Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FIKHÎ AÇIDAN ŞEFAATİN MEŞRUİYETİ: UHREVÎ ŞEFAATİN DÜNYEVÎ HÜKÜMLERDEKİ KARŞILIĞI

Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu, 06 November 2021, pp.217-232

Fıkhî Açıdan Şefaatin Meşruiyeti: Uhrevî Şefaatin Dünyevî Hükümlerdeki Karşılığı

Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu, 06 November 2021, pp.217-232

Çağdaş Usûl Eserlerine Göre Sünnetin Deliller Hiyerarşisindeki Yeri

GİİAS ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU I "Sünnet Algısı", Bayburt, Turkey, 10 June 2021

DİN VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ-Elmalılı Gözüyle Bir Değerlendirme-

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 09 November 2019

Markanın Fıkhî Hükümleri

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.194-199

İTİKADÎ MEZHEBİN FIKHÎ ELEŞTİRİSİ: SEYYİD BEY’İN EŞ’ARÎLİK’E YÖNELİK TENKİTLERİ

V. ULUSLARARASIŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU-EŞ’ARÎLİK-, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.635-642

Oflu Muhammed Emin Efendi nin Fıkıhçılığı

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.531-538

Fıkıh İlminin Teşekkülünde Vakıanın Sosyal Gerçeklik Yeri

Uluslararası “İslamî İlimlerin Teşekkülü ve İslamî İlimler Arası İlişkiler” Sempozyumu, Turkey, 23 - 30 April 2014

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi'de Makasıd Düşüncesi

I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013

Books & Book Chapters