Education Information

Education Information

  • 2007 - 2011 Doctorate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 2005 - 2007 Postgraduate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 1999 - 2003 Undergraduate

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (İibf), Turkey