General Information

Institutional Information: Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Banking - Insurance, Financial Economics, Actuarial Studies

Metrics

Publication

1