Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Policy Design and Practice under the New Presidential System in Turkey

2019 EGPA Annual Conference, Belfast, United Kingdom, 11 - 13 September 2019

Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi ve İdarenin Örgütlenmesi

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 13 - 14 April 2017

Merkez Yerel İlişkisi Çerçevesinde Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Akdeniz'de Çevresel Güvenlik, Cyprus (Kktc), 3 - 04 February 2016, pp.241-248

Çok Düzeyli Yönetişim Yaklaşım ve Şart Üzerine Notlar

Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 7 - 09 May 2015

Books & Book Chapters

Fransa'da Kamu Yönetimi

in: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Koray Karasu, Editor, Açıköğretim Yayınları, Erzurum, pp.1, 2022

Kamu Yönetimi Bilimi: Dün, Bugün, Yarın

in: Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek: Durum Değerlendirmesi, Can Umut Çiner, Editor, Ankara Universitesi, Ankara, pp.1-36, 2021

"Prefects in the midst of storms: the case of Turkey

in: Prefects, Governors, Comissioners. The Terriorial Representatives of the State in Europe, Jean Michel Eymeri Douzans (ed.), Editor, Palgrave Macmillan, London , London, pp.419-449, 2021

Fransa'da Kamu Yönetiminin Gelişimi ve Mülkiye

in: Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye , Can Umut Çiner vd., Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.341-349, 2021

Kamu Politikaları: Perspektifler, Temalar ve Tezler

in: Türkiye’de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler, Can Umut Çiner, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, pp.1-35, 2020

GOVERNMENTAL REFORM İN TURKEY

in: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, A. FARAZMAND, Editor, SPRİNGER Publishing, Arizona, pp.1-7, 2020

Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi Literatürü Üzerine Bir Çözümleme

in: Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, M. Okcu, B.Parlak, E. Akman, Editor, Ekin Yayınevi, pp.3-24, 2015

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Niteliği, Beklentiler ve Türkiye

in: Yerel Yönetim Kent ve Ekoloji, Çoban, Aykut, Editor, İmge Kitabevi, Ankara, pp.89-110, 2015

An Analysis of Policy Transfer: The Policy about Protecting Women against Domestic Violence in Turkey

in: Public Policymaking in a Globalized World, Korel Göymen, Robert Lewis, Editor, Frederich Naumann Stiftung IPC, pp.235-251, 2015

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Niteliği, Beklentiler ve Türkiye

in: Yerel Yönetim Kent ve Ekoloji Can Hamamcı ya Armağan, Aykut Çoban, Editor, İmge, Ankara, pp.85-109, 2015

Neo-Weberyen Devlet: Yeni Kamu İşletmeciliği Reformları İçin Yeni Bir Tartışma

in: Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Ö. Köseoğlu, M. Z. Sobacı , Editor, Dora, pp.205-230, 2015

1948: Marshall Planıyla "Hür Dünya"ya Giriş

in: Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması TİDATA Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940 1949, Güler Birgül Ayman, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi: 3 Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.947-1061, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

38

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

10

Project

5

Thesis Advisory

21

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals