General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: birgül a. güler, birgül güler

Metrics

Publication

7

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

44

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

1961 Bergama doğumludur. 1983’te Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuş, yerel yönetimler konulu teziyle Ankara Üniversitesi SBF’den doktor, 1996’da yeni sağın devleti dönüştürmesi incelemesiyle doçent ve 2002’de kamu yönetimi/yönetim bilimi alanında profesör unvanı almıştır. 1986-2002 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE), 2002-2011 arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2011-2015 arasında TBMM’nde İzmir Milletvekilidir. Milletvekilliği sonrasında okuldaki görevini sürdürmektedir. 2023 Mart ayı itibarıyla Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Çalışma Alanları: Devlet yönetimi, yerel yönetimler, devlette reform, Avrasya.
Yürüttüğü Dersler: Devlet Bilimi Metodolojisi (Dr), Türk Yönetim Geleneği (Dr), Avrasya İncelemeleri (YL Seminer).


Contact

Email
baguler@ankara.edu.tr
Web Page
https://avesis.ankara.edu.tr/baguler
Office Phone
+90 312 595 1202
Address
Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Ankara