Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Islam and Gandhi on Peace and Nonviolence

Dini Araştırmalar , vol.17, no.44, pp.209-224, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Islamic Ilahiyat Tradition in the Indian Subcontinent: The Experience of Aligarh Muslim University and Its Comparison with Ankara Ilahiyat

70. yılında ankara İlahiyat: GEÇMİŞ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ, Ankara, Turkey, 07 November 2019

Annie Besant’s (d.1933) View on Mohammad, the Prophet

uluslararası Mevlidi Nebi Sempozyumu Peygamberimiz ve Vefa Toplumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2021

The Influence of Turks on Indian Mind: A Historical Reading Based on the Hindi Sources

I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMUSiyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2019

The Impact of Concept of Kalki Avatara on Qadianism

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017, pp.89-100

The Semantic Field of Revelation in Different Religions: The Case of Hinduism and Sikhism)”

Kutan Çalışmaları Vakfı İstanbul, İstanbul, Turkey, 07 October 2017, pp.17-48

Akbar’s Religious and Imperial Implements in the Context of Contribution of Culture of Living Together

Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.325-328

Holy Sites in Neo Liberal World Indian Banaras Model

International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2013, pp.31-43

Books & Book Chapters

The Unfading Bond Between India and Türkiye

in: Turkiye- India Historical Relations, merthan dündar, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.55-66, 2023

Tarihi ve Tarihi Şahsiyetleri Ötekinin Gözünden Okumak: Hindu ve Hıristiyan Din Adamları Nazarında Babür Hükümdarı Ekber Şah

in: DİN, İNANÇ ve RİTÜEL Ekrem Sarıkçıoğlu’na Armağan, ş gündüz,m. aydın, Editor, milel nihal, İstanbul, pp.255-268, 2022

Hinduizm'de Öne Çıkan Tanrı Tasavvurları

in: God, m. tekin, Editor, rağbet, İstanbul, pp.319-348, 2022

Ötekinin gözünden Hz. Muhammed: Hindistan Ulusal Kongre Liderlerinden A. Besant'in (ö.1933) Hz. Peygamber ve Vefa Algısı

in: Peygamberimiz ve Vefa Toplumu, f kurt, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.569-580, 2022

Dinler Tarihi ve Tasavvuf İlişkisi

in: Disiplinlerarası çalışmanın imkanı , a. cahit haksever, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.321-350, 2022

Klasik Hint Metinlerinde Ekber Şah

in: Babürlüler, mahmut demir, Editor, Turkuaz Yayıncılık, İstanbul, pp.66-71, 2022

Doğunun Gizemli Öğretisi: Upanişad Metinlerinden Örnek Çeviriler ve Kısa İzahları

in: Dinler Tarihi Yazıları-Prof. Dr. Mehmet Aydın’a Armağan, , Editor, Berikan, pp.285-294, 2022

Sacred Texts of Hinduism-Upanishads

Dergah yayınları, İstanbul, 2021

Ortaçağ Hint Kaynaklarında İslam ve Müslümanlar

in: Babürlüler, taha, Editor, d tarih, Ankara, pp.44-49, 2021

Sibirya Şamanizm’inde Hint ve Budist İzleri

in: Kökler: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı (I-III), serge nçirkin, Editor, ötüken, Ankara, pp.247-268, 2021

Sihizmde Aile

in: Dinlerde Aile, A. ÜNAL S. TURAN, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.241-258, 2021

Turuka Dharma (Türklerin Dini): Modern Dönem Öncesi Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar

in: Türkiye’de Hindistan Çalışmaları-I, M. Dündar, Y. Kayalı, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.81-96, 2021

Hinduizm'de hayvanlar

in: KUTSAL VE HAYVAN Dinlerin Hayvanlara Bakış, s. turan, Editor, nobel, İstanbul, pp.317-342, 2020

Hinduism in Turkey: An Overview of Indian Turkish Relations and Hindu Religious Groups

in: Hinduism in Europe, Prof K. Jacobsen and Prof. F. Sardella, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.1502-1524, 2020

HİNT KITASINDA TÜRK-İSLAM VARLIĞI: TARİHÎ KAYNAKLAR IŞIĞINDA HİNTLİLERİN TÜRKLERE BAKIŞ

in: Hindistan ve Türk tarihi kültürü, h. şahin, Editor, bilge kültür, İstanbul, pp.45-54, 2020

Hinduizm'de Öne Çıkan Tanrı Tasavvurları

in: Hindistan ve Türk Tarihi Kültürü, şahin, Editor, bilge kültür, İstanbul, pp.45-54, 2020

İngilizlerin Hindista’xxı İşgali ve Delhi’xxnin İngilizlerin Eline Geçmes

in: tarihte müslümanlar, i .aycan, Editor, otto, Ankara, pp.111-114, 2020

Panipat Zaferi ve Babürlülerin Kuruluşu

in: Tarihte Müslümanlar -5 cilt, i aycan, Editor, otto, Ankara, pp.377-380, 2020

hint dinleri

in: dunya dinleri, sinasi gunduz, Editor, milel ve nihal, İstanbul, pp.151-177, 2019

Hinduizm’in Bağımlılığa Bakışı

in: Bedenimizin İşgalcileri Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, , Editor, okur akademi, pp.167-188, 2019

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkında Yurtdışında Yayımlanan Yazıların Değerlendirilmesi

in: Türkiye’xxnin İlahiyat Birikimi: Ankara İlahiyat’xxın 70 Yılı, Prof. Dr. Eyüp BAŞ,Doç. Dr. Halide ASLAN,Doç. Dr. Rabiye ÇETİN, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.507-517, 2019

Hint Dinleri Açısından Diğer Dinler ve Mensupları

in: DİNLER ARASI İLİŞKİLER, Prof. Dr. Ali İsra Güngör, Editor, Grafiker, Ankara, pp.179-203, 2017

"Tasavvuf Alanında Yazılmış İlk Hintçe Eserlerde Hindu İnanç ve Kültürüne Ait İzler

in: Dinler Tarihi kurumsallaşma süreci- Prof.Dr. A. Küçük'e Armağan,, a. h. eroğlu, Editor, berikan, Ankara, pp.625-645, 2016

Cayinizm

in: DOĞUDAN BATIYA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ (I-X), Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (Proje ed.)/ Prof. Dr. Ali Osman Kurt (Cilt Ed.), Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.755-773, 2015

Metrics

Publication

61

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

10

Project

4

Thesis Advisory

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals