Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Undergraduate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Law, Turkey

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finans (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Değişen piyasalarda büyüme, çeşitlendirme ve küçülme stratejilerinin firma performansına etkisi: Sektörel analiz

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Finansal risklerden korunma muhasebesi ve finansal tablolarda raporlanması

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finans (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English