General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

326

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

344

H-Index (Scopus)

14

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Biography

Bora Baskak Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  

2001-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini alan Dr Baskak, 2006 yılında aynı anabilim dalında uzman kadrosunda çalışmaya başlamıştır. Bora Baskak 2013 yılında Erişkin Psikiyatrisi doçenti unvanını almıştır. 2022 yılından itibaren de Erişkin Psikiyatrisi alanında Profesör unvanı almıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Fogarty bursuyla Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Çocuk Hastanesinde Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel bozukluklar programında doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Döndükten sonra Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezinde müdür yardımcısı ve İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (FNIRS)  Laboratuarı sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. Bu laboratuar ülkemizde FNIRS teknolojisini kullanan ilk ve tek psikiyatrik nörogörüntüleme laboratuvarıdır.

Dr Baskak 2013 yılından bu yana ülkemizin ilk psikiyatrik rehabilitasyon birimi olarak 1989 yılından beri hizmet veren Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatrik Rehabiliasyon Birimi’nin sorumluluğunu yürütmektedir. Dr. Bora Baskak özellikle yetiyitimine neden olan, şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, otizm spektrum bozuklukları, ağır anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar alanında bilişsel davranışçı piskoterapi, kişilerarası psikoterapi, psiko-eğitim, sosyal beceri eğitimi, sorun çözme terapisi gibi uygulamaları sürdürmekte ve eğitimini vermektedir.

Ankara Ünivesitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda "Psikiyatrik Belirti ve Bulgular", "Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar", "Kişilik Bozuklukları", "Anksiyete Bozukluklarına Yaklaşım" ve Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım" derslerini vermektedir. Lisansüstü eğitimde "İdari Psikiyatri", "Entellektüel Bozukluklar", "Psikiyatrik Rehabilitayon" ve "Sosyal Biliş ve Psikiyatri" derslerini, Sinirbilim ve Sosyal Psikiyatri Anabilim Dallarında ise uzmanlık alan dersleri vermektedir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının yanı sıra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Dr. Baskak’ın çalışmaları öncelikli olarak psikiyatrik bozuklukların etiyolojisi, nöro-görüntüleme, psikofarmakoloji ve gen çevre etkileşimi alanlarına yoğunlaşmıştır. Dr. Bora Baskak uluslararası dergilerde yayınlanan 50’nin üzerinde orijinal araştırmasıyla psikiyatri alanında ülkemizde önde gelen araştırmacılar arasında yer almaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Bora Baskak

1. KİMLİK BİLGİLERİ

İsim:                           Bora Baskak

Unvan:                        Profesör Doktor

Doğum tarihi:            16 Nisan 1976

Doğum Yeri:              Ankara, Türkiye

İletişim Bilgileri:

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatrik Rehabilitasyon Birimi, Tıp Fakültesi Caddesi, Dikimevi, 06100, Ankara

Telefon:  Üniversite: (0312) 5956618, 0530 817 76 66

Fax: (0312) 5956615

E-Posta: baskak@medicine.ankara.edu.tr, bbaskak@gmail.com

 

2. EĞİTİM BİLGİLERİ, ÇALIŞTIĞI POZİSYON VE GÖREVLENDİRMELER

Lise:     Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (1988-1994)

Lisans:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994-2000, 2000 yılı onur listesi)

Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Diğer:

2010,   Post-doc Fellowship,  International Mental Health/Developmental Disabilities Program, Fogarty  International Center, Children’s Hospital, Boston, ABD.

2010, 2011 Research Assistant, Psychiatry Neuroimaging Laboratory, Brigham & Womens Hospital, Harvard University Medical School, Boston, ABD

 

Pozisyonlar ve Görevlendirmeler:

2001-2005       Psikiyatri Asistanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2006-2012       Uzman Doktor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatrik Rehabilitasyon Birimi, Nöropsikiyatri Araştırma Ünitesi

2007- 2008      Uzman Tabip Asteğmen, Psikiyatri Kliniği Sorumlusu, Çanakkale Asker Hastanesi

2011-2019       Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Politik Psikoloji Merkezi

2012-      Laboratuar Sorumlusu, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Near Infrared Spektroskopi Laboratuarı

2013-       Doçent Doktor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatrik Rehabilitasyon Birimi, Nöropsikiyatri Araştırma Ünitesi

2013-2015   Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2014-2017       Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015-        Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2016-       Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi

2016-      Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi

2015-2019       Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2018-         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu üyesi

2021-         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu üyesi

2022-         Profesör Doktor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatrik Rehabilitasyon Birimi, Nöropsikiyatri Araştırma Ünitesi

 

Üyelikler:

2001- Üye, Ankara Tabip Odası

2001- Üye, Türkiye Psikiyatri Derneği

2003- Üye, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği

2004- Üye, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği

2010- Üye, New York Academy of Sciences

 

3. TIPTA UZMANLIK TEZİ

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Akut Akatizisi Olan Hastalarda Kas İçi Biperiden Uygulamasının Kısa Vadedeki Etkisi: Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma, Ankara, 2005

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

4- ESERLER

 H-FAKTÖRÜ = 11

  4.A- Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Tam Metinli Makaleler

4.A.1.    Baskak B, Ozel ET, Atbasoglu EC, Baskak SC. Peculiar word use as a possible trait marker in schizophrenia. Schizophrenia Research 2008;103(1-3):311-7.

4.A.2.    Baskak B, Ozgüven HD, Ozel Kızıl ET, Erkan D, Koç E, Gedik G. The Relationship between right hemi-space visuospatial attention disturbance and anger in Antisocial individuals Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(3):171-7.

 4.A.3.    Oner O, Devrimci-Ozguven H, Oktem F, Yagmurlu B, Baskak B, Munir KM. Proton MR spectroscopy: Higher right anterior cingulate N acetylaspartate /choline ratio in Asperger Syndrome compared with healthy controls. American Journal of Neuroradiology 2007;28(8):1494-8.

 4.A.4.    Baskak B, Atbasoglu EC, Ozguven HD, Saka MC, Gogus AK. The effectiveness of intramuscular biperiden in acute akathisia: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. Journal of Clinical Psychopharmacology 2007;27(3):289-94.

 4.A.5.    Baskak SC, Ozsan H, Baskak B, Devrimci Ozguven H, Kinikli G. Peripheral Blood T-lymphocyte and T-lymphocyte subset ratios before and after treatment in schizophrenia patients not taking antipsychotic medication Turkish Journal of Psychiatry 2008;19(1):5-12.

 4.A.6.    Baskak B, Saka MC, Gonullu I, Artar M, Ozel-Kizil ET, Yazici KM, Cuhadaroglu F, Palaoglu O, Atbasoglu EC. Validity and Reliability of the Revised Physical Anhedonia Scale in Turkish university students. Nöropsikiyatri Arşivi 2009;46(S):43-48.

 4.A.7.    Ozel-Kizil ET, Saka MC, Gonullu I, Artar M, Baskak B, Yazici KM, Cuhadaroglu F, Palaoglu O, Atbasoglu EC. Validity and reliability of the Turkish Version of the Perceptual Aberration Scale in university students. Nöropsikiyatri Arşivi 2009;46(S):49-53.

 4.A.8.    Oner O, Ozgüven HD, Oktem F, Yağmurlu B, Baskak B, Olmez S, Munir K. Proton magnetic resonance spectroscopy in Asperger's syndrome: correlations with neuropsychological test scores. Turk Psikiyatri Dergisi 2009;20(1):22-7.

 4.A.9.    Baskak B, Atbasoglu EC, Saka MC. Şizofreni etiyolojisinde psiko-sosyal etmenlerin rolü: Antipsikiyatriden gen çevre etkileşimine. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46(S):1-9.

 4.A.10. Ozguven HD, Oner O, Baskak B, Oktem F, Olmez S, Munir K. Theory of mind in schizophrenia and Asperger`s Syndrome: Relationship with negative symptoms. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20(1):5-13.

 4.A.11. Baskak B, Yarpuz AY, Ozguven HD, Atbasoglu EC. Antipsikotik kullanan hastalarda akatizinin psikiyatrik belirtiler, intihar eğilimi ve diğer hareket bozuklukları ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47(4):307-313.

 4.A.12. Baskak B, Ones U. Social capital and psychiatric disorders: On trust and reciprocity. Archives of Neuropsychiatry 2010;47(4):252-259.

 4.A.13. Ozguven HD, Baskak B, Oner O, Atbasoglu EC. Metabolic effects of olanzapine and quetiapine: A six-week randomized, single blind, controlled study. Open Neuropsychopharmacology Journal 2011;4:10-17.

 4.A.14. Baskak B, Munir K, Ozguven HD, Koc E, Gedik G, Erkan D, Atbasoglu CE. Total exposure duration and proximity of cessation of cannabis use predict severity of sub-clinical psychotic symptoms among former users. Psychiatry Research 2012; 30;198(2):316-8

 4.A.15. Ozel-Kizil ET, Baskak B, Gunes E, Cicek M, Atbasoglu EC. Hemispatial neglect evaluated by visual line bisection task in schizophrenic patients and their unaffected siblings. Psychiatry Research 2012; 30;200(2-3):133-6.

 4.A.16. Cihan, B. Saka, M.C., Gönüllü, İ., Özel, E.T., Baskak B, Atbasoğlu, E.C. (2014). Exploring The Role of Social Anhedonia in Positive and Negative Schizotypy Dimensions with a Non-Clinical Sample. Archives of Neuropsychiatry 52(2). doi: 10.4274/npa.y7473.

 4.A.17. Baskak B, Baran Z, Ozguven HD, Karaboga I, Oner O, Ozel Kizil ET, Hosgoren Y. Prefrontal activity measured by functional near infrared spectroscopy during probabilistic inference in subjects with persecutory delusions. Schizophrenia Research 2015; 161(2-3):237-43.

4.A.18. Baskak B, Baran Z, Devrimci-Özgüven H, Münir K, Öner Ö, Özel-Kızıl T. Effect of a social defeat experience on prefrontal activity in schizophrenia. Psychiatry Research Neuroimaging 2015; 233(3):443-50.

 4.A.19. Başgöze Z, Gönül AS, Baskak B, Gökçay D. Valence-based Word-Face Stroop task reveals differential emotional interference in patients with major depression. Psychiatry Research 2015;229(3):960-7.

 4.A.20. Yuce-Artun N, Ozel-Kizil ET, Baskak B, Devrimci Ozguven H, Duydu Y, Suzen HS. Determination of sertraline and its metabolite by hıgh-pressure liquid chromatography in plasma. Revue Roumanie de Chimie 2015, 60(5-6), 543-548.https://arbis.tubitak.gov.tr/tr/kullanici/makale

 4.A.21. Celebi MM, Baskak B, Saka T, Devrimci Ozguven H, Ulkar B, Atalar E. Psychiatric and functional evaluation of professional athletes following anterior cruciate ligament reconstruction. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(5):492-6.

 4.A.22. Uckun Z, Baskak B, Ozel-Kizil ET, Ozdemir H, Devrimci Ozguven H, Suzen HS. The impact of CYP2C19 polymorphisms on citalopram metabolism in patients with major depressive disorder. J Clin Pharm Ther. 2015; 40(6):672-9.

 4.A.23. Yücel MO, Devrimci Özgüven H, Sakarya A, Baskak B, Özel Kızıl ET, Sakarya D, Haran S. The Relationship of Verbal Working Memory and Theory of Mind in First Degree Relatives of Patients With Schizophrenia and Bipolar Disorder. Turk Psikiyatri Derg. 2016;27(1):8-14.

 4.A.24. Artun NY, Baskak B, Ozel Kizil ET, Ozdemir H, Uckun Z, Devrimci Ozguven H, Suzen S. Influence of CYP2B6 and CYP2C19 polymorphisms on sertraline metabolism in major depression patients. Int J Clin Pharm. 2016; 38(2):388-94.

 4.A.25. Uckun Z, Baskak B, Özdemir H, Özel-Kizil ET, Devrimci Ozguven H, Suzen HS. Association Between the 5-HTTLPR Polymorphism and Response to Citalopram in Turkish Patients with Major Depressive Disorder. Turk J Pharm Sci. 2016; 13(2): 17-32.

 4.A.26. Duman B, Sedes N, Baskak B. Additive Effects Of Former Methylendioxymethamphetamine And Cannabis Use On Subclinical Psychotic Symptoms. Archives of Neuropsychiatry. 2017; 54(1):38-42.

4.A.27. Aksoy M, Baskak B. Higher Reliability? Higher Validity. Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 289-290.

4.A.28. Ates FE, Cangoz B, Ozel-Kizil ET, Baskak B, Baran Z, Devrimci-Ozguven H (2017). Frontal activity during a verbal emotional working memory task in patients with Alzheimer's disease: A functional near-infrared spectroscopy study. Psychiatry Research Neuroimaging 261 (2017) 29–34.

4.A.29. Eken A, Kara M, Baskak B, Baltacı A, Gökçay D. Differential Efficiency of TENS in Dominant Versus Non-dominant Hands in Fibromyalgia: A Placebo Controlled fNIRS Study. (2017). Neurophotonics, 2018 Jan;5(1):011005. (doi: 10.1117/1.NPh.5.1.011005.)

4.A.30. Eken A., Gökçay D, Yilmaz C, Baskak B, Baltaci A, Kara M. Association of Fine Motor Loss and Allodynia in Fibromyalgia: an fNIRS Study. Journal of Motor Behavior, 2017;6: 1-13. (DOI: 10.1080/00222895.2017.1400947.)

4.A.31. Baskak SN, Ozates ME, Herdi O, Sonel E, Ulasan A, Baskak B. The relation between functional anatomy of the face and threat perception evoked by facial expression of anger in schizophrenia. Arch Neuropsychiatry 2019;56:7−1 https://doi.org/10.29399/npa.21632

4.A.32. Apaydin N., Üstün S., Kale H.E., Çelikağ İ, Devrimci-Ozguven H., Baskak B., Çiçek M. Neural Mechanisms Underlying Time Perception and Reward Anticipation, Frontiers in Human Neuroscience 2018; 12: 115-125. ISSN=1662-5161, DOI=10.3389/fnhum.2018.00115.   

4.A.33. Uçkun Z., Baskak B., Özdemir H., Ozel-Kizil E. T., Devimci-Ozguven H., Suzen S. H. (2017). Genotype and Allele Frequency of CYP3A4 -392A>G in Turkish patients with major depressive disorder. Turk J Pharm Sci. Ahead of Print: DOI: TJPS-46320.

4.A.34. Baskak B. The place of funcitonal near infrared spectroscopy in psychiatry. Arch. Neuropsychiatry. 2018 (baskıda) DOI: 10.29399/npa.23249

4.A.35. Akgun E, Batıgun-Durak A, Ozguven-Devrimci H, Baskak B. Pozitif Belirtiler ve Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi: Sosyoekonomik Düzey ve Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. Turk Psikiyatri Dergisi 2018; 29 (baskıda) DOI:10.5080/u22681

4.A.36. Demirbügen M, Uckun Z, Yuce-Artun N, Baskak B, Ozdemr H, Ozel ET, Ozguven-Devrimci H, Suzen S.  The Relationship Between the Serotonin 2A Receptor Gene -1438A/G and 102T/C Polymorphisms and Citalopram/Sertraline Induced Nausea in Major Depressed Patients. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental; 2018: baskıda, DOI:10.1002/hup.2673

4.A.37. Hoşgören-Alıcı Y, Devrimci-Ozguven H, Kale E, Yenihayat I, Baskak B. Prefrontal activity measured by functional near infrared spectroscopy during divergent and convergent thinking in bipolar disorder. Archives of Neuropsychiatry, 2018; baskıda, (DOI: 10.29399/npa.23203).

4.A.38. Abdullayev A, Baskak B, Sedes-Baskak N, Kır Y, Kale E, Devrimci-Ozguven H, Baran Z, Yenihayat I. Frontal cortex activity during facial affect processing in schizophrenia: association with social cognitive functions. Turkish Journal of Psychiatry 2018; (in press). DOI: 10.5080/u22741.

4.A.39. Baskak B, Kır Y, Sedes N, Kusman A, Gökce-Turk E, Baran Z, Gonullu I, Artar M, Munir K. Attachment Style Predicts Cortical Activity in Temporoparietal Junction: An FNIRS Study Using a Theory of Mind Task in Healthy University Students. Journal of Psychophysiology, 2019; in press. DOI:10.1027/0269-8803/a000240

4.A.40. Dural E, Baskak NS, Özcan H, Kır Y, Baskak B, Süzen HS. Determination of mirtazapine and desmethyl mirtazapine in human plasma by a new validated HPLC ultraviolet method with a simple and reliable extraction method: Application to therapeutic drug monitoring study by 62 real patient plasma. Iranian journal of pharmaceutical research 2020;19(1):18-30. DOI:10.22037/ijpr.2019.14599.12519

4.A.41. Eken A, Çolak B, Bal NB, Kuşman A, Kızılpınar SÇ, Sayar Akaslan D, Baskak B. Hyperparameter-tuned prediction of somatic symptom disorder using functional near Infrared spectroscopy based dynamic functional connectivity. J Neural Eng. 2020; 17:016012   doi: 10.1088/1741-2552/ab50b2.

4.A.42. Oz MD, Baskak B, Uckun Z, Artun NY, Ozdemir H, Ozel TK, Ozguven HD, Suzen HS. Association between serotonin 2A receptor (HTR2A), serotonin transporter (SLC6A4)and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphisms and citalopram/sertraline induced sexual dysfunction in MDD patients. Pharmacogenomics J. 2019 Dec 3. doi: 10.1038/s41397-019-0127-8.

4.A.43.Ozdemir F, Kir Y, Tok CK, Baskak B, Suzen HS. A Novel Genotyping Method for Detection of Muscarinic Receptor M1 Gene rs2067477 Polymorphism and Its Genotype/Allele Frequencies in a Turkish Population. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019 (in press) DOI: 10.4274/tjps.46793

4.A.44.Ozdemir F, Dural E, Baskak NS, Kır Y, Baskak B, Suzen HS. The Association of CYP2D6*4 and POR*28 Polymorphisms on Mirtazapine Plasma Level in Subjects with Major Depressive Disorder and Anxiety Disorders. Comb Chem High Throughput Screen. 2020 (in press) Apr 1. DOI: 10.2174/1386207323666200402081512

4.A.45. Gunduz H., Barn Z, Kir Y, Sedes N, Baskak B. Investigation of the Cortical Activity During Episodic Future Thinking in Schizophrenia: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. Behavioral Neuroscience 2020 (in press) May 8. DOI: 10.1037/bne0000377.

4.A.46. Kir Y, Sayar-Akaslan D, Agtas-Ertan E, Kusman A, Baskak N, Baran Z, Munir K, Baskak B. Cortical activity during social acceptance and rejection task in  social anxiety disorder: a controlled functional near infrared spectroscopy study. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 104 (2021):110012 DOI: 10.1016/j.pnpbp.2020.110012

4.A.47. Kir Y, Baskak B, Kusman A, Sayar-Akaslan D, Ozdemir F, Sedes B, Suzen HS, Baran Z. The relationship between plasma levels of clozapine and N-desmethyclozapine as well as M1 receptor polymorphism with cognitive functioning and associated cortical activity in schizophrenia. Psychiatry Research-Neuroimaging 2020(303):111128 DOI: 10.1016/j.pscychresns.2020.111128.

4.A.48. Devrimci-Ozguven H, Hosgoren Alıcı Y, Demirbugen Oz M, Suzen HS, Kale HE, Baskak B. The role of COMT polymorphism in modulation of prefrontal activity during verbal fluency in bipolar disorder. Neuroscience Letters 2020;135310. doi:10.1016/j.neulet.2020.135310

4.A.49. Çolak B, Eken A, Kuşman A, Sayar Akaslan D, Kızılpınar SÇ, Çakmak IB, Bal NB, Münir K, Öner Ö, Baskak B. The relationship of cortical activity induced by pain stimulation with clinical and cognitive features of somatic symptom disorder: A controlled functional near infrared spectroscopy study. Journal of Psychosomatic Research 2020 17;140:110300. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110300.

4.A.50. Sayar-Akaslan D, Baskak B, Kir Y, Kusman A, Yalcinkaya B, Çakmak IB, Munir K. Cortical activity measured by functional near infrared spectroscopy during a theory of mind task in subjects with schizophrenia, bipolar disorder and healthy controls. Journal of Affective Disorders 2021 Mar 1;282:329-339. doi: 10.1016/j.jad.2020.12.094.

4.A.51. Eken A, Akaslan DS, Baskak B, Münir K. Diagnostic classification of schizophrenia and bipolar disorder by using dynamic functional connectivity: An fNIRS study. J Neurosci Methods. 2022 Jul 1;376:109596. doi: 10.1016/j.jneumeth.2022.109596.

4.A.52. Alıcı YH, Öztoprak H, Rızaner N, Baskak B, Devrimci Özgüven H. Deep neural network to differentiate brain activity between patients with euthymic bipolar disorders and healthy controls during verbal fluency performance: A multichannel near-infrared spectroscopy study. Psychiatry Res Neuroimaging. 2022 Aug 28;326:111537. doi: 10.1016/j.pscychresns.2022.111537. 

4.A.53. Altınok S, Vatansever G, Apaydın N, Üstün S, Kale EH, Çelikağ İ, Ozguven H, Baskak B, Çiçek M. Reward Processing Alters the Time Perception Networks in Patients with Major Depressive Disorder Timing & Time Perception (2023) DOI: 10.1163/22134468-bja10073.

4.A.54. Kusman A, Artar M, Ulusoy M, Çakmak B, Gökçe-Cengiz E, Yılmaz B, Sayar D, Baskak NS, Baskak B. Attachment Security and Cortical Activity During a Working Memory Task in Healthy Young Adults. Archives of Neuropsychiatry, 2023 (in press).

 4.B. Uluslararasi Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Posterler

 

4.B.1.  İ. Sayil, S. Canat, H. Tuğcu, B. Baskak, XXİİ. World Congress of the İnternational Association for Suicide Prevention konferansi dahilinde "World Congress of the İnternational Association for Suicide Prevention (İASP), Final Programme and Abstract Book" bildiri kitapçiğindaki "A Study on Psychological Autopsy: Sixteen suicide cases from Adiyaman which is a city in Southeastern Region", 213 pp., Stockholm, İsveç, Eylül 2003.

4.B.2.   H.D. Ozguven, O. Oner, B. Baskak, P. Oner, E.C. Atbasoglu, 12th Biennial Winterworkshop on Schizophrenia konferansi dahilinde "Schizophrenia Research, Vol 67 (Supl 1)" bildiri kitapçiğindaki "The metabolic and clinical effects of olanzapine and quetiapine:preliminary findings from a randomized single-blind trial in patients with schizophrenia.", 190-191 pp., Davos, Şubat, 2004.

 4.B.3.   I.Sayil, B. Baskak, H.D. Ozguven, Suizidalitat und Neue Medien Gefahren und Möglichkeiten konferansi dahilinde "Arbeitz Gemeinschaft zur Erforschung Suizidalen Verhalt" bildiri kitapçiğindaki "Suicide Attepts Among Turkish Emigrants in Europe", 12-20 pp., Würzburg, Almanya, Mart 2004.

 4.B.4.   E.C. Atbasoglu, H. Devrimci Ozguven, B. Baskak, M.C. Saka, S. Olmez, C. Ergun, World Psychiatric Association İnternational Congress konferansi dahilinde "Turkish Journal of Psychiatry (Türk Psikiyatri Dergisi), 17 (Suppl 1)" bildiri kitapçiğindaki "İmprovement in social and occupational functioning at 1-year follow-up in patients with recent-onset schizophrenia: could enhanced supportive care replace specific interventions?", 126 pp., İstanbul, Temmuz 2006.

 4.B.5.   B. Baskak, C. Atbasoglu, H. Devrimci-Ozguven, M.C. Saka, İnternational Congress on Schizophrenia Research konferansi dahilinde "Schizophrenia Bulletin, Vol 33 (2)" bildiri kitapçiğindaki "The Effectiveness of İntramuscular Biperiden in Acute Akathisia: A Double Blind, Randomized, Plasebo Controlled Study", 420 pp., Colorado Springs, ABD, Mart 2007.

 4.B.6.   H. Devrimci-Özgüven, V. Şentürk, A.D. Batigün, B. Öncü, B. Baskak, E.T. Özel-Kizil, Seventh İnternational Review of Bipolar Disorders konferansi dahilinde "Abstracts of The Seventh İnternational Review of Bipolar Disorders" bildiri kitapçiğindaki "Affective temperaments and suicide probability in bipolar disorder", 24 pp., Roma, Mayis 2007.

 4.B.7.   H.D. Özgüven, Ö. Öner, B. Baskak, B. Yağmurlu, Ş. Ölmez, M.C. Saka, C. Atbaşoğlu, F. Öktem, K. Münir, 20th ECNP Congress konferansi dahilinde "Papers of the, 20th ECNP Congress, European Neuropsychopharmacology, 17 (Suppl 4)" bildiri kitapçiğindaki "Comparison of Theory of Mind and Affect Recognition Between Subjects with Schizophrenia and Asperger Disorder", 586 pp., Vienna, Austria, Ekim 2007.

4.B.8.  H.D. Özgüven, Ö. Öner, B. Baskak, B. Yağmurlu, Ş. Ölmez, M.C. Saka, C. Atbaşoğlu, F. Öktem, K. Münir, 14th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia and Bipolar Disorders konferansi dahilinde "Abstracts of the 14th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia and Bipolar Disorders , Schizophrenia Research" bildiri kitapçiğindaki "Neuronal İntegrity, Emotion Recognition And Theory Of Mind İn Schizophrenia And Asperger Disorder: A Magnetic Resonance Spectroscopy Study", 120 pp., Montreux, Şubat, 2008.

 4.B.9.   Z. Başgöze, A.S. Gönül, H.D. Ozguven, B. Baskak, T. Ozel, D. Gokçay, The mid-year meeting of İnternational Neuropsychological Society konferansi dahilinde "Abstracts of the The mid-year meeting of İnternational Neuropsychological Society (İNS)" bildiri kitapçiğindaki "Emotional Conflict Resolution in Healthy and Depressed Populations", 48 pp., Krakow, Temmuz 2010.

 4.B.10. Z. Uçkun, B. Baskak, E.T. Özel-Kizil, H. Özgüven, S. Süzen, 14th. Biennial Meeting of The European Behavioral Pharmacology Society konferansi dahilinde "Abstracts of The 14th. Biennial Meeting of The European Behavioral Pharmacology Society Behavioral Pharmacology 22 (suppA)" bildiri kitapçiğindaki "The Role of CYP2C19 Polymorphism in Major Depression Patients Treated with Citalopram", 69 pp., Amsterdam, Ağustos 2011.

4.B.11. Ozel-Kizil ET, Baskak B, Bekar İP, Uran P, Cihan B, Zivrali E, Ateş E.  Recognition of faux pas dysfunction in patients with schizophrenia, bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. Papers of the 25th ECNP Congress Vienna, Austria October 2012 European Neuropsychopharmacology 22(2): 13-17.

 4.B.12. Ozel-Kizil ET, Baskak B, Cangöz B, Zivrali E, Cihan B, Ateş E, Uran P. İmplicit and explicit verbal memory performances of patients with bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. Papers of the 25th ECNP Congress Vienna, Austria October 2012 European Neuropsychopharmacology 22(2): 13-17.

 4.B.13.Ozel-Kizil E, Demirbas H, Bastug G, Kirici S, Tathan E, Kasmer N, Baskak B. A scale for the assessment of hyperfocusing in attention deficit and hyperactivity disorder” 26th ECNP Congress. European Neuropsychopharmacology. 23, (Supplement 2), pp. 593, Barcelona, 2013.

4.B.14. Celebi MM, Baskak B, Devrimci Ozguven H, Atalar E, Ulkar B, Saka T, Ergen E. Post-operative psychiatric assessment of athletes with anterior cruciate ligament injury. Poster’s Book, XXXİİ World Congress of Sports Medicine, 500 pp., Roma, Eylül 2012.

4.B.15.B. Baskak, E.T. Ozel-Kizil, E. Zivrali, E. Ates, B. Cihan, P. Uran, Y. Hosgoren-Alici, S. Kirici, G. Bastug.  Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives. Abstracts of the 27th ECNP Congress 18 European Neuropsychopharmacology Volume 24, Supplement 2, pp S446–S447, Berlin Ekim 2014.

4.B.16.Ones U, Baskak B. Gender based differences in risk taking behavior: a neuro-economics approach. Vİ. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İzmir, Şubat 2015.

4.B.17.Demirbügen M, Baskak B, Kizil-Özel T, Devrimci-Özgüven H, Süzen HS. The association of serotonin 2A receptor 102T/C polymorphism and nausea in citalopram treated patients. 11th İnternetional Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey

4.B.18.Uçkun Z, Baskak B, Özdemir H, Ozel-Kizil ET, Ozguven H, Suzen S. CYP2C19*17 Polymorphism and Major Depression Patients Treated with Citalopram.11th İnternetional Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.

4.B.19.          Baskak B. Harvard Üniversitesi Tip Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi ve Azerbaycan Tip Üniversitesi tarafindan düzenlenen ‘İnternational Symposium On Non-Communicable Disorders. Global Mental Health and Neurodevelopmental Disorders Across The Lifespan’ isimli sempozyumda ‘Psychotic Disorders Across the Lifespan.’ başlikli konferans, Mart 2015, Bakü, Azerbaycan.

4.B.20.          Baskak B. Harvard Üniversitesi Tip Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi ve Azerbaycan Tip Üniversitesi tarafindan düzenlenen ‘İnternational Symposium On Non-Communicable Disorders. Global Mental Health and Neurodevelopmental Disorders Across The Lifespan’ isimli sempozyumda ‘Research Collaboration: Status at Ankara University Psychiatry Department’ başlikli konferans, Mart 2015, Bakü, Azerbaycan.

4.B.21. Ates , F. E., Cangoz, B., Özel Kizil, E. T., Baskak, B., Baran, Z. & Devrimci Ozguven, H. (2015, September). Frontal Activity During a Verbal Emotional Working Memory (EWM) Task in Patients with Alzheimer's Disease: A Functional Near-İnfrared Spectroscopy (fNİRS) Study. Poster presented at the British Psychological Society Cognitive Psychology Section, Canterbury, UK.

4.B.22.Eken A, Gökçay D, Baskak B, Baltaci A, Kara M. (June, 2016). Support Vector Classification of Fibromyalgia Syndrome Using Hemodynamic Responses: an fNİRS Study.  Human Brain Mapping Conference Geneva, 2016, Switzerland.

4.B.23.Çiçek M, Apaydin N, Has AC, Kale E, Çelikağ İ, Üstün S, Baskak B, Devrimci-Ozguven H. DTİ in MDD patients reveals widespread white matter changes in reward circuit and regions responsible for time perception. Human Brain Mapping Conference Geneva, 2016, Switzerland.

4.B.24.Apaydin N, Kale E, Çelikağ İ, Üstün S, Baskak B, Devrimci-Ozguven H, Çiçek M. Neural Mechanisms Underlying Time Perception and Reward Prospect in Major Depressive Disorder. Human Brain Mapping Conference Geneva, 2016, Switzerland.

4.B.25.Eken A, Gökçay D, Yilmaz C, Baskak B, Baltaci A, Kara M. (2017, June) Analyzing Hand Preference in Self-Guided Tactile Stimulation for FM patients: an fNİRS Study. Human Brain Mapping Conference, Vancouver.

4.B.26.Duman B, Kale EH, Yenihayat İ, Baskak B, Özgüven HD. İnvestigation Of Cerebral Cortex Hemodynamic Activations Using FNİRS  During Mind Reading Task İn Subjects With Autism Spectrum Disorder Compared With Healthy Controls 30 th ECNP congress, Paris, 2017 France.

4.B.27.Ozguven Devrimci H, Hosgoren Alici Y, Kale E, Yenihayat İ, Baskak B. İnefficient cortical processing in creativity tasks in bipolar disorder: an fNİRS study'. 30 th ECNP congress, Paris, 2017 France.

4.B.28.Emin Özmert, B. Baskak, R. Arslanta, Y. Kir, A. Kuşman, Z. Baran. Measurement of visual cortex activity with near infrared spectroscopy after endoscope assisted ARGUS İİ epiretinal prosthesis implantation in retinitis pigmentosa patients. The İnternational Symposium on Visual Prosthetics, 1,2 December, 2017 Aachen, Germany.

4.B.29.Devrimci Ozguven H, Hosgoren-Alici Y, Duman B, Kir Y, Baskak B, Kale E. Reduced Left Lateral Prefrontal Activity During Verbal Fluency Task in Subject with Remitted Bipolar Disorder American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting May 5-9, New York City, A.B.D.

4.B.30.Duman B, Kale E, Yenihayat İ, Demirbügen M, Süzen S, Baskak B, Devrimci Ozguven H. İnteraction between cortical hemodynamic changes during a mind reading task and MET receptor tyrosine kinase polymorphism in autism: an fNİRS study. American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting May 5-9, New York City, A.B.D.

4.B.31. Uçkun Z, Baskak B, Ozdemir H, Ozel-Kizil ET, Ozguven-Devrimci H, Suzen S. The relationship Between BDNF Val66Met polymorphism And side effects in major depression patients treated with citalopram. İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research and Development. 15-17 October 2015, Eskişehir.

4.B.32.Uçkun Z, Baskak B, Ozdemir H, Ozel-Kizil ET, Ozguven-Devrimci H, Suzen S. the relationship between 5-HTTPLR polymorphism and side effects in major depression patients treated with citalopram. İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research and Development. 15-17 October 2015, Eskişehir.

4.B.33.Uçkun Z, Ozdemir H, Baskak B,  Ozel-Kizil ET, Ozguven-Devrimci H, Suzen S. 5-HTTLPR AND BDNF Polymjorphisms and Major Depression Patients Treated with Citalopram.Fourth İnternational Meeting On Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (İMPPS-4). 18-21 September 2014, İstanbul.

4.B.34.Kir Y, Baskak B, Kusman A, Akaslan-Sayar D, Baskak-Sedes N, Baran Z, Süzen HS.. Relationship of Clozapine Plasma Level, 5-HT2A rs6311 and rs6313 Polymorphisms With Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenia Patients Under Clozapine Monotherapy. 11th İnternational Congress of Psychopharmacology, 18-21 Nisan 2019, Antalya

4.B.35. Baskak B.*, Kir Y., Sayar Akaslan D., Agtas Ertan E., Kusman  A., Sedes Baskak  N., Baran Z. ,Münir K. Cortical activity during social acceptance and rejection in social anxiety disorder. 32nd ECNP Congress, 7-10 September 2019, Copenhagen, Denmark.

 


 

  4.C. Uluslararası Yayinevlerince Basilan Bilimsel Kitaplardaki Bölümler

 

4.C.1.     Ozguven HD, Sayil İ, Baskak B, Bille-Brahe D (2004) İmmigrants and Attempted Suicide in Europe. Suicidal Behaviour: Theories and Research Findings, 1. Baski, De Leo, U. Bille-Brahe, A.J.F.M. Kerkhof, A. Schmidtke (Ed), Göttingen, Hogrefe and Huber Publisher, 270-279 pp.

4.C.2.     Kizil-Ozel ET, Baskak B (2010) Social Anxiety and Psychosis. Social Anxiety: Symptoms, Causes and Techniques, T.M. Robinson (Ed), New York, Nova Science Publishers İnc. 47-65 pp.

4.C.3.     Baskak B, Ozel Kizil ET, Atbasoglu EC, Cicek M, Gogus AK (2011)  Comparison of Auditory Event Related Potentials in Schizophrenic Subjects, Their Healthy Siblings and Health Controls: A Controlled Study. Yearbook of İnternational Psychiatry and Behavioral Neurosciences. N. Boutros (Ed), New York, Nova Biomedical 75-82 pp.

4.C.4.     Baskak SC, Ozsan H, Baskak B, Ozguven HD, Kinikli G (2011) Peripheral Blood T-Lymphocyte and T-Lymphocyte Subset Ratios before and after Treatment in Schizophrenia Patients not taking Antipsychotic Medication. Yearbook of İnternational Psychiatry and Behavioral Neurosciences. N. Boutros (Ed), New York, Nova Biomedical, 159-170 pp.

4.C.5.     Ones U, Baskak B. (2015) Gender-Based differences in Risk-Taking Behaviour: A Neuro Economics Approach. Current Approach in Social Sciences. Y Rasim, Löschnigg G, Arslan H, İcbay Mİ (Ed), Frankfurt, Peter Lang GmBH, 429-439 pp.

 

  4.D. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

 

4.D.1.  Baskak B, Özgüven HD, Sayil İ. Avrupa’da intihar girişiminde bulunan Türk göçmenlerin sosyo-demografik analizi. Kriz Dergisi 2005;13 (3):9-14.

4.D.2.  Baskak B, Baskak SÇ, Özel T, Turan E. 65 yaş üstü hastalarda depresyonun sosyo-demografik özellikleri ve vasküler hastaliklarla ilişkisi: Retrospektif kayit tarama çalişmasi. Kriz Dergisi 2005;13(2):11-19.

4.D.3.  Baskak B, Çevik A. Somatizasyonun kültürel boyutlari. Türkiye'de Psikiyatri 2007;9(1):50-57.

4.D.4.  Baskak B, Özel-Kizil ET, Atbaşoğlu EC, Çiçek M, Göğüş AK. Şizofreni hastalari, kardeşleri ve sağlikli kontrollerde işitsel olaya ilişkin potansiyellerin karşilaştirilmasi: Kontrollü bir çalişma. Nöropsikiyatri Arşivi 2007;44(1):10-13.

4.D.5. Baskak B. Şizotipal kişilik bozukluğu. Türkiye Klinikleri Dâhili Tip Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(12):30-34.

4.D.6. Baskak B. Çekingen kişilik bozukluğu. Türkiye Klinikleri Dâhili Tip Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(12):61-65.

4.D.7. Göğüş AK, Baskak B. Somatik tedavilere karar verirken dikkat edilmesi gerekenler. Psikiyatride Güncel, 2012; 2(2):147-164.

4.D.8.  Hoşgören-Alici Y, Baskak B, Kumbasar H. İç güzellik mi yoksa diş güzellik mi daha önemli? Güzel görünmenin psikolojik açilimlari. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Özel Dergisi 2012;5(4):63-67.

4.D.9. B Baskak, HD Özgüven. Șizofreni tedavisinde ruhsal eğitim. Psikiyatride Güncel, 2013; 3(2):127-137.

4.D.10.      Kina S, Baskak B. Gelişimsel travmanin uzun dönem etkileri ve buna aracilik eden nörobiyolojik mekanizmalar. Kriz Dergisi 2014 Kriz Dergisi 20 (1-2-3): 25-41.

4.D.11.     Çobanoğlu E, Baskak B. Şizofreniyle ilişkili kültürel etmenler. Kriz Dergisi 2015 Kriz Dergisi 22 (1-2-3): 1-12.

4.D.12.      Aliyev V, Baskak B. Perseküsyon sanrılarını açıklamaya yönelik bilişsel modeller. Kriz Dergisi 2017;25(1):1-7.

4.D.13.      Mercanoğlu-Sincan Ö, Yalim-Keleş H, Kir Y, Kuşman A, Baskak B.  Person identification using functional near- infrared spectroscopy signals using a fully connected deep neural network. Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A2-A3. 2017; 59(2): 55-67.

4.D.14.         Kusman A, Yalçınkaya B, Kır Y, Aksoy UM, Özdemir BN, Dilek ZG, Ünlü H, Taşpınar N, Dönmez D, Çiko Y, Köse G, Baskak B. The Association of Minor Physical Anomalies with Clinical and Subclinical Psychotic Symptoms. J Ankara Univ Fac Med 2020;73:216-223.

  

  4.E. Ulusal Kongrelerdeki Bildiriler ve Posterler

 

4.E.1.  E.T. Özel, B. Baskak, M. Çiçek, C. Atbaşoğlu ve A.K. Göğüş, Türkiye Psikiyatri Derneği Yillik Toplantisi 9. Bahar Sempozyumu konferansi dahilinde "Türkiye Psikiyatri Derneği Yillik Toplantisi 9. Bahar Sempozyumu Bildiri Kitapçiği" bildiri kitapçiğindaki "Şizofreni hastalari ve kardeşlerinde görsel çizgi bölme testi ile değerlendirilen yari alan ihmali: kontrollü bir çalişma", 74 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2005.

4.E.2.  B. Baskak, T. Özel, M. Çiçek, A.K. Göğüş, E.C. Atbaşoğlu, 4. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi konferansi dahilinde "4. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Neuroanatomy Abstract Book" bildiri kitapçiğindaki "İşitsel P300, N100 ve P200 dalgalarinin şizofreni hastalari, kardeşleri ve sağlikli kontrollerde farkliliklari ve kendi aralarinda ilişkileri", 8 pp., Mersin, Türkiye, Nisan, 2005.

4.E.3.  Ö. Öner, H.D. Özgüven, F. Öktem, B. Yağmurlu, Ş. Ölmez, B. Baskak, K.M. Munir, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Kongresi konferansi dahilinde "16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Kongresi, Bildiri Kitabi" bildiri kitapçiğindaki "Asperger Sendromu olgularinda proton magnetik rezonans spektroskopi bulgulariyla nöropsikolojik ölçümlerin ilişkisi", 22 pp., Antalya, Nisan 2006.

4.E.4.  Ö. Öner, H.D. Özgüven, F. Öktem, B. Yağmurlu, Ş. Ölmez, B. Baskak, K.M. Munir, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Kongresi konferansi dahilinde "16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Kongresi, Bildiri Kitabi" bildiri kitapçiğindaki "Asperger Sendromu ve normal kontrol olgularinin proton magnetik rezonans spektroskopi ile incelenmesi", 21 pp., Antalya, Nisan 2006.

4.E.5.  Z. Başgöze, A.S. Gönül, H.D. Ozguven, B. Baskak, E.T. Ozel, D. Gokcay, 10. Ulusal Nörobilim Kongresi konferansi dahilinde "10. Ulusal Nörobilim Kongresi Bildiri Kitabi" bildiri kitapçiğindaki "The contribution of emotional conflict resolution difference between healthy and depressed groups to the psychiatric scales", 176 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan, 2011.

4.E.6.  B. Baskak, V. Şentürk, A. Çevik, Türkiye Psikiyatri Derneği Yillik Toplantisi 8. Bahar Sempozyumu konferansi dahilinde "8. Bahar Sempozyumu Bildiri Kitabi" bildiri kitapçiğindaki "Bir Tourette bozukluğu vakasi “Tourette bozukluğunda grup psikoterapisi ve olanzapinin kombine etkinliği", 207-209 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2004.

4.E.7.  Demirbügen M, Uçkun Z, Yüce NN, Baskak B, Süzen HS. 5-HT2A receptor 102T/C polymorphism and incidence of nausea induced by sertraline treatment. Turk Heltox Toxicology Congress, 21-24 October, 2015, Çeşme, Turkey.

4.E.8.  HS Süzen, Z Uçkun, N Yüce-Artun, B Baskak, T Erguvan-Kizil, H Özdemir, H Devrimci-Özgüven. The impact of genetic differences on SSRİs metabolism in depressed patients. Turk Heltox Toxicology Congress, 21-24 October, 2015, Çeşme, Turkey.

4.E.9.  A. Eken, D. Gokcay, C. Topcu, A. Baltaci, B. Baskak and M. Kara, "Classification of fibromyalgia syndrome by using NİRS signals," Medical Technologies National Conference (TİPTEKNO), 2015, Bodrum, 2015, pp. 1-5.

4.E.10.   Baskak B. Alzheimer Tipi Demansta Duygusal Çalişma Belleğine Eşlik Eden Frontal Aktivitenin f-NİRS ile Görüntülenmesi, 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.11.   Nihal Apaydin, Hikmet Emre Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Zaman algisi ve ödül sisteminin ilişkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.12.   Nihal Apaydin1, H. Emre Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Majör Depresif Bozukluğu olan Hastalarda Zaman Algisinin Beyindeki Ödül Sistemi ile Olan İlişkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.13.   Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, İşil Karaboğa, Erguvan Tuğba Özel Kizil, Yasemin Hoşgören, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Özgür Öner, Gülşen Yetiş. Perseküsyon Sanrilari Olan Bireylerde Olasiliğa Bağli Çikarsama Sirasinda Prefrontal Aktivitenin Fonksiyonel Yakin Kizilötesi Spektroskopiyle Ölçümü. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.14.   Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, Tuğba Kizil Özel, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Kerim Münir, Özgür Öner. Şizofrenide Prefrontal Kortekste Sosyal Yenilgi Deneyiminin Etkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.15.   Başak Şenel, Oğuzhan Herdi, İşil Karaboğa, Bora Baskak. Olgu Sunumu: Klozapin Düzeyiyle Bilişsel İşlevler Arasindaki İlişki. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.16.   Farhad Nassehi, Nihal Apaydin, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Emre H. Kale, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Major Depresif Bozukluğu Olan Hastalarda Dinlenim Bağlantisallik Ağlari. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.17.   Emrah Abdullayev; Bora Baskak, İşil Karaboğa, Emre Kale, Yasemin Hoşgören Alici, Nilay Sedes, Zeynel Baran, Halise Devrimci Özgüven. Şizofreni Hastalarinda Yüzdeki Duygu İfadelerini Tanima Sirasindaki Korteks Aktivitesinin Yakin Kizilötesi Spektroskopi  İle Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabi, 16-20 Kasim, 2016, Antalya

4.E.18.   Nihal Apaydin, Tansu Birsoy, Arzu Ceylan Has, Emre Hikmet Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Majör Depsesif Bozukluğu Olan Hastalarda Ödül Sistemi ve Zaman Algisiyla İlgili Beyin Bölgelerinde DTG ile Gözlenen Yaygin Beyaz Madde Değişimi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi.

4.E.19.   Eken A, Gökçay D, Baskak B, Kara M. (2017, May) The Utility of fNİRS Signals versus Self-Report for Classification of Fibromyalgia Syndrome. XXV. Signal Processing and Communcations Applications Conference, Antalya, Turkey.

4.E.20. Hoşgören-Alici y, Devrimci-Ozguven H, Baskak B, Demirbügen-Öz M, Süzen HS, Kale E, Duman B. The Role of Comt Polymorphisms in Modulation of Prefrontal Activity During Verbal Fluency in Bipolar Disorder. 2018, Bipolar Bozukluklar Derneği Bipolar Bozukluk Araştirmaci Klinisyen Eğitim Toplantisi (BAKET), İzmir.

4.E.21. Baskak B. Tedaviye Dirençli Şizofreni Olgularinda Psikososyal Tedaviler. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2-6 Ekim 2018, İzmir

4.E.22. Kir Y, Baskak B, Baskak SN, Kuşman A, Cengiz EGT, Baran Z, Gönüllü İ, Artar M, Sayar D. Bağlanma Biçemi Gözlerden Zihin Okuma Sirasindaki Temporo Paryatal Aktivite ile İlişkilidir. 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 15-18 Mart 2018, Antalya

4.E.23. Baskak B. Psikiyatrik Bozukluklarda Koretksin FNİRS ile görüntülenmesi. 1. Multidisipliner Sinirbilim Kongresi, Davetli konuşmaci, 4-5 Mayis 2019, Ankara

4.E.24. Eken A, Çolak B, Bal NB, Kuşman A, Kizilpınar SÇ, Sayar-Akaslan D, Baskak B. Somatik Semptom Bozukluğu Hastalarında iYKAS Tabanlı Dinamik Fonksiyonel Bağlanırlık Kullanılarak Sınıflandırılması. 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 6-9 Kasım 2020, Ankara

4.E.25. Yıldırım SA, Akyüzlü D, Özkan-Kotiloğlu S, Özdemir F, Topçu O, Çolak B, Baskak B.  Relationship Between MAO-A Rs1465108 Gene Polymorphism anf Aggressive Behavior in Schizophrenia Patients. 5. International Ankara Muyltidisciplinary Studies Congress. 27-29 Ocak 2023, Ankara.

 

    4.F. Ulusal Yayinevlerince Basilan Bilimsel Kitaplarda Bölümler

4.F.1.    Baskak SÇ, Baskak B, Atbaşoğlu EC (2007) İlaç Allerjilerine Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar. S. İlaç Allerjileri, S. Bavbek, Z. Misirligil (Ed), Ankara, Bilimsel Tip Yayinevi, 259-267 pp. İSBN:965-6986-91-3

4.F.2.     Baskak B, Ozguven HD (2007) Nörobiyoloji.  Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari, A.S. Aysev, İ.Y. Taner (Ed), İstanbul, Asimetrik Paralel, 109-121 pp İSBN:978-975-00568-4-0 

4.F.3.     Baskak B, Özgüven HD. Disosiyatif Bozukluklar. Ruh Sağliği ve Hastaliklari Ders Kitabi, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven (Ed), Ankara, Ankara Üniversitesi Basimevi, 2014, Ankara, pp. 183-191. İSBN: 978-605-136-184-0

4.F.4.     Özgüven HD, Baskak B. Depresyon. Ruh Sağliği ve Hastaliklari Ders Kitabi, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven (Ed), Ankara, Ankara Üniversitesi Basimevi, 2014, pp.87-103. İSBN: 978-605-136-184-0

4.F.5. Sedes N, Baskak B. Psikotik Bozukluklarda Psikososyal Tedavi Yöntemleri. Grup    Psikoterapileri, Şentürk V. (Ed), Ankara Üniversitesi Basimevi, 2016, pp.99-119.  İSBN: 978-605-136-316-5

4.F.6.  Devrimci Ozguven H, Erden-Aki Ö, Baskak B, Ekici G, Vardar Yağli N, Erbay P, Karakaş B. Psikiyatrik Hastaliklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz. Erişkin İçin Kronik Hastaliklarda Fiziksel Aktivite Rehberi. Sağlik Bakanliği Yayin No: 1088. 1. Baski, CNR Sistem Bilişim Teknolojileri, Ankara, 2018, pp.118-132. İSBN: 978-975-590-667-6

4.F.7. Baskak B, Sedes-Baskak N, Ozguven-Devrimci H. Psikoeğitim. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Temel Kitabi, Esen Danaci A, Böke Ö, Saka MC, Erol A, Ulusoy-Kaymak S. (Ed). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayinlari, Bayt, Ankara, 2018, pp. 519-535. İSBN: 978-605-65673-9-1.

4.F.8.  Atbasoglu EC, Baskak B. Nörogelişimsel Bozukluklar Şemsiyesi Altinda DEHB. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tani ve Tedavi Kilavuzu, Semeri B, Aksoy UM (Ed). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayinlari, Bayt, Ankara, 2018, pp.179-193. İSBN:978-605-81674-0-7.

4.F.9. Devrimci-Ozguven H, Baskak B. Şizotipal Kişilik Bozukluğu. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Temel Kitabi, Esen Danaci A, Böke Ö, Saka MC, Erol A, Ulusoy-Kaymak S. (Ed). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayinlari, Bayt, Ankara, 2018, pp. 187-208. İSBN: 978-605-65673-9-1.

 4.F.10. Baskak B, Kir Y. İntihar Davranişinda Nörogörüntüleme Bulgulari. İntihari Anlama ve Müdahale Temel Kitap. Devrimci Özgüven H, Sercan M (Ed). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayinlari, Bayt, Ankara, 2019 İSBN: 968-605-81674-3-8

4.F.11. Halise Devrimci Özgüven, Bora Baskak, Mesut Çelebi. Ruh Sağlığı ve Egzersiz. (içinde) Klinik Spor Hekimliği. Tolga Saka (Ed), Güneş Tıp Yayınevi, 2020, Ankara. 

4.F.12. Damla Sayar Akaslan, Bora Baskak. Sosyal Biliş. (içinde) Fizyolojik Psikoloji. Nakşidil Torun Yazıhan (Ed), Nobel Yayınevi, 2021, Ankara İSBN: 978-625-439-287-0.

4.F.13. Müge Ulusoy, Ezgi Sıla Ahi, Bora Baskak, Çiğdem Aydemir. Şizofrenide Bilişsel İşlev Bozukluğu ve Bilişsel Remediasyon.  Psikiyatrik Rehabilitasyonda Psikoterapiler ve Psikososyal Uygulamalar Örsel S, Türkçapar H (Ed.), Ankara Nobel Tıp Ktabevi, 2023, Ankara, ISBN: 9786257564595.

4.F.14 Baskak B, Kır Y. Nörotransmitter Sistemleri: Biyojenik Aminler. PSikofarmakolojinin Temel İlkeleri. Nevzat Yüksel, Vesile Altınyazar (Ed.), Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bayt, 2022, Ankara, ISBN: 978-605-73240-1-6.

 

   4.G. Hakemsiz Bilimsel ya da Popüler Dergilerde Basilan Makaleler

4.G.1.     Baskak B. Somatoform bozukluklar ve tedavi yöntemleri. Türkiye Klinikleri STAMED 2008;1:12-18.

4.G.2.     Özgüven HD, Baskak B. Şizofreni ve nöroplastiklik. Psike 2007;1:77-99.

4.G.3.     Baskak SÇ, Baskak B. Anksiyete depresyon birlikteliğinde güncel tedavi yaklaşimlari. Türkiye Klinikleri STAMED 2008;1:5-11.

4.G.4.     Baskak B. Takinti Hastaliği. Renkli Yaşam Dergisi 2007;(2):36-39.

4.G.5.     Özel-Kizil ET, Baskak B. Haber: 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kriz Dergisi 2003;10(2):71-72.

    4.H. Kitap Editörlüğü

4.H.1.    Yeni Dünya Düzeni, Arap Bahari ve Türkiye, (Editörler, Senem Çevik, Bora Baskak) Ankara Üniversitesi Yayinlari No 351, Ankara Üniversitesi Basimevi, 2012, Ankara.

 

     4.İ. Çeviriler

4.İ.1.     H.D. Özgüven, B. Baskak, Diğer Psikiyatrik Aciller (29. Bölüm-2). s.2442-2472, Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Çev. Ed. Dr. Hamdullah Aydin, Dr. Ali Bozkurt, 2164-2173, Güneş Kitapevi, Ankara, 2007.

4.J. Doçent Dr. Bora Baskak’in Son Beş Yila Ait Uluslararasi Hakemli Dergilerde Basilan Makale Sayisi Ortalamasinin Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ruh Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Ortalamasiyla Karşilaştirilmasi

4.J.1. Doç Dr. Bora Baskak’in son 5 yila ait uluslararasi yillik yayin sayisinin ortalamasi 3,8’dir. Bu rakam anabilim dali ortalamasi olan 0,95’in üzerindedir.

5- ALINAN ULUSLARARASİ ATIFLAR

    5.A. Uluslararasi Atif Sayisi ve H Faktörü

              5.A.1. Web of Science taramasi ile ulaşilan atiflar: 280 adet. H Faktörü: 11

    5.B. Etki Faktörü Yüksek Dergilerde Alinan Atiflara Örnekler

5.B.1.    Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: a comprehensive literature review. CNS Drugs. 2005;19 (1):1-93.

5.B.2.    Poyurovsky M. Acute antipsychotic-induced akathisia revisited. British Journal of  Psychiatry. 2010;196(2):89-91.

5.B.3.    Levy DL, Coleman MJ, Sung H, Ji F, Matthysse S, Mendell NR, Titone D. The Genetic Basis of Thought Disorder and Language and Communication Disturbances in Schizophrenia. J Neurolinguistics. 2010; 1;23(3):176.

5.B.4.    Korver N, Quee PJ, Boos HB, Simons CJ, de Haan L; GROUP investigators. Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP), a multi-site longitudinal cohort study focused on gene-environment interaction: objectives, sample characteristics, recruitment and assessment methods. İnt J Methods Psychiatr Res. 2012;21(3):205-21

5.B.5.    Remberk B, Namysłowska İ, Rybakowski F. Cognitive impairment and formal thought disorders in parents of early-onset schizophrenia patients. Neuropsychobiology. 2012;65(4):206-15.

5.B.6.    Lugnegård T, Unenge Hallerbäck M, Hjärthag F, Gillberg C. Social cognition impairments in Asperger syndrome and schizophrenia. Schizophrenia Research. 2013;143(2-3):277-84.

5.B.7.    Miller BJ, Gassama B, Sebastian D, Buckley P, Mellor A. Meta-analysis of lymphocytes in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. Biological Psychiatry 2013;15;73(10):993-9.

     5.C.Uluslararasi Yayinevlerince Basilan Bilimsel Kitaplarda Alinan Atiflara Örnekler

5.C.1.    “Autism Spectrum Disorders” (Eds. Amaral DG, Dawson G, Geschwind DH), Oxford University Press, 2011, Oxford.

5.C.2.    “Melatonin İn The Promotion of Mental Health” (Ed. Watson RR), Taylor & Francis, 2012, Florida

6- HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE ÜSTLENİLEN GÖREVLER

            6.A. Editör Yardimciliği

                6.A.1. Doç Dr Bora Baskak SCİ-Expanded Kapsaminda listelenen Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry) dergisinin editör yardimcisidir.

            6.B. Uluslar arasi ve Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Üstlenilen Hakemlik Görevleri

6.1.  Psychiatry Research

6.2.  Schizophrenia Research

6.3.  Türk Psikiyatri Dergisi

6.4.  Nöropsikiyatri Arşivi

7- YÖNETİLEN TEZLER VE TEZ İZLEME KOMİTESİ GÖREVLERİ

7.1.  Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ruh Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali’nda araştirma görevlisi Emrah Abdullayev’in tipta uzmanlik tezi yöneticiliği. Tez konusu: “Şizofrenide sosyal bilişsel karar verme sirasinda ortaya çikan beyin aktivasyonunun klinik özellikler ve sosyal işlevsellikle ilişkisi” 

7.2.  Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ruh Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali’nda araştirma görevlisi Dr. Yağmur Kir’in tipta uzmanlik tezi yöneticiliği. Tez Konusu: “Klozapin kullanan psikotik hastalarda bilişsel işlevlerin ve obsesif kompulsif belirtilerin, ilaç kan düzeyi, serotonin ve muskarinik reseptör genpolimorfizmleri ve frontal korteks aktivitesiyle ilişkisi.”

7.3.  Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ruh Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali’nda araştirma görevlisi Dr. Adnan Kuşman’in tipta uzmanlik tezi yöneticiliği. Tez Konusu: “Şizofreni ve obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel işlevlerin karşilaştirilmasi.”

7.4.  Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ruh Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali’nda araştirma görevlisi Dr. Damla Sayar’in tipta uzmanlik tezi yöneticiliği. Tez Konusu: “Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Olgularinda Gözlerden Zihin Okuma Sirasinda Ortaya Çikan Koretks Aktivitesinin İncelenmesi”.

7.5.  Ankara Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Displinlerarasi Sinirbilim Anabilim Dali’nda doktora öğrencisi Dr Funda Lale Kütük’ün sinirbilim doktorasi tezi. Tez Konusu: “Şizofrenide uzak ilişkilendirme ve diverjan düşünce sirasindaki prefrontal aktivitenin incelenmesi”.

7.6.  Ankara Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Sosyal Psikiyatri Anabilim Dali’nda yüksek lisans öğrencisi Arzu Doğan’in Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Tezi. Tez Konusu: “Şizofreni tanısı almış kişilerin sanrı içeriklerinin bireycilik toplulukçuluk bakimindan incelenmesi ve bunun damgalanmayla ilişkisi”.

7.7.  Ankara Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Displinlerarasi Sinirbilim Anabilim Dali’nda doktora öğrencisi Dr I. Batuhan Çakmak’ın sinirbilim doktorasi tezi. Tez Konusu: “Bipolar bozukluk hastalarında sosyal biliş performansıyla sosyal bilişle ilişkili gen polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması”.

 

8.  BİLİMSEL ETKİNLİKLERİN DÜZENLEME YA DA BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KOMİTELERİNDE YER ALMA

            8.1.  Uluslararasi Grup Psikoterapileri Kongresi, Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Değerlendirme Komitesi

            8.2. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Değerlendirme Komitesi

            8.3.  Ulusal Sinirbilim Kongresi, 26-29 Mayis 2016, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi, Düzenleme Kurulu üyesi.

 

9.  BİLİMSEL PROJELERDE YAPTİĞİ GÖREVLER

 

9.1.  2004-2006: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (AÜ-BAP) tarafindan desteklenen "Şizofrenide Elektrofizyolojik Anomaliler, Bilişsel İşlev Bozukluklari ve Formel Düşünce Bozukluğuyla Karakterize Bir Alt Tip Olabilir mi?: Şizofrenide Nöro-bilişsel ve Elektro-fizyolojik Endofenotipik Belirteçlerin İncelenmesi" (Proje yöneticisi: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu, 2005) isimli proje. Rol: Araştirmaci

 9.2. 2009-2013  TÜBİTAK tarafindan desteklenen "Antidepresan Tedavide CYP2C19, CYP3A4, SLC6A4 ve BDNF Genlerindeki Polimorfizmlerin ve Plazma İlaç Düzeylerinin Sitalopram ve Sertralin Yaniti ve Yan Etkiler Üzerine Etkisi" (Proje yöneticisi: Prof. Dr. Sinan Süzen, Proje No: SBAG-109S147, 2009-2013) isimli proje. Rol: Araştirmaci

 9.3. 2008-2012:    Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlik Enstütüsü (NİH) tarafindan desteklenen "MRİ and Neuropsychological Findings in Schizophrenia, ADHD, and Healthy Controls" (Proje yöneticileri: Prof.Dr. Martha Shenton, Doç Dr. Özgür Öner) isimli proje  Rol:  Araştirma Görevlisi (research assitant)

 9.4. 2014-2016: Üniversitesi Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (AÜ-BAP) tarafindan desteklenen “MET reseptör tirozin kinaz cc polimorfizmi olan otizm spektrum bozukluklu bireylerde sosyal bilişsel beceriler sirasindaki beyin korteksi hemodinamik yanitlari” başlikli (Proje yürütücüsü: Prof. Dr Halise Devrimci Özgüven) altyapi projesi (Proje No: 14A0759001) . Rol: Araştirmaci/uzman

 9.5. 2015-2017 TÜBİTAK tarafindan desteklenen “Sinirbilimleri Alaninda Ankara Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazirlanmasi” (proje no: 115R186) adli proje (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Metehan Çiçek). Rol: Araştirmaci/uzman

 9.6. 2017- AÜ-BAP tarafindan desteklenen “Klozapin kullanan psikotik hastalarda bilişsel işlevlerin ve obsesif kompulsif belirtilerin ilaç kan düzeyi, serotoninerjik ve muskarinik reseptör gen polimorfizmleri ve frontal korteks aktivitesiyle ilişkisi” (proje no:  17L0230009) başlikli lisansüstü tez projesi. Rol: Proje yürütücüsü.

9.7. 2019- Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Ortaklığında hazırlanan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezinin kurulması projesinde (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hayrunia Bolay) Rol: Araştırıcı

10.  ALİNAN BURS VE ÖDÜLLER

10.1. 2009, Türk Psikiyatri Dergisi Araştirma Ödülü: “Asperger Sendromunda Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi: Nöropsikolojik Testlerle İlişkisi”; Dr. Özgür Öner, Dr. Halise Devrimci Özgüven, Dr. Ferhunde Öktem, Dr. Banu Yağmurlu, Dr.Bora Baskak, Dr. Şenay Ölmez, Dr. Kerim Münir.

 10.2. 2010, Fogarty İnternational Center,  İnternational Mental Health and Developmental Disabilities (MH/DD) Research Training Award,  (NİH grant D43 TW005807). “Near İnfrared Spectroscopic İmaging of Peculiar Word Use in Schizophrenia" 

 10.3. 2018, Bipolar Bozukluklar Derneği Bipolar Bozukluk Araştirmaci Klinisyen Eğitim Toplantisi (BAKET)’te “Poster birincilik ödülü” Hoşgören-Alici y, Devrimci-Ozguven H, Baskak B, Demirbügen-Öz M, Süzen HS, Kale E, Duman B. The Role of Comt Polymorphisms in Modulation of Prefrontal Activity During Verbal Fluency in Bipolar Disorder. 2018, İzmir.

10.4. 2021, Türk Psikiyatri Derneği en iyi araştırma ödülü Libet-tipi Özgür İrade Paradigmasında Derin ÖğrenmeAlgoritmaları: fNIRS Çalışması, 56.Ulusal Psikiyatri Kongresi Duman B, Saygılı G, Kale E, Baskak B, Ozguven HD 

  

11.  KONFERANS, PANEL, SEMİNER VE KURSLAR

11.1. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, panel konuşmasi “Psikiyatrik Bozukluklarda Sosyal Bilişin Near İnfrared Spektroskopi ile Görüntülenmesi, 2012, Bursa

11.2. İCOHRTA İnternational Mental Health and Developmental Disabilities Programi Konferans konuşmasi “Cannabis İnduced Subclinical Psychotic Symptoms”, 2010, Boston, Amerika Birleşik Devletleri

11.3. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, panel konuşmasi, “Şehirde Yaşam, Sosyal Sermaye ve Şizofreni”, 2009, Ankara

11.4. 15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, panel konuşmasi “Klinik Bir Tanimlama, Tükenmişlik Sendromu”, 2008, Kocaeli

11.5. 35. Uluslararasi Grup Psikoterapileri Kongresi, konferans konuşmasi “Tükenmişlik sendromu”, 2010, İzmir

11.6. 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, panel konuşmasi “İntiharda Nörogörüntüleme Araştirmalari”, 2013, Ankara

11.7. 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, konferans konuşmasi “Şizofrenide Akilci İlaç Kullanimi”, 2013, Ankara

11.8. Brigham & Womens Hospital Psychiatry Neuroimaging Laboratory'de seminer konuşmasi “May Putnam's Reciprocity Play a Role in Psychosis Etiology”, 14 Temmuz 2011, Boston

11.9. T.C. Sağlik Bakanliği Keçiören Eğitim ve Araştirma Hastanesi’nde personel eğitim konferansi “Tükenmişlik (Burnout) Sendromu”, Ocak 2010, Ankara

11.10. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafindan düzenlenen “Dirençli Şizofrenide Güncel Tedaviler Kursu”nda eğiticilik, Ocak 2015, Ankara.

11.11. Harvard Üniversitesi Tip Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi ve Azerbaycan Tip Üniversitesi tarafindan düzenlenen ‘İnternational Symposium On Non-Communicable Disorders. Global Mental Health and Neurodevelopmental Disorders Across The Lifespan’ isimli sempozyumda ‘Psychotic Disorders Across the Lifespan.’ başlikli konferans, Mart 2015, Bakü, Azerbaycan.

11.12. Harvard Üniversitesi Tip Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi ve Azerbaycan Tip Üniversitesi tarafindan düzenlenen ‘İnternational Symposium On Non-Communicable Disorders. Global Mental Health and Neurodevelopmental Disorders Across The Lifespan’ isimli sempozyumda ‘Research Collaboration: Status at Ankara University Psychiatry Department’ başlikli konferans, Mart 2015, Bakü, Azerbaycan.

11.13. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde düzenlenen “Farkli Yönleriyle Nörogelişimsel Bozukluklar ve DEHB” isimli panelde “Bir Nörogelişimsel Bozukluk Olarak Şizofreni” isimli panel konuşmasi., Kasim 2015, Antalya.

11.14. Ankara Psikolojik Danişmanlik ve Rehabilitasyon Topluluğu tarafinca düzenlenen Sinirbilim Çalişmalarinin PDR Alanina Yansimalari isimli çaliştayda “Karmaşik İnsan Davranişinin Nörobiyolojisi” isimli konferans, Mayis 2016, Ankara.

11.15. Şizofreni Dernekleri Federasyonu tarafindan gerçekleştirilen 5. Toplum ve Şizofreni Sempozyumunda “Şizofrenide Gen Çevre Etkileşimi” isimli konferans, Mayis 2016, Ankara.

11.16. Organization for Human Brain Mapping (OHBM) tarafindan gerçekleştirilen Turkish Human Brain Mapping Meeting isimli toplantida “Functional prefrontal correlates of jumping to conclusions bias in psychosis” isimli panel konuşmasi, Kasim 2017, İstanbul.

11.17. Hacettepe Psikoloji Topluluğu tarafindan düzenlenen Psikoloji Günleri Sempozyumunda “Karmaşik İnsan Davranişinin Nörobiyolojisi” isimli konferans, 2018, Ankara

 

14.  KATILDIĞI EĞİTİMLER

14.1.   İnternational Mental Health and Developmental Disabilities Eğitimi”, Harvard Medical School Children’s Hospital Boston, 2 Eylül-27 Aralik 2010, Boston.

14.2.        “İleri Biyoistatistik ve Psikiyatrik Epidemiyoloji Eğitimi”, Harvard School of Public Health, Harvard Medical School, 10 Eylül – 20 Aralik 2010, Boston

14.3.        “İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme” eğitimi,  Harvard Medical School Brigham & Womens Hospital Psychiatry Neuroimaging Laboratory, 1-19 Aralik 2010, Boston

14.4.        “Yapisal Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Diffüzyon Tensör Görüntüleme Analizi Eğitimi” Harvard Medical School Brigham & Womens Hospital Psychiatry Neuroimaging Laboratory, 1 Temmuz – 1 Ağustos 2011, Boston

14.5.        “New York Bilimler Akademisi Davranişsal Epigenetik Sempozyumu”, University of Massachusetts, 29-30 Ekim 2010, Boston.

14.6.         “İşlevsel Near İnfrared Spectroskopik Nörogörüntüleme Kursu”, Harvard Medical School, Martinos Centre, Near İnfrared Spectroscopy Laboratory, 2011, Boston

14.7.         “Şizofreni Hastalari İçin Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi Kursu” Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, 25-26 Aralik 2009, Ankara

14.8.        “Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Psikiyatri Eğitimini Güçlendirme Çaliştayi” Türkiye Psikiyatri Derneği, 7-8 Mart 2009, Ankara

14.9.        “Training Programme On Disaster Preparedness Kursu”, İstanbul Üniversitesi, 24-30 Mart 2000, İstanbul

14.10.    “Cinsel İşlev Bozukluklarinin Değerlendirilmesi ve Tedavisi Kursu”, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi, 5-7 Haziran 2003, Ankara

14.11.    “Otizm ve Gelişimsel Bozukluklarda Yeni Ufuklar Toplantisi”, Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, 9-10 Mart 2012, Ankara

14.12.    “Psikiyatri Eğitiminin Akreditasyonu Sertifika Programi”, Türkiye Psikiyatri Derneği, Haziran, 2017, Ankara