General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Islam Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Islamic Law