General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Işletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

Metrics

Publication

6

Project

1
UN Sustainable Development Goals