Scientific & Professional Activities

Scientific Refereeing

  • November 2020 SANAT TARIHI DERGISI

    Conference Paper (Full Text)

Artistic Activity

  • April 2018 Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi Durum Taraması

  • November 2017 Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden Kalan Kültürel Mirasımız:Köylü El Sanatları Sergisi

  • May 2017 Ankara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Gençlik Haftasına Özel Karma Sergisi

  • March 2017 ARTANKARA, Resim Temizlik ve Onarım Workshopı

  • March 2017 Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü Geleceği