Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yorumlamacı Paradigma Bağlamında Sanat Müzesinde Eğitim Örneği

II. International Symposium of Arts Education Research "New Paradigms in Art, Art Education and Research Methods", Ankara, Turkey, 06 December 2018, pp.209-216

Books & Book Chapters

Müzeler

in: OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI İLKOKUL UYGULAMALARI, Kuşdemir Kayıran Bilge; Özyurt Melike, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.55-90, 2022

Müzeler

in: Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları içinde (Ed. Canan Laçin Şimşek),, Canan Laçin Şimşek, Editor, PEGEM YAYINCILIK, Ankara, pp.19-52, 2020 Creative Commons License

Bilim Merkezlerinde Bilim Okuryazarlığı Öğretimi Açısından Sanat Eğitimi Alanı Olarak Yaratıcı Drama

in: Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat Köseoğlu,Uygar Kanlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.763-782, 2019

Bağlam

in: Süreçsel Dramada Planlama: Öğretimin ve Öğrenmenin Zenginleştirilmesi, Adıgüzel, Ömer, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.30-42, 2019

Teknikler

in: Süreçsel Dramada Planlama: Öğretimin ve ve Öğrenmenin Zenginleştirilmesi, Ömer Adıgüzel, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.107-140, 2019

Tema/Öğrenme Alanı

in: Süreçsel Dramada Planlama: Öğretimin ve Öğrenmenin Zenginleştirilmesi, Adıgüzel, Ömer, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.19-29, 2019

Metrics

Publication

17

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals