General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Islam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Islam Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

56

Citation (Scholar)

89

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Thesis Advisory

26

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Biography

Trabzon-Sürmene’de doğdu. 1978 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni 1984 yılında bitirdi. 1985-1987 yılları arasında Cebeci Kız Meslek Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi verdi.  1987’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini Prof. Dr. Hüseyin Gazi YURDAYDIN danışmanlığında hazırladığı Halife Me’mun Dönemi ve İslâm Kültür Tarihindeki Yeri tezi ile 1991 yılında tamamlayarak doktor oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda Dr. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1992 yılı Nisan-Eylül ayları arasında İngilizce kurslarına katılmak ve Manchester Üniversitesi’nde İslâm Tarihi ve Tarih Felsefesi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulundu. 1996’da doçent oldu. 2001 yılı temmuz ayında, Amman Üniversitesi’nde alanıyla alâkalı çalışmalar yürütmek üzere, Ürdün’de bulundu. 2003’te profesör oldu. 2005 ve 2007 yıllarında Roma-İtalya’da   Pontifical Gregoriana Üniversitesi’nde The Image of the Prophet Muhammad in Islamic Culture” (İslam Kültüründe Hz. Muhammed İmajı) adlı   dersler verdi. 2007 yılında Fulbright  Scholar olarak Kaliforniya, Santa Barbara Üniversitesi’nde (UCSB)  Interfaith Community Action Program’ına katıldı. 2008 yılında CEJI tarafından İstanbul ve Berlin’de düzenlenen Religious Diversity and Anti-Discrimination, Training Course for Adult Educators programına katılarak sertifika aldı. Hâlen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte olan Prof. Dr. Nahide Bozkurt, lisans düzeyinde İslâm Tarihi I, İslâm Tarihi II, Dinlerde Kadın, Tarih Felsefesi, İslam’da Dünya Görüşü, The Life of the Prophet Muhammad, Philosophy of History; yüksek lisans düzeyinde Abbâsîler: Siyasî Tarihi, Abbâsîler: Kültür ve Medeniyet Tarihi, Tarih Felsefesine Giriş, Tarih Teorileri, Dinlerde Kadın; doktora düzeyinde de Eleştirel Tarih Felsefesi, Tarih Felsefesi: Anlam ve Yorum derslerini vermektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Halen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Contact