Education Information

Education Information

  • 1984 - 1989 Doctorate

    Ankara University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Turkey

  • 1982 - 1984 Postgraduate

    Ankara University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Turkey

  • 1978 - 1982 Undergraduate

    Ankara University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Turkey