General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Research Areas: Labor Economics and Industrial Relations

Metrics

Publication

31

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals