General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Saritas Ezgi

Metrics

Publication

35

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1