General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

47

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

3

Project

5

Thesis Advisory

10

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Şenay Gökbayrak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2001 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında “Belediyelerce Sunulan Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi Çerçevesinde Taşeronluk ve Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesini; 2006 yılında ise “Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere Nitelikli İşgücü Göçü ve Politikalar: Türk Mühendislerinin Beyin Göçü Üzerine bir İnceleme” başlıklı çalışması ile doktora derecesini elde etti. 2012 yılında Sosyal Politika alanında Doçent unvanı alan Şenay Gökbayrak, 2017 yılından beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları: Refah devletinin dönüşümü ve sosyal güvenlik, karşılaştırmalı refah rejimleri, sosyal politikada risk grupları ve uluslararası işgücü göçüdür.