Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

ÇASGEM Bülteni , no.2, pp.13-15, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Batılılaşma Nedir Ne Değildir

İnsan ve İş , no.14, pp.37-39, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüm Dünya Ülkeleri İçin İş Yapma Kolaylığı Endeksinin Bölgesel Analizi

22. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 8 - 10 September 2023

Türkiye’de Büyük Şirketlerin İnsan Haklarına Yaklaşımı

ANKARA BAROSU XI. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 9 - 12 January 2020, vol.1, pp.325-343

Yönetim Düşüncesinin Transferi Bağlamında Türkiye’de Batı Etkisi: TODAİE, YODÇE ve ODTÜ’nün Kuruluşu

6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.2183-2188

Türkiye’de Talep Yönlü İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.229-236

Uluslararası Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı

9. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, pp.417

An Overview of Child Poverty ın Turkey

11. Uluslararası AGP Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018, pp.58

Türk İdari Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Yeni Bir Model Gerekliliği

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.56

Türkiye de Yetişkinlere Yönelik Sosyal Politika Eğitimleri Yönetimi Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, vol.1, pp.1-16

Türkiye de İstihdam Aracılık Hizmetlerinin Serbestleşmesine Yönelik Dönüşümün Sendikal Açıdan Değerlendirilmesi

I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 6 - 08 November 2008, vol.1, pp.412-430

Books & Book Chapters

Chapter 1 - Theoritical Framework

in: The Effect of Unemployment Insurance Payments on the Job Search Trends of Beneficiaries, Murat Atan,Funda Çınar Altay,Betül Gürler,Elif Çelik,Berna Yazar Aslan, Editor, ÇASGEM, Ankara, pp.17-272, 2017

Chapter 1 - Theoritical Framework

in: The Perception of Occupational Health and Safety in Turkey, Erdem Cam,Murat Atan,Elif Çelik,Berna Yazar Aslan,Deniz Boz Eravcı, Editor, ÇASGEM, Ankara, pp.17-200, 2017

Bölüm 1: Endüstri İlişkileri ve Uyuşmazlık Çözümü, Bölüm 2: Mevcut Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

in: İşgücü Uyuşmazlık Sistemleri Performans İyileştirme Rehberi, Erdem CAM, Editor, ÇASGEM Yayınları, No: 57, Ankara, pp.3-59, 2016

ÇASGEM Tarihi 1955 2011 - Türkiye de Sosyal Politika İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Tarihi (1955-2007)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2008

Metrics

Publication

53

Project

2

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals