Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EUROLEAGUE TAKIMLARININ SIRALAMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

12. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, 29 - 30 November 2023

Euroleague'de Normal Sezon ve PlayOff’ta Hücum Verimliliklerinin Karşılaştırılması

7th International Academic Sports Studies Congress, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2023

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİNİN OYUN TRENDLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 23 September 2023

KAPALI ALANLARDA SPOR YAPAN BİREYLERİN DOĞAYA BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGUSAL EMEK

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

BASKETBOLUN DEĞİŞEN OYUN YAPISI: NBA VE EUROLEAGUE ÖRNEKLERİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi – Antalya 2018, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Spor Tüketimi Ölçeği Geliştirme Çalışması

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 May - 13 October 2018

TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN EGZERSİZE KATILIMI TEŞVİK EDİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 22 October 2017

Türkiye ve ABD Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.1-83

The Dark Side of Sports:Doping

ICESH 2017 International Conference Sport Health, Tirane, Albania, 12 - 13 April 2017, vol.1, pp.1-42

Books & Book Chapters

Spor Yönetiminde Teknolojik Yönelimler

in: Spor Bilimleri V, Zeynep Filiz Dinç, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.179-188, 2023

Spor Yönetiminde Uluslararası Bir Kavram "Sportswashing"

in: Psikolojik ve Sosyal Boyutlarıyla Fiziksel Aktivite ve Spor, Somoğlu Mustafa Barış, Albayrak Ahmet Yılmaz, Editor, Efe Yayınevi, İstanbul, pp.189-202, 2023

Spor Yönetiminde Gelişim Stratejileri

in: Spor Bilimleri V, Zeynep Filiz Dinç, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.165-178, 2023

Sporda İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Av. Atilla Sav Armağanı, Av. Tacar Çağlar, Editor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, pp.225-250, 2019

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

7