General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

1

Biography

Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur.  Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı’nda yüksek lisans, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bütünleşik Doktora Programı’nda doktora çalışmalarına başlamıştır. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.