General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Research Areas: Political/Diplamatic History

Metrics

Publication

12

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

38

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals