siyaset Yazıları ve Abdülhamid el-Kâtib’in Ahdü Mervân’ı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme (Yayım Aşamasında)

·                                                     Rü’ye Şer’iyye li-Muâleceti Etfâli’ş-Şevâri ve’l-Mütevessilîn ve’l-Âmilîne fi’l-Eşgâli’ş-Şâkka, International Islamic Fıqh Akademy, (20-23 February 2023), Basım: 31.10.2023 (ss. 531-553) Cidde.

·                                                     Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü's-Serrâc'ın Usûl Teorisi İslam Dil Bilimleri Geleneğinde Anlam Teorileri, Endülüs Yay. 2021.

·                                                     Tarihsel Derinlik ve Popülizm Arakesitinde Mütercim Tercümanlık Bölümleri ve İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Programları, İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Programı (Sorunlar Ve Öneriler) Editörler Yakup Çoştu ve Macid Yılmaz LAP LAMBERT Academic Publishing 2020.

AKTÜEL KİTAP BÖLÜMLERİ

·                                                     Allah Kimseye Zulmetmez, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 64-65.

·                                                     Bazısı Kevser Şarabına, Bazısı Dünya Hazinelerine Meftun Nesiller, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 150-151.

·                                                     Büyük Felâketin Çocukları: Nuh Kavmi İsyan ve Tufan, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 171-173.

·                                                     Cami Ekseninde Bir Gençlik İnşası, Camiler ve Din görevlileri Haftası Kapsamında Ankara 2014.

·                                                     Güzel Söz, Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler, DİB, Ankara, 2010, s. 191-199.

·                                                     Helalinden Kazanmanın Bereket ve Mutluluğu, Helal Kazanç Helal Tüketim, DİB, Ankara, 2013, s.67-80

·                                                     Her Evin Kapısı Özel Bir Dünyaya Açılır, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 360-361.

·                                                     Her Firavunun Bir Musa’sı Vardır, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 362-364.

·                                                     Hz. Meryem ve Oğlu İsa Mesih, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 320-322.

·                                                     İbadetin Özü Sabır, Hac İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler, DİB, Ankara, 2010, s. 184-191.

·                                                     İnançsızın Sonu, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, I, 413-415.

·                                                     Kurtuluşa Erenler, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 155-157.

·                                                     Münafık Abdullah b. Übey’e karşı Hazreti Âişe’nin Yanında Yer Almak, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 202-203.

·                                                     Oruç İkliminde Şükür ve Kanaati Düşünmek, Kanaat Kitabı, 2014’te DİB yayınları Ankara 2014

·                                                     Tufandan Kurtulanların İsyankâr Torunları: Ad, Semud, Res Kavimleri, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 379-381.

·                                                     Uhud’a Doğru Koşmak, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 382-884.

·                                                     Yüzlerinde Maskeyle Dolaşan Münafıklar Mutsuzluğa Mahkûmdur Daima, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 415-417.

·                                                     Zinadan Kaçınmak: Zeliha Karşısında Yusuf Gibi Olmak, Kürsüden Öğütler DİB, Ankara, 2010, II, 431-432.

BİLİMSEL MAKALELER

·                                                     Arap Edebiyatında İlk Siyasetname Ahdü Mervân Üzerine, Ekev, sayı: 31, Bahar, 2007, (ss.217-232).

·                                                     Arap Kültürünün İzinde Arapçada Çekirdek Kelime Kadrosu Sorunu, Nüsha, sayı: 16, Kış–2005 (ss. 22-33).

·                                                     Arapça Öğretiminde Başvurulacak Bazı Yöntem ve Teknikler: Pedagojik Bir Değerlendirme,  OMÜ, 2010, sayı: 29, (ss.35-53)

·                                                     Arapçada Etimolojik Yanlışlar, Ekev, sayı: 23, Bahar–2005 (ss. 223-238).

·                                                     Arapçada Kültür Dil-İlişkisi: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sayı:5/2, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, (ss. 215-229). 

·                                                     Arapçanın Potansiyeli: Arapçada Kelime Türetim Yolları, Marife, sayı: 2, Konya, Güz-2004; (ss.177-196).

·                                                     Arapçaya Ruh Veren Özellikler Üzerine Bir Deneme, Ekev Akademi Dergisi, Sayı:   47, Bahar 2011,  ss. 389-395.

·                                                     Batı Kaynaklı Teorilerin Referans Değeri Bağlamında Faslı Filozof Taha Abdurrahman’ın Emanet Paradigması Üzerine Bir Değerlendirme Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X June/ Haziran 2021, 25 (1): 139-155.

·                                                     el-Kitâb’ın Kuramsal Temelleri, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 2004;(ss.235-263).

·                                                     Filozof Şair Ebü’l-alâ el-Maarrî’nin ‘es-sâhil ve’ş-şâhic ‘ Adlı Fablına Dair Bir Değerlendirme /  9-14 , KKİD , c. I/sayı. 2 2016.

·                                                     Geleneksel Harf Sembolizminin Bir Yorumu Olarak Nûn Harfi, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2011. (ss. 273-288).

·                                                     İslam Düşüncesinde Hakikat ve Mecaz Tartışmaları, İslami İlimler Dergisi, Yıl 8, c. VIII, say;1, Bahar, 2013, (ss. 31-46).

·                                                     İslâmî Bir Müzakere Etiğinin İmkânı Üzerine: Taha Abdurrahman’ın Şehâdete Dayalı İletişim Teorisi, Marife Dini Araştırmalar Dergisi Turkish Journal of Religious Studies cilt / volume: 21 • sayı / issue: 1 • yaz / summer 2021

·                                                     Klâsik ve Modern Arapçanın Tarihsel ve Filolojik Sınırları, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, 2003; (ss.69-90).

·                                                     Kur’ân Anlatımında Paradigmatik Yapı: Yusuf Kıssası Örneği, Ekev, sayı: 18, Kış-2004;(ss. 62-73).

·                                                     Kur’ân’da Renklerin Büyülü Gücü–Semiotik Bir İnceleme-, Ekev, sayı: 16, Yaz-2003;( ss. 71-77).

·                                                     Kur’ân’da Yerleşik Gramer Kurallarına Aykırı Dil Yapıları I, Nüsha, YIL: II, Sayı: 6-7, 2002; (ss. 77-94-121-140).

·                                                     Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu Marife- 2011 (ss.29-49)

·                                                     Musa Kıssasının Paradigmatik Yapısı, Ekev, sayı:19, Bahar-2004; (ss. 281-296).

·                                                     Nahiv İlminin Doğuşu Üzerine Bir inceleme, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun,1996; (ss. 283-300).

·                                                     Osmanlı Medrese Kültüründe Manzum İlmî Eser Geleneği, Ekev, sayı: 29, Güz-2006, (ss.211-230).

·                                                     Sünâiyye Kuramları ve Müsellesât Olgusu, Courtenay’ın Fonem Kuramı, (Ahmet Yüksel ile birlikte) Ekev, sayı: 22, Kış-2005.

·                                                     Tasavvufta İhsan Teriminin Kavram Ağı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme, (Güldane Gündüzöz ile birlikte), İlahiyat Tetkikleri Dergisi-Journal of Ilahiyat Researches, sa.56, ss.71-93,2021 (ESCI)

AKTÜEL DERGİLERDE MAKALELER

·                                                      Allah Resulünün Ailesi ve Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2009.

·                                                     Allah Resulünün Şehir Algısı Üzerinden Şehirleri Düşünmek, Diyanet Aylık Dergi (İslam Şehirleri Eki), 2012, 264, s. 3-6.

·                                                      Allah’ın Manevi Gölgesindeki Kişiler, Emşad Polis Dergisi, Temmuz 2009.

·                                                     Allah’ın Rahmetine Açılan Kapıdan Geçmek, Fransa Batı Dernekler Birliği (Unatgo) Dergisi, sayı: 11 Mayıs Haziran 2008.

·                                                     Allah’ın Resulünün Dilinde Şehirler”, Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2008, s. 44-45.

·                                                     Bilgi Ağacından Rıdvan Ağacına Kur’an’daki İlâhî Değerler Sisteminin Gizemli Dili, Diyanet Aylık Dergi, Ocak 2008.

·                                                     Bizi Bağrına Basan Toprak Vatanımız, Emşad Polis Dergisi, Kasım 2009.

·                                                     Cumhuriyet Devri İlahiyat Alanının ve Dinî Neşriyatın Düşündürdükleri, ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2023, Edt. Asım Öz- Aykut Ertuğrul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay., İstanbul, 2023.

·                                                     Dinin Şiarı: Ezan, Diyanet Aylık Dergi, Aralık, 2012, sayı 252, s.7-11.

·                                                     Doğru Bilgi ve Toplumsal Kaynaşma Bağlamında Medya ve Din, Diyanet Aylık Dergi, Ağustos 2008, s. 8-9.

·                                                     Gençliğin Dinamizmine Dair Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnetin Bize Hatırlattıkları Diyanetsen İlmi Dergi, 4 Aylık İlmî Dergi • SAYI: 17 Şubat 2022, ss.18-26.

·                                                     Gerçeklik ve Kurgu Arasında Dil, Teklif Dergisi sayı 2

·                                                     Güven ve İçtenliğin Sembolü Olan Allah Resulünün İzinde, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2009.

·                                                     Hüznü Sabırla Birleştirmek, Diyanet Aylık Dergi, Ekim, 2011, sayı: 250, s. 16-22.

·                                                     İnanan İnsanın Alametlerinden Ahde Vefa, Diyanet Aylık Dergi, Haziran, 2012, sayı 258, s. 66-67.

·                                                     İslam Medeniyetinin Merkezi Yapısı Camiler, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2017 Sayı: 314, s. 72-75.

·                                                      İslâm Toplumlarında Kıyamet Algısının Temellerine Dair, Din ve Hayat, İstanbul, 2012, sayı: 16, s. 56-59.

·                                                      İslâm ve Estetik, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2009, s. 47-50.

·                                                     İslâm’ın Medeniyet Tasavvurunda Kısa Bir Gezinti, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2022.

·                                                      Kur’an ile Hayata Dönmek, Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2009.

·                                                      Kur'ân'ın Kâinatla Olan Ritmini Anlamak,   Umran Dergisi    Temmuz-2023, Sayı: 347, Sayfa: 65

·                                                     Logostan Praksise Bir Evirilmenin Hikâyesi yahut Taha Abdurrahman’ın Ahlâkî Eylem Teorisine Bir Bakış, Umran, Mayıs, 2021.

·                                                     Manevi Bir Yolculuk: Hac, Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2010, sayı 239, s. 4-7.

·                                                     Mitos ve Logos Sarmalında İslâmî Dilbilimsel Paradigma Yahut Klasik Dilbilimin Günümüz Dilcilerinin Kulağına Fısıldadıkları, Teklif Dergisi Mayıs 2024 15. Sayı.

·                                                     Modernitenin Krizi Bağlamında Taha Abdurrahman’ın Paradigmasının Aksiyolojik İmkânı Üzerine, Sabite Dergisi sayı: 1, 2022.

·                                                     Muhabbetin Kaynağı Allah Korkusu ve Sosyal Hayata Yansımaları, Diyanet Aylık Dergi Mayıs 2017 Sayı: 317, s.34-37.

·                                                     Sivil Dine Karşı İslami Bir Teo-Politiğin İmkânı Tâhâ Abdurrahman’ın Dinin Ruhu Kitabının Düşündürdükleri, Teklif Dergisi, sayı 7 Ocak 2023

·                                                      Şiir, Hutbe ve Vaazlarıyla Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy, Diyanet Aylık Dergi, Ek: Hutbeler, Mart 2009.

·                                                     Taha Abdurrahman’ın Doha Konuşması Çevirisi: Medeniyetin Hesaplaşma Ya Da Direnç Noktaları Ve Kutsal Direniş, Umran Dergisi, Mayıs-2024, ss.4-8

BİLİMSEL ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

·                                                     Abdülkâdir el-Bağdâdî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     Allah Resulü’nün Dilinde Şehirler, Diyanet Hadislerle İslam Ansiklopedisi, DİB Yay., Ankara, 2013, s.343-355.

·                                                     el-Fiştâlî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     et-Tenûhî, Ebû ‘Alî el-Muhassin b. Ebü’l-Kâsım ‘Ali, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c.XL, 470-471.

·                                                     et-Tenûhî, Ebü’l-Kâsım ‘Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c.XL, 469-470.

·                                                     Firuzâbâdî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     Hâlid Ezherî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     Hatîb Kazvînî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İbn Akil, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İbn Hicca, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İbn Manzûr, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İbn Nübâte, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İbn Zümrek, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     İsferâyînî, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

·                                                     Küreyyim, DİA, cilt: 42, , 2017.

·                                                     Nûn, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Prof. Dr. İsmail Durmuş ile birlikte), c.XXXIII, 242-243, İst. 2007.

·                                                     Orucun Adabı: Oruç Tutmak Sabır Eğitimi, Diyanet Hadislerle İslam Ansiklopedisi, DİB Yay., Ankara, 2013.

Oruç Teşrii ve Önemi: Oruç Yalnız Allah İçin, Diyanet Hadislerle İslam Ansiklopedisi, DİB Yay., Ankara, 2013,, s.399-409.

·                                                     Renk, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXXIV, 571-572, İst. 2007.

·                                                     Şâz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XXXVIII, s.384, İst. 2010.

·                                                     Tevlîd, Arap edebiyatında, belâgatinde ve filolojisinde terim, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2012, c.XLI, 37-38.

·                                                     Vatvât, Tarihte Müslümanlar Ansiklopedisi, Edt. İrfan Aycan, Ankara, 2020.

KİTAP TANITIMLARI, TAKDİM YAZILARI

·                                                     Anadolu’da Türk İslâm Sanatı, DİB Aylık Dergi, sayı: 225, Eylül 2009, s. 63-64.

·                                                     M. Bektaşoğlu,  Anadolu’da Türk İslâm Sanatı, DİB Yay. 2009, Kitabın Sunuş Yazısı.

·                                                     Prof. Dr. Mehmet Çakır’ın Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçesi Adlı Meali, Ekev, sayı: 17, Güz-2003.

·                                                     Vaz İlmine Dair Teorik Bir Değerlendirme: Yusuf b. Ahmed b. Nasr ed-Dicvî el-Mâlikî, İslam Düşüncesinde Vaz İlminin Kuramsal Boyutları,  Ravza Yay. ss.7-19. İstanbul, 2021.

ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEMİK BİLDİRİLER

·                                                     Araplar Nasıl Düşünür? X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara 3-5 Kasım 2010.

·                                                     Farklı Kimliklerin Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkısı Bağlamında- Agonistik Bir Söylem Olarak Taha Abdurrahman’ın İslâmî Eylem Teorisinin Mahiyeti Üzerine Bir Değerlendirme, (Güldane Gündüzöz ile birlikte) KKU 2023

·                                                     Geleneksel Değerlendirme ve Yorumların Gölgesinde Arap Grameri”, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara 3-5 Kasım 2010.

·                                                     Hazırlık Sınıflarında Sarmal Bir Ders Sistematiği İnşası Hazırlık Sınıfları Arapça Öğretiminde Bir Dil Omurgası Oluşturma Projesi Uluslararası Arapça Çalıştayı, Malatya, Türkiye, 3 -04 Ekim 2015, Cilt.1, ss.39-45

·                                                     Lügat-i Yûsuf –Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Sempozyumu, Erzurum, 21-22 Kasım, 2005. 

·                                                     Üçüncü Şahıs Zamirinin Türkçeye Çevirisi Sorunu, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Ankara,2007.

·                                                     Üzüm Salkımı Modeli, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Ankara, 2007.

·                                                     رؤية شرعية لـمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والمتوسّلين والعاملين في الأشغال الشاقّة  Cidde/JEDDA, 2023.

ETKİNLİKLER- KONFERANSLAR VE SEMİNERLER         

·                                                     15 Nisan 2012 Saat: 13.30 Yer: Atatürk Kültür Merkezi Ordu. (Kutlu Doğum Paneli)

·                                                     18 Nisan 2012, Pazar,14.00 (Hz. Peygamberin Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlakı) Halk Eğitim Merkezi Salonu, Sinop.

·                                                     2012 Yılı Samsun Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Programı- Samsun, 14 Nisan 2012, (Kardeşlik Hukuku Panel)

·                                                     8-10-2015 Tevekkül Karman (Nobel Barış Ödülü Sahibi Aktivist) Arap Baharı Konuşması (KKU-Doğu Dilleri) çevirisi

·                                                     Hz. Peygamber ve Aile, 2009 Kutlu Doğum Konferansları, Fransa (Lyon)  21-26 Nisan 2009.

·                                                     Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Tecrübesi, 2008 Fransa (Nantes, Chateabriant, Le Mans, Rennes)  21-26 Nisan 2008.

·                                                     Riyad-Heyetü kibâri’l-ulemâ, Mekke-Dünya İslam Birliği, Cidde-İslam Konferansı Teşkilatı 27.06. 2009 -01.07.2009.

·                                                     Selman en-Nedvî, Hint Alt Kıtasında İslam'ın Geleceği - Prof. Dr. Selman en-Nedvî (Arapça) İDE İslam Düşünce Enstitüsü, 21.08.2023, Çevirisi

·                                                     Tashih, Redaksiyon ve Düzeltme, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Dairesi’ne Yönelik Seminer, 3-4 Şubat 2009.

·                                                     VII. Gerede Hadis Meclisi, -Konulu Hadis Projesi Medya Yansımaları- 19-20 Temmuz 2008, Gerede, Bolu.

·                                                     Yazım (İmla) Kuralları, Noktalama İşaretleri, Kısaltmalar ve Referans Verme Yolları, DİB Seminer, 3-4 Şubat 2009.

SİNEVİZYON METİN YAZARLIĞI

·                                                     Camiler ve Din Görevlileri Haftası Sinevizyon Metni: Caminin Çağrısı 2009.

·                                                     DİB Klâsikler Sempozyumu Sinevizyon Metni: 2009.(Ömer Menekşe ve Ayfer Balaban ile Birlikte)

·                                                     IV. Din Şurası Sinevizyon Metni 2009.

·                                                     Kutlu Doğum Haftası Sinevizyon Metni: “Allah Resulü ve Ailesine Özlem”  2009.

SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME KURULLARINDAKİ MUHTELİF GÖREVLER

·                                                     Devre Tedrîb Muallimi’l-lugati’l-Arabiyye li-gayri’n-nâtikîne bi-ha, İstanbul,  27.6-2.7.2010. (katılımcı)

·                                                     Diyanet İşleri Başkanlığı “Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı Ve Diyanet Akademisi”12-13 Ekim 2024 Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi

·                                                     Diyanet İşleri Başkanlığı “Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi” Sempozyumu, 12-13 Ekim 2024 Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi

·                                                     Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Dini Yayınlar Kongresi Dijital Yayıncılık Danışma Kurulu Üyeliği 28-30 Mayıs 2021  Ankara

·                                                     Diyanet İşleri Başkanlığı IV. Din Şûrası, Ankara, 12-16 Ekim 2009 (Genel Sekreter Yardımcısı).

·                                                     İlahiyat Fakültelerinde Arapça Eğitimi ve Araştırmaları  Çalıştayı, Samsun 28-29 Nisan 2012, (Düzenleme Kurulu Başkanı). 

·                                                     İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,  Dini Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2024 (Bilim Kurulu)

·                                                     Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeviri Atölyesi, TÜRAPÇAT TEDA, (atölye çalışmalarına katılım) İstanbul, 2-9.11.2013.

·                                                     Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeviri Atölyesi, TÜRAPÇAT TEDA, (Moderatör) İstanbul, 2016.

·                                                     Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeviri Atölyesi, TÜRAPÇAT TEDA, (Moderatör)  Antalya, 21-29 Ekim 2017.

·                                                     OMÜ Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Uluslararası Sempozyum, Samsun 26-27.11.2010, (Düzenleme Kurulu).

·                                                     OMÜİFD, Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler Sempozyumu, 08-09 Eylül 2012, (Düzenleme Kurulu).

EDİTÖRLÜKLER

·                                                     Dinbilimleri Dergisi, Samsun, Dil Özel Sayısı Editörlüğü 2014.

·                                                     Hasan Selim Kıroğlu-Selim Karaçağa-Kadir Zeyrek, Sarf 3, Ekim 2018.

·                                                     Medhal ila’l-lugati’l-‘arabiyye li-külliyyâti’l-ilâhiyyât: İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş,  Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, I-II.

·                                                     Mosab Hamod, el-Cevdetü’ş-Şâmile, fi’l-Kitâbi’l-Câmi‘î li-Mâddeti Mustalahi’l-Hadîs el-Merca‘iyye, ve’l-Ehdâf ve’l-Me‘âyîr, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020. 

·                                                     Murat Yıldız, Hasan Selim Kıroğlu, -Selim Karaçağa-Kadir Zeyrek, es-Sebîketü’l-Hadîse Mine’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Hadîs, Gece Kitaplığı, Aralık 2019.

·                                                     Musab Hamod-Doğan Fırıncı, et-Tatavvuru’d-Delâlî ve Kelimetü’s-Subh ve Muştakkâtuhâ Min Hilâli Siyâkâtihâ fi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs ve Emsâli’l-Arab ve Eş´ârihim, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020.

·                                                     Prof. Dr. Abdülaziz ed-Duri, İslam Kurumları Tarihi, çev. Kazım Koç, Albaraka Yayınları Basım Yılı: 2019. (254 sayfa).

·                                                     Sebîketü’z-Zeheb min Nusûsi’l-‘Arab, Nusûsu’l-İlâhiyyât, Gece Kitaplığı, Ankara, Ekim 2017. (198 sayfa)

·                                                     Seracettin Baytar, Cahiliye Arap Şiirinde Yeminler, Fecir Yay.,  Ankara, 2023.

KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI VE RÖPORTAJLAR

·                                                     Bir Yazar Bir Kitap programı, ( hakkında tanıtım ve konuk olarak), (Programın Sunucusu: Nuray Altaş) Diyanet TV, 4. 10. 2020, saat: 12.30.

·                                                     Dinî Gündem Programı, (Programın Sunucusu: Dr. Musatafa Güvenç), Diyanet TV, Mahmut Kayış ile birlikte, Konu: Meal-Tefsir-Tevil, 21.10. 2020, saat 22.00.

·                                                     Dinî Gündem Programı, (Programın Sunucusu: Dr. Musatafa Güvenç), Diyanet TV, Çekim: 28.12.2020, yayım: 06.01.2021 saat: 22.00, Prof. Dr. Ömer Kara ile birlikte, Konu: Kur’an Lafzının Mahiyeti ve Allah’a Ait Oluşu, 

·                                                      Dinî Gündem Programı, (Programın Sunucusu: Dr. Musatafa Güvenç), Diyanet TV, yayım: 27.01.2021 saat: 22.00, 19. Bölüm, Mehmet Fatih İldeş (Kurul Uzmanı)  ile birlikte, Konu: Hak Kavramı ve Kul Hakkı

·                                                     Diyanet TV Duanın Gücü ve Dua İle Güçlenmek - Bereket Vakti (8. Bölüm) Programına katılım, 18.03.2024

·                                                     Diyanet TV Ramazan’ın Son On Günü - Dini Gündem (140. Bölüm) Programına katılım, 30.03.2024

·                                                     Diyanet TV, Bereket Vakti Programı, 16 Mayıs 2019.

·                                                     Ezber bozan bir filozof: Taha Abdurrahman (Soner Gündüzöz ile Röportaj) Yeni Şafak Kitap Eki  15 Nisan 2021.

YÖNETİLEN TEZLER: YÜKSEK LİSANS

·                                                     Ahterî-i Kebîr ve sözlükbilim açısından değeri, Yüksek Lisans, Mustafa KARTAL (Öğrenci) , 2013 (Tamamlandı)

·                                                     Arapça zamanlarla İngilizce zamanların karşılaştırılması, Yüksek Lisans, S. SARIAYDIN (Öğrenci), 2016 (Tamamlandı)

·                                                     Arapçada mastarların Türkçeye çeviri sorunu, Yüksek Lisans, Ayşe YÜKSEK (Öğrenci), 2013 (Tamamlandı)

·                                                     İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretiminde Ders Dışı Materyal ve Etkinliklerin Analizi, Yüksek Lisans, Z. DEĞER (Öğrenci), 2019 (Tamamlandı)

·                                                     Kur'an'da fiillerin zamanlarını belirleyen unsurlar, Yüksek Lisans, Fatih YEDİYILDIZ (Öğrenci), 2011 (Tamamlandı)

·                                                     Mekkî Ayetlerde Edebî Bir Form Olarak Beden Dili, Yüksek Lisans, Dilan GÜLMÜŞ ğrenci), 2020 (Tamamlandı)

·                                                     Ümeyye b. Ebü's-Salt ve Şiirindeki Dini Motifler, Yüksek Lisans, Nermin SOFUOĞLU (Öğrenci), 2019 (Tamamlandı)

YÖNETİLEN TEZLER: DOKTORA

·                                                     Ebu’l-âsım el-Müeddib’in Dilciliği ve Metot-Teori ve Terminoloji Açısından Deâiu’t-Tarîf Adlı Eseri, Doktora, İrfan KÖSE (Öğrenci), 2021 (Tamamlandı)

·                                                     Kâdî Abdülcebbâr’da Delâlet Teorisi, Doktora, İbrahim KARA (Öğrenci), 2020  (Tamamlandı)

·                                                     Klasik Arap Dilbiliminde Ses-Anlam İlişkisi, Doktora, Ramazan KILIÇ (Öğrenci), 2020 (Tamamlandı)

·                                                     Kur'an-ı Kerim’de Sebep Bildiren Yapılar, Doktora, Hasan SELİM (Öğrenci), 2014 (Tamamlandı)

·                                                     Şihâbüddîn el-Hafâcî'nin Dil Metodolojisi ve Tırâzü'l-Mecâlis'inin Tahkik, Çeviri ve Değerlendirmesi, Doktora, Mustafa KÖKDEN (Öğrenci), 2021-(Devam ediyor)

 

Education Information

1998 - 2002

1998 - 2002

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Turkey

1988 - 1994

1988 - 1994

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Sibeveyh’te Kelime Yapısı

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri (Dr)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Philosophy

Theology

Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Bunun için vazgeçilmez araç konumundaki kaynak dil ile İslam anlayışı çerçevesinde tarih içinde gün yüzüne çıkan dinî-mezhebî oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır.

Public Administration

Education

Philology

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Professor

Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

2014 - 2015

2014 - 2015

Professor

Ordu University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2013 - 2014

2013 - 2014

Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Professor

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2006 - 2011

2006 - 2011

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

Managerial Experience

2016 - 2017

2016 - 2017

Director of Vocational School

Kirikkale University, Academy Of Foreıgn Languages, Department Of Foreıgn Language

2015 - 2017

2015 - 2017

Head of Department

Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

2014 - 2015

2014 - 2015

Head of Department

Ordu University

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Head of Department

Ondokuz Mayis University

Non Academic Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu

2020 - Continues

2020 - Continues

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2011 - Continues

2011 - Continues

Profesör

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

2007 - 2007

2007 - 2007

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Diyanet İşleri Başkanlığı

2005 - 2005

2005 - 2005

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1995 - 2005

1995 - 2005

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL ARAPÇA I

Postgraduate

Postgraduate

ARAPÇA EDEBİ BİLGİLER

Undergraduate

Undergraduate

SÖZLÜKBİLİM

Undergraduate

Undergraduate

MEDYA ARAPÇASI

Undergraduate

Undergraduate

OKUMA-ÇEVİRİ

Postgraduate

Postgraduate

ÖZEL UZMANLIK KONULARI

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA METİN İNCELEME I

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL KONULAR

Undergraduate

Undergraduate

arapça I /Ankuzem

Postgraduate

Postgraduate

ARAPÇA KÜLTÜR

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA GRAMER II

Postgraduate

Postgraduate

KLASİK DİNİ METİNLER VE OKUMA STRATEJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA METİN İNCELEME IV

Doctorate

Doctorate

KLASİK DİNİ METİNLER VE ÇEVİRİ

Postgraduate

Postgraduate

BELAGATA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

İLİTAM ARAPÇA I

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA METİN İNCELEME II

Undergraduate

Undergraduate

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I

Doctorate

Doctorate

ARAPÇA METİN İNCELEME V

Doctorate

Doctorate

KLASİK GRAMER KİTAPLARI VE YÜKSEKARAP FİLOLOJİSİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR GRAMER

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA OKUMA ANLAMA I

Postgraduate

Postgraduate

HİCRİ IV. YÜZYILA KADAR LENGÜİSTİK LİTERATÜR

Doctorate

Doctorate

arap dil felsefesine giriş

Postgraduate

Postgraduate

MODERN ARAPÇA OKUMALARI

Postgraduate

Postgraduate

temel islam bilimlerinde anlatım teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

KURANIN LENGÜİSTİK YAPISI

Postgraduate

Postgraduate

KLASİK GRAMER KİTAPLARI VE YÜKSEK GRAMER

Advising Theses

2021

2021

Doctorate

ARAP DİLİNDE MAĶĀȘİD

DENİZ G. (Co-Advisor), GÜNDÜZÖZ S. (Co-Advisor), KIZIKLI S. Z.(Co-Advisor)

N.SALTIK(Student)

2020

2020

Postgraduate

Mekkî Ayetlerde Edebî Bir Form Olarak Beden Dili

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

D.GÜLMÜŞ(Student)

2020

2020

Doctorate

Kâdî Abdülcebbâr'da Delâlet Teorisi

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

İ.KARA(Student)

2020

2020

Doctorate

Klasik Arap Dilbiliminde Ses-Anlam İlişkisi

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

R.KILIÇ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Ümeyye b.Ebü's-Salt ve Şiirindeki Dini Motifler

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

N.SOFUOĞLU(Student)

2014

2014

Doctorate

Kur'an-ı Kerim'de sebep bildiren yapılar

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

H.SELİM(Student)

2013

2013

Postgraduate

Ahterî-i Kebîr ve sözlükbilim açısından değeri

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

M.KARTAL(Student)

2013

2013

Postgraduate

Arapçada mastarların Türkçeye çeviri sorunu

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

A.YÜKSEK(Student)

2011

2011

Postgraduate

Kur'an'da fiillerin zamanlarını belirleyen unsurlar

GÜNDÜZÖZ S. (Advisor)

F.YEDİYILDIZ(Student)

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Kur an da Renklerin Büyülü Gücü Semiotik Bir İnceleme

GÜNDÜZÖZ S.

ekev , no.16, pp.73-84, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

KLÂSİK VE MODERN ARAPÇANIN TARİHSEL VE FİLOLOJİK SINIRLARI

GÜNDÜZÖZ S.

nüsha , no.8, pp.69-90, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Sokak Çocukları ve Ağır İşlerde çalışan Çocukların Durumlarına dair Kavramsal Bir Analiz

GÜNDÜZÖZ S.

İslam Konferansı Teşkilatı Uluslararası İslam Fıkıh Konseyi Kongresi 25. Dönem 20-23 Şubat 2023 Cidde, Cidde, Saudi Arabia, 11 - 13 February 2023, vol.1, pp.531-556

2022

2022

İslam Düşüncesinde Aristo Mantığına İlişkin Dilbilimsel Manipülasyonlar -Kıyas ve Had Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme

GÜNDÜZÖZ S.

İSLARA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 12 February 2022, vol.1, pp.536-553

2015

2015

Dünya Arapça Günü

GÜNDÜZÖZ S.

Dünya Arapça Günü, Turkey, 18 December 2015

2005

2005

Lügat ı Yusuf

GÜNDÜZÖZ S., CEVİZ N.

Türkoloji Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2005

Books & Book Chapters

2023

2023

Sivil Dine Karşı İslami Bir Teo-Politiğin İmkanı

GÜNDÜZÖZ S.

in: Teklif, , Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.199-206, 2023

2023

2023

Cumhuriyet Devri İlahiyat Alanının ve Dini Neşriyatın Düşündürdükleri

GÜNDÜZÖZ S.

in: ZKS Kültür Sanat, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.366-397, 2023

2023

2023

Mitos ve Logos Sarmalında İslami Dilbilimsel Paradigma

GÜNDÜZÖZ S.

in: Teklif, Dursun Çiçek, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.224-244, 2023

2022

2022

Taha Abdurrahman’ın Vahyin Tevili Ve İlâhî Nassın Tercümesine Dair Önerisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

GÜNDÜZÖZ S.

in: Vahyi Anlama Yolunda III: Vahiy ve Gelenek, Raşit Akpınar, Mustafa Yüceer, Editor, Siyer Akademi, İstanbul, pp.373-385, 2022

2021

2021

Dinin Ruhu

GÜNDÜZÖZ S.

Pınar Yayınları, Ankara, 2021

2020

2020

Tarihsel Derinlik ve Popülizm ArakesitindeMütercim Tercümanlik Bölümleri ve İlahiyat FakülteleriArapça Hazırlık Programları

GÜNDÜZÖZ S.

in: İlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Sorunlar ve Öneriler, Yakup Coştu, Macit Yılmaz, Editor, !” Lambert Academic Publishing, pp.5-15, 2020

2020

2020

İsâmüddîn İsferâyinî

GÜNDÜZÖZ S.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet ÖZDEMİR, Seyfett􀵴n ERŞAHİN, Editor, Otto, Ankara, pp.289-291, 2020

2020

2020

Çocukların Hakları ve SorumluluklarıBağlamında Vahyin Referans DeğeriÜzerine Bir Mülahaza

GÜNDÜZÖZ S.

in: Peygamberimiz ve Çocuk, Elif ERDEM, Hale ŞAHİN, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.19-31, 2020

2020

2020

Mecdüddîn Firuzâbâdî

GÜNDÜZÖZ S.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet ÖZDEMİR, Seyfettin Erşahin, Editor, Otto, Ankara, pp.252-254, 2020

2020

2020

İBN AKÎL, BAHAEDDİN

GÜNDÜZÖZ S.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet ÖZDEMİR, Seyfettin ERŞAHİN, Editor, Otto, Ankara, pp.326-327, 2020

2020

2020

İbn Zümrek

GÜNDÜZÖZ S.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet ÖZDEMİR, Seyfettin ERŞAHİN, Mustafa DEMİRCİ, Editor, Otto, Ankara, pp.328-330, 2020

2017

2017

Doğu’nun Hükümdarı

GÜNDÜZÖZ S., GÜNDÜZÖZ G.

Antik Kitap, İstanbul, 2017

2015

2015

Arapçanın Söz Varlığı

GÜNDÜZÖZ S.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2015

2015

2015

ŞEHİTLİK VE ŞAHİTLİK ARASINDA ÇANAKKALE

GÜNDÜZÖZ S.

in: BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ ÇANAKKALE, YUNUS ÖZDAMAR, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.135-145, 2015

2015

2015

Nahiv İlmi

YILDIRIM A., ÖZDEMİR A., TAŞDELEN H., GÜNDÜZÖZ S., ALAK M., YALAR M., et al.

in: İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemleri, İsmail Güler, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.79-111, 2015

2015

2015

Belagat İlmi ve Tarihi

TAŞDELEN H., GÜNDÜZÖZ S., YILDIRIM A., ÖZDEMİR A., YALAR M., ÇIKAR M. Ş., et al.

in: İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler, İsmail Güler, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.215-306, 2015

2014

2014

ASR-I SAADETTEN BİR GENÇ PORTRESİ: MUS’AB B. UMEYR

ERUL B., KARSLI İ. H., DÜZGÜN Ş. A., KESGİN S., GÜNDÜZÖZ S., SAYGILI S.

in: Cami ve Gençlik, Yunus ÖZDAMAR, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.45-55, 2014

2012

2012

5-8. Üniteler

ACAR Ö., AYDIN T., YILMAZ H., GÜNDÜZÖZ S.

in: İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş, Musa Yıldız, Nurettin Ceviz, Soner Gündüzöz, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.125-232, 2012

2011

2011

Allah Kimseye Zulmetmez

GÜNDÜZÖZ S.

in: Kur'ân'dan Öğütler, Gündüzöz, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.33-56, 2011

2005

2005

Bunu dikkate alma

GÜNDÜZÖZ S.

Etüt Yayınları, Samsun, 2005

Episodes in the Encyclopedia

2012

2012

diyanet islam ansiklopedisi

GÜNDÜZÖZ S.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, pp.37-38, 2012

2011

2011

dia

GÜNDÜZÖZ S.

diyanet vakfı yayınları, pp.469-470, 2011

2007

2007

Diyanet İslam Ansiklopedisi "Nun" Maddesi

GÜNDÜZÖZ S.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.242-243, 2007

2007

2007

Diyanet İslam Ansiklopedisi "Renk" Maddesi

GÜNDÜZÖZ S.

diyanet vakfı yayınları, pp.571-572, 2007

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi

Advisory Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Kalemname

Advisory Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

Artistic Activity

November 2017

November 2017

türeçat

GÜNDÜZÖZ S.

October 2017

October 2017

Uluslararası Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi

GÜNDÜZÖZ S.Invited Talks

June 2021

June 2021

Dilbilimlerinin Diğer İlimlerle İlişkisi ve Bütünlük Sorunu

Seminar

İDE-Turkey

December 2018

December 2018

I. Anlam Çalıştayı: Semantik bağlantıları ekseninde İbnü's Serrac'ın usul teorisi

Workshop

İslam Nazariyatı-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1